/*Menu hide on click outside*/
Published
27. September 2021
Location
Norway
Category
City
Stavanger
Page Views
22

Description

National Oilwell Varco Fluidcontrol (Brandt) er en forretningsenhet i National Oilwell Vacro (NOV). Hovedaktiviteten i Norge er levering av utstyr og tjenester innenfor Solids Control, CRI og Cuttings Handling til boreoperasjoner offshore. Kontor er lokalisert i Stavanger. Vi har behov for operatører og supervisorer for å drifte og vedlikeholde vårt utstyr offshore.
Arbeidsoppgaver:
Ansvarlig for å betjene og vedlikeholde utstyr på riggen på en effektiv og sikker måte.
Ansvarlig for orden og renhold i våre dedikerte områder om bord.
Følge daglige og ukentlige rutiner på riggen
Delta på opprigging/ nedringing av utstyr
Kunne skrive og sende daglige rapporter.
Følge interne retningslinjer og instrukser
Kunne hjelpe til onshore ved behov
For kandidater til supervisor rolle vil også følgende arbeidsoppgaver gjelde:
Delta på morgen og kveldsmøter om bord.
Daglig kontakt med land
Sørge for at daglig rapport blir skrevet og sendt
Gjennomføre offshore surveys ved behov
Ansvar for opprigging/ nedrigging av utstyr
Ta seg av kommunikasjonen med kundens representant om bord.
Sørge for at daglige og ukentlige rutiner blir fulgt
Instruere offshore personell på riggen
Kvalifikasjoner og erfaring
Gyldig offshore helseattest og andre nødvendige sertifikater for å reise offshore
2 – 5 års erfaring med Solids Control, CRI eller Cuttings Handling arbeid offshore
Mekanisk erfaring
Personlige egenskaper
Løsningsorientert og effektiv med fleksibel innstilling
Evne til å jobbe bra både selvstendig og sammen med andre