/*Menu hide on click outside*/
Published
20. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Aalborg
Deadline
09. June 2021

Description

Brænder du for operationer og planlægningstjenesten, og har du lyst til at forrette tjeneste ved en professionel værnsfælles enhed, hvor du trives med at have mange bolde i luften, så bør du søge stillingen som operations- og planlægningsofficer ved Militærpolitiet.

Om os

Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske Forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter Forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er hjemmehørende på Aalborg Kaserner, idet der er et militærpolitistationselement i København.

Militærpolitiet er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, en militærpolitiskole og en militærpolitisstationsenhed (elementet i København er del af sidstnævnte enhed).

Om stillingen

Som operations- og planlægningsofficer er du direkte underlagt chefen for operationssektionen (S3) i staben ved Militærpolitiet.

Dine primære arbejdsområder vil være inden for operationer, hvor du vil indgå i planlægning og monitorering af Militærpolitiets opgaver til støtte for Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.

Du vil i stillingen opleve en stor grad af frihed, og vil over tid få mulighed for at arbejde selvstændigt med større komplekse planlægningsopgaver. Du vil i takt med fortrolighed i stillingen komme til at arbejde inden for hele sektionens ansvarsområde, herunder med tiltagende kontakt til eksterne myndigheder.

Stillingen er værnsfælles og du forventes derfor, at have en grundlæggende indsigt i alle værns opgaveløsning, og som min. at kunne sætte dig ind i de operative vilkår og på den baggrund bidrage til den mulige anvendelse af militærpolitiets kapaciteter i alle værns operationer.

I stillingen er der mulighed for løbende at blive kompetenceudviklet i relation til nuværende og fremtidig tjeneste.

Det er ikke et ubetinget krav, at du har en baggrund ved Militærpolitiet.

Om dig

Du er kaptajn/kaptajnløjtnant med gennemført VUT-I/L, VUK eller føringskursus, alternativt er du optaget på dit værns videreuddannelse, der kvalificerer dig til kaptajn/kaptajnsløjtnant graden.

Du har et operativt mindset og trives med en hverdag, der kan være omskiftelig, hvor vi har den operative opgaveløsning i centrum.

Du formår at kunne samarbejde på tværs af en organisation med mange interne og eksterne interessenter, som alle stiller krav til din faglighed, samt evnen til at kunne skabe accept i valgte løsninger. Du er positiv af natur og går konstruktivt til opgaverne med et godt humør.

Du er analytisk velfunderet, helhedsorienteret og du har stærke kompetencer inden for planlægning, ressourcestyring samt kommunikation.

Det er en fordel, hvis du har nyere missionserfaring.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Aalborg Kaserner.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for S3 ved Militærpolitiet, major Ole Nielsen Lund på tlf.: 41 38 58 00 eller mail TRR-MP-S301@fiin.dk.
Alternativt kan du kontakte næstkommanderende ved Militærpolitiet, major Kristian H. Henningsen på Tlf.: 72 83 70 01 eller på mail TRR-MP-NK@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye på tlf.: 32 66 54 52.

Ansøgningsfristen er den 13. juni 2021.

Ansættelsesdato 1. august 2021, eller hurtigst muligt efter aftale.

Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
Brænder du for operationer og planlægningstjenesten, og har du lyst til at forrette tjeneste ved en professionel værnsfælles enhed, hvor du trives med at have mange bolde i luften, så bør du søge stillingen som operations- og planlægningsofficer ved Militærpolitiet.

Om os

Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske Forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter Forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er hjemmehørende på Aalborg Kaserner, idet der er et militærpolitistationselement i København.

Militærpolitiet er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, en militærpolitiskole og en militærpolitisstationsenhed (elementet i København er del af sidstnævnte enhed).

Om stillingen

Som operations- og planlægningsofficer er du direkte underlagt chefen for operationssektionen (S3) i staben ved Militærpolitiet.

Dine primære arbejdsområder vil være inden for operationer, hvor du vil indgå i planlægning og monitorering af Militærpolitiets opgaver til støtte for Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.

Du vil i stillingen opleve en stor grad af frihed, og vil over tid få mulighed for at arbejde selvstændigt med større komplekse planlægningsopgaver. Du vil i takt med fortrolighed i stillingen komme til at arbejde inden for hele sektionens ansvarsområde, herunder med tiltagende kontakt til eksterne myndigheder.

Stillingen er værnsfælles og du forventes derfor, at have en grundlæggende indsigt i alle værns opgaveløsning, og som min. at kunne sætte dig ind i de operative vilkår og på den baggrund bidrage til den mulige anvendelse af militærpolitiets kapaciteter i alle værns operationer.

I stillingen er der mulighed for løbende at blive kompetenceudviklet i relation til nuværende og fremtidig tjeneste.

Det er ikke et ubetinget krav, at du har en baggrund ved Militærpolitiet.

Om dig

Du er kaptajn/kaptajnløjtnant med gennemført VUT-I/L, VUK eller føringskursus, alternativt er du optaget på dit værns videreuddannelse, der kvalificerer dig til kaptajn/kaptajnsløjtnant graden.

Du har et operativt mindset og trives med en hverdag, der kan være omskiftelig, hvor vi har den operative opgaveløsning i centrum.

Du formår at kunne samarbejde på tværs af en organisation med mange interne og eksterne interessenter, som alle stiller krav til din faglighed, samt evnen til at kunne skabe accept i valgte løsninger. Du er positiv af natur og går konstruktivt til opgaverne med et godt humør.

Du er analytisk velfunderet, helhedsorienteret og du har stærke kompetencer inden for planlægning, ressourcestyring samt kommunikation.

Det er en fordel, hvis du har nyere missionserfaring.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Aalborg Kaserner.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for S3 ved Militærpolitiet, major Ole Nielsen Lund på tlf.: 41 38 58 00 eller mail TRR-MP-S301@fiin.dk.
Alternativt kan du kontakte næstkommanderende ved Militærpolitiet, major Kristian H. Henningsen på Tlf.: 72 83 70 01 eller på mail TRR-MP-NK@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye på tlf.: 32 66 54 52.

Ansøgningsfristen er den 13. juni 2021.

Ansættelsesdato 1. august 2021, eller hurtigst muligt efter aftale.

Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

Related Jobs

Trade Manager   Sweden new
20. September 2021
19. September 2021
17. September 2021
17. September 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com