/*Menu hide on click outside*/
Published
18. April 2021
Location
Norway
Category
City
Stavanger
Deadline
07. May 2021

Description

Operatør Offshore - Baroid Separation Solutions

Date: Apr 16, 2021
Location: Stavanger, 11, NO, 4065
Baroid Surface Solutions – BSS ønsker å styrke sitt offshore team, og søker derfor etter flere positive, proaktive og teknisk dyktige kolleger.

Kandidatene vi søker må inneha offshore erfaring fra boreavfallshåndtering, være løsningsorienterte og kunne kjenne seg godt igjen i Halliburton sine kjerneverdier; sikkerhet, integritet, samarbeid, kreativitet, pålitelighet og respekt.

Operatørene er våre representanter offshore, og Halliburton sitt ansikt utad på installasjoner og rigger i Nordsjøen. Som en del av vårt team vil du sammen med kolleger installere og operere boreavfallsutstyr på en sikker, pålitelig og effektiv måte.
Arbeidsoppgaver:
Du vil være ansvarlig for operasjonen offshore, fra mobilisering til installasjon, og deretter drift og vedlikehold av boreavfallshåndtering på installasjonen.
Du må kunne samarbeide og bidra på tvers av produktlinjer både internt og eksternt, for å sikre de beste og mest effektive leveranser til våre kunder.

 • Sikker, pålitelig og effektiv utførelse av BSS operasjoner offshore
  Teknisk støtte til kunder og kolleger offshore
 • Periodisk rapportering eksternt og internt
 • Det forventes at våre operatører kryss-trenes og utvikler kompetanse innen alle segment av BSS sine operasjoner.
 • Arbeid på land ved våre kontor i Stavanger regionen, eller på en av våre baser langs kysten må påregnes

Vi tilbyr:
 • Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
 • Helseforsikring/behandlingsforsikring
 • Gunstig aksjespareordning
 • Fokus på teknologi og utvikling
 • Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø
Kvalifikasjoner:
Vi søker deg som har erfaring og kompetanse innen boreavfallshåndtering offshore. Erfaring fra bulk operasjon på rigg eller båt er et krav, og mekanisk innsikt vil være en fordel.
God allmenn data kunnskap, samt grunnleggende norsk- og engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig er en forutsetning.
 • Gyldig offshoresertifikat (grunnleggende sikkerhetsopplæring)
 • Godkjent offshore helseattest
 • Teknisk fagskole og/eller bore og brønnteknikk kurs
Personlige egenskaper:
I rollen som offshore operatør er det viktig at du er proaktiv og selvstendig. Det er viktig at du kommunisere godt med kolleger og samarbeidspartnere, og at du fungerer godt i team.

Kandidatene vi ser etter må være strukturerte og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag med til tider høyt arbeidstempo.
Stillingen krever at du er i god fysisk form, samt at du holder formen vedlike.

Språk
Engelsk
Norsk

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:
Baroid
100% stilling

Kontaktinformasjon:
Ansvarlig for stillingen: Martin Toft Emali: martin.toft@halliburton.com
Rekrutterer: Trude Synes Nordvik (+47) 51 83 84 90

Søknadsfrist: 30 april 2021
English version:
Baroid Surface Solutions - BSS wishes to strengthen its team offshore and is therefore looking for positive and talented colleagues for our offshore group.

We look for skilled, solution-oriented and proactive people who can fit well within Halliburton’s core values; safety, integrity, cooperation, creativity, reliability and respect.
The BSS operators are our offshore representatives, and Halliburton`s representatives on installations and rigs in the North Sea.
As a part of our team, you will together with colleagues, install and operate drilling equipment in a safe, reliable and efficient manner.
Valid Basic Safety and Emergency Training is required.

Responsibilities:
You will be responsible for the operation offshore, from mobilization to installation, and then operation and maintenance of drilling waste management on the installation.
You must be able to collaborate and contribute across product lines both internally and externally, to ensure the best and most effective deliveries to our customers.

 • Execute our processes of handling and processing offshore drilling and well offshore operations
 • Installation, operation, periodic maintenance of equipment, and demobilization
 • Follow-up, maintenance and quality control of equipment
 • Logistics offshore
 • Periodic reporting externally and internally
 • Perform tasks related to HSE and quality assurance
 • Work onshore at the Tananger office or at our base facilities may occur periodically

We offer:
 • Competitive pension- and insurance scheme
 • Company health service
 • Beneficial employee stock-purchase plan
 • Focus on technology and further development
 • Highly skilled colleagues in an international environment


Qualifications:
We seek you who have experience and expertise within drilling waste handling offshore. Mechanical insight is desirable and specific experience with drill cuttings bulk operation on rig or boat will be advantageous.

The candidates we are looking for are used to working in an offshore environment, and have relevant experience and / or professional certificates.
 • We wish applicants with technical vocational school and/or drilling and well engineering.
 • Relevant experience from offshore within drilling waste handling and/or treatment.
 • Relevant experience with bulk operations on both rig and / or boat
 • Must master English and Norwegian in writing and orally.
 • General computer skills.

General PC knowledge as well as basic Norwegian and English knowledge both written and oral is a prerequisite.

Personal qualities:
As an offshore operator you need to communicate well and be proactive and independent in your work. It is also important to function well in teams, as errors can have major consequences.
The candidates we are looking for must be structured and able to handle a complex and hectic everyday life with sometimes high work rates.
The position requires that you are in good physical shape, and that you keep the shape up to date.

 • Independent
 • Responsible
 • Proactive
 • Team player
 • Good communication skills

Language
English
Norwegian

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:
Baroid
Full time position

Contact Persons:
Hiring Manager: Martin Toft (+47) 917 90 542
Recruiter: Trude Synes Nordvik (+47) 518 384 90

Deadline: 30th April 2021


Job Segment: QC, Quality Assurance, QA, Quality, Technology

Related Jobs

19. September 2021
18. September 2021
18. September 2021
18. September 2021
Blade Features Engineer   Denmark new
18. September 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com