/*Menu hide on click outside*/
Published
3. September 2021
Location
Denmark
Category
City
Copenhagen
Page Views
2

Description

Vil du være med til at udvikle Forsvarets evne til at gennemføre maritime operationer i det arktiske område?Om os

I J3 har vi et godt arbejdsklima, hvor vi sparrer på tværs af fag- og ansvarsområder. Her kan være travlt – men stadig med tid til faglighed, koordination og drøftelser med kollegerne i de øvrige afdelinger.

Vi værner om trivsel og gode relationer til kollegerne i AKO såvel som vores underlagte enheder. Operationssektionen er normeret med ti militære stillinger fra de tre værn, heraf én i Danmark, og en civil stilling.

Vores planlægningsopgaver omfatter bl.a. disponering, indsættelse og synkronisering af tildelte enheder og styrker til sømilitære, luftmilitære og landmilitære opgaver. Derudover omfatter planlægningsopgaverne opgaver af kystvagtsmæssig karakter som fiskeriinspektions-, havmiljø- og satellitovervågningsopgaver.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, hvad enten du kommer alene eller sammen med familien. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet.

Ved siden af tjenesten er der gode muligheder for store naturople-velser, med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker.

Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.
Om stillingen

Som operationsbefalingsmand med fagområdet maritime operationer vil du spille en vigtig rolle i gennemførelsen af sektionens operative planlægnings- og disponeringsprocesser. Sektionen har ansvar for løsning af en bred vifte af opgaver fra operativ indsættelse til lands, til vands og i luften. I den sammenhæng indgår du som en af sektionens maritime specialister.

De operative opgaver foregår i en politisk strategisk kontekst, der bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den arktiske region.

Sammen med to andre sagsbehandlere i sektionen har du ansvaret for den detaljerede planlægning af Arktisk Kommandos maritime operationer, der bl.a. omfatter suverænitetshævdelse, miljøovervågning, forureningsbekæmpelse, fiskeriinspektion, støtte til det civile samfund samt eftersøgnings- og redningstjeneste.

Dette indebærer ofte tæt koordination med kolleger på tværs af værnene i Forsvaret og med andre nationer. Sammen skal I varetage Forsvarets maritime interesser og opgaveløsning i farvandene omkring Grønland og Færøerne.

Du vil opleve en dynamisk og spændende hverdag, hvor du skal bevare overblikket for at kunne overskue ofte komplekse problemstillinger. Du vil i stillingen opnå stor erfaring i stabsarbejde ved en niveau-II myndighed, som vil give en god ballast til din fremtidige karriere.

Du får stor mulighed for selv at sætte præg på din dagligdag, hvorved du kan udvikle dit fagområde i den retning, som du og Arktisk Kommando finder relevant. Ansættelsen forudsætter stillings- og opgavemæssig fleksibilitet. Samtidig vil du opleve, at du får stor indflydelse på Arktisk Kommandos operative aktiviteter. Forsvarets opgaver i Arktis spænder bredt fra det taktiske til det strategiske niveau, hvilket fascinerer og forpligter.

Stillingen er placeret i Nuuk, men der må forudses nogen rejseaktivitet til Danmark eller evt. udlandet under mødevirksomhed eller øvelsesaktivitet.

Stillingen ved Arktisk Kommando besættes for to år.
Om dig

Du er seniorsergent. Har du endvidere erfaring fra international tjeneste, og/eller kendskab til operationer i det arktiske miljø, er det et plus.

Det er ønskeligt, at du har gennemgået et eller flere taktiske kurser.

Som person ser du muligheder frem for begrænsninger. Du tilgår problemstillinger med en positiv tilgang, og du er analytisk og selvstændigt tænkende. Din formulerer dig klart og godt - både på skrift og i tale. Endvidere overholder du terminer uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Du er omstillingsparat og tilpasser dig hurtigt vekslende krav og vilkår i opgaveløsningen.

Du skal være god til at samarbejde samt til at skabe relationer både inden og uden for For-svarsministeriets myndighedsområde. Du vil også skulle samarbejde med selvstyrerne i Grønland og på Færøerne og med kommandoens internationale samarbejdspartnere, hvorfor kulturel forståelse vil være en klar fordel.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen er også slået op som genopslag i officersgruppen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING

Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chefen for J3, orlogskaptajn Jørgen Gjerulff Bruun, tlf. +299 36 40 30.

Du kan kontakte Kaare Bak, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-M02@MIL.dk eller på tlf. +299 364092, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent, Anders Malik Larsen, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK eller tlf. 32 66 55 80.

Ansøgningsfristen er den 15. september 2021. Der afholdes samtaler løbende, så tøv ikke med at søge. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller TEAMS.

Stillingen ønskes besat fra den 1. oktober2021 eller efter aftale.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM ARKTISK KOMMANDO

Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndte-re kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opga-verne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspekti-on og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet, Specialoperationskommandoen og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 60 medarbejdere. Der-udover har kommandoen personel flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.

Arktisk Kommando i Nuuk huser pt. det amerikanske konsulat i Grønland samt personel fra Danmarks Meteorologiske Institut

Related Jobs

Maritime Surveyor   Stavanger, Norway
3. June 2022
R&D Project Manager   Esbjerg, Denmark
3. June 2022
Senior Project Manager   Gothenburg, Sweden
3. June 2022
Sourcing Manager   Gothenburg, Sweden
3. June 2022