/*Menu hide on click outside*/
Published
17. September 2021
Expires
7. October 2021
Location
Denmark
Category
City
Ballerup
Page Views
0

Description

Brænder du for Søværnets opgaver, og vil du gerne kombinere din viden om operative forhold med teknik? Er du en proaktiv og udadvendt person? Så hører vi gerne fra dig til en stilling i den maritime division ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Om os
Vi arbejder med alle aspekter af kampinformationssystemer til søværnets større skibe. Herunder anskaffelse, drift- og vedligeholdelse samt udvikling. Du bliver en del af et team bestående at 6 ingeniører og en chefsergent, og mange af dine øvrige kolleger vil være både civil- og militæransatte.
Vi tilbyder dig et udfordrende og varierende job, hvor du kommer til at præge den måde, hvorpå søværnet systemer arbejder, og den måde kampinformationsområdet løbende udvikles.
Om stillingen
Dit arbejde kommer til at bestå i at sikre, at søværnets kampinformationssystem (C-Flex) til enhver tid opfylder de operative behov, og at systemet har relevans på kamppladsen. Det betyder, at du i samarbejde med resten af Søværnet og FMI’s leverandører skal afstemme forventninger og lave planer for fremtiden med hensyn til systemets funktionalitet og virkemåde. Du kan forvente at have regelmæssig dialog med kolleger i Søværnet om opgaverne.
Vi skal inden for en årrække gennemføre mange forandringer i vores kampinformationssystem, og alle ændringerne kræver, at du forstår de operative krav, som lægger bag, samt har stor indsigt i, hvordan søværnet opererer. Det bliver også dig, som sammen med resten af vores team bliver bindeledet mellem den operative del af søværnet og vores leverandører.
I arbejdet med nyanskaffelser kommer du til at indgå i forskellige projektgrupper, hvor du skal samarbejde med andre faggrupper. I den kommende tid vil der være meget fokus på link- og sonarområdet, og et solidt kendskab til og interesse for disse områder vil være en stor fordel. Du kan også forvente at skulle samarbejde med personer fra andre nationaliteter, hvor kommunikationen ofte er på engelsk.
Fast tjenestested er i Ballerup.
Som en del af jobbet kan du forvente at skulle deltage i 1-4 udlandsrejser af ca. en uges varighed pr. år, og op til 10 indlandsrejser af 1-2 dags varighed pr. år.
Om dig
Vi søger bredt blandt både M321, M322 og M331, hvor fokus er på din relevante baggrund og erfaring. Stillingens indhold og niveau justeres således efter den valgte kandidat.
Ansøgerfeltet ses derfor at være blandt erfarne M321 og M322 uden indgået aftale om MMS samt M331 med gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse.

Er du erfaren M321 uden at have gennemført det førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Vi forestiller os, at du har O-rums erfaring fra et eller flere af Søværnets større skibe - eller alternativt fra et landsted. Du har for nylig været bruger af C-Flex og deltaget i øvelser og operationer samt forstår vigtigheden af et velfungerende kampinformationssystem. Hvis du har holdninger til, hvordan systemet gøres bedre, vil det absolut være en fordel.
Vi er på udkig efter en udadvendt person, som kan lide at løse opgaver i samarbejde med andre og holde andre orienteret om, hvad du arbejder med og regelmæssigt afstemme det med dine kolleger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Michael Bredgaard Krogh på telefon 72 81 55 81 eller på mail FMI-MA-CHVCC@MIL.DK.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajnløjtnant Claus Rasmussen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 41 eller på mail FPS-BA-BS207@MIL.DK.
Ansøgningsfristen er den 26. september 2021, og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse den 01. november 2021. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaf-fer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.

Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
Brænder du for Søværnets opgaver, og vil du gerne kombinere din viden om operative forhold med teknik? Er du en proaktiv og udadvendt person? Så hører vi gerne fra dig til en stilling i den maritime division ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Om os
Vi arbejder med alle aspekter af kampinformationssystemer til søværnets større skibe. Herunder anskaffelse, drift- og vedligeholdelse samt udvikling. Du bliver en del af et team bestående at 6 ingeniører og en chefsergent, og mange af dine øvrige kolleger vil være både civil- og militæransatte.
Vi tilbyder dig et udfordrende og varierende job, hvor du kommer til at præge den måde, hvorpå søværnet systemer arbejder, og den måde kampinformationsområdet løbende udvikles.
Om stillingen
Dit arbejde kommer til at bestå i at sikre, at søværnets kampinformationssystem (C-Flex) til enhver tid opfylder de operative behov, og at systemet har relevans på kamppladsen. Det betyder, at du i samarbejde med resten af Søværnet og FMI’s leverandører skal afstemme forventninger og lave planer for fremtiden med hensyn til systemets funktionalitet og virkemåde. Du kan forvente at have regelmæssig dialog med kolleger i Søværnet om opgaverne.
Vi skal inden for en årrække gennemføre mange forandringer i vores kampinformationssystem, og alle ændringerne kræver, at du forstår de operative krav, som lægger bag, samt har stor indsigt i, hvordan søværnet opererer. Det bliver også dig, som sammen med resten af vores team bliver bindeledet mellem den operative del af søværnet og vores leverandører.
I arbejdet med nyanskaffelser kommer du til at indgå i forskellige projektgrupper, hvor du skal samarbejde med andre faggrupper. I den kommende tid vil der være meget fokus på link- og sonarområdet, og et solidt kendskab til og interesse for disse områder vil være en stor fordel. Du kan også forvente at skulle samarbejde med personer fra andre nationaliteter, hvor kommunikationen ofte er på engelsk.
Fast tjenestested er i Ballerup.
Som en del af jobbet kan du forvente at skulle deltage i 1-4 udlandsrejser af ca. en uges varighed pr. år, og op til 10 indlandsrejser af 1-2 dags varighed pr. år.
Om dig
Vi søger bredt blandt både M321, M322 og M331, hvor fokus er på din relevante baggrund og erfaring. Stillingens indhold og niveau justeres således efter den valgte kandidat.
Ansøgerfeltet ses derfor at være blandt erfarne M321 og M322 uden indgået aftale om MMS samt M331 med gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse.

Er du erfaren M321 uden at have gennemført det førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Vi forestiller os, at du har O-rums erfaring fra et eller flere af Søværnets større skibe - eller alternativt fra et landsted. Du har for nylig været bruger af C-Flex og deltaget i øvelser og operationer samt forstår vigtigheden af et velfungerende kampinformationssystem. Hvis du har holdninger til, hvordan systemet gøres bedre, vil det absolut være en fordel.
Vi er på udkig efter en udadvendt person, som kan lide at løse opgaver i samarbejde med andre og holde andre orienteret om, hvad du arbejder med og regelmæssigt afstemme det med dine kolleger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Michael Bredgaard Krogh på telefon 72 81 55 81 eller på mail FMI-MA-CHVCC@MIL.DK.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajnløjtnant Claus Rasmussen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 41 eller på mail FPS-BA-BS207@MIL.DK.
Ansøgningsfristen er den 26. september 2021, og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse den 01. november 2021. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaf-fer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.

Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.