/*Menu hide on click outside*/
Published
22. May 2021
Location
Norway
Category
City
Norway

Description

Endúr Maritim søker en faglig sterk Økonomisjef som vil være sentral i selskapets videre vekst.

Som økonomisjef har du ansvar for selskapets økonomi, gir råd til daglig leder om drift og pågående prosjekt. Som daglig leders høyre hånd tar du ansvar og evner å både initiere og gjennomføre endringer, der dette er nødvendig. Du har stålkontroll, blikk for mennesker og evner å engasjere og motivere din avdeling som hos oss består av et team på seks dedikerte medarbeidere. I Endúr Maritim blir du en viktig sparringspartner for styreleder og adm. direktør.

For å lykkes og trives i stillingen må du være faglig sterk, strukturert og løsningsorientert, grundig og presis i din utøvelse og gjennomføring. Du trives med å være operativ og er god på analyse og rapportering. Du er opptatt av hvordan vi samlet presterer i bedriften og kommer gjerne med forslag som er med på å øke de samlete resultatene.

Den ideelle kandidat

Relevant høyere utdanning på masternivå (siviløkonom eller lignende)

Flere års erfaring innenfor økonomi/økonomistyring og ledelse

Relevant arbeidserfaring fra prosjekt/industribedrift. (som for eksempel senior Controller, Økonomisjef eller tilsvarende)

Solid økonomi- og regnskapsforståelse

Erfaring med prosjektoppfølging og prosjektregnskap

Svært gode ferdigheter i bruk av dokumentasjonssystemer og kvalitetskontroll

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper
Du er utadvendt, fremoverlent og evner å både initiere og gjennomføre endringer og prosjekter.
Sterk på samarbeid og kommunikasjon på tvers av fagområder.
Du er uredd og tørre å utfordre ved behov.
Er motiverende og oppmuntrer til samarbeid
Hovedoppgaver
Gjennomføre regelmessige økonomiske analyser og månedlig rapportering iht til tidsfrister
Lede og støtte organisasjon i kontrollrutiner, herunder etterlevelse og kalkyle
Påse at selskapet sine totale resurser utnyttes optimalt.( faktureringsgrad, mm)
Overordnet kontroll av likviditet og finansiering av selskapet.
Oppfølging og kontroll av regnskapsføring i selskapet.
Bidra til å utvikle og effektivisere rutiner i selskapet.
Planlegge og lede budsjetterings – og prognoseprosessen.
Delta i strategiarbeidet for å sikre lønnsom drift og vekst som godkjennes av styret. Kvalitetssikre at budsjettet er i samsvar med vedtatt strategi.
Iverksette godkjent strategi via handlingsplaner og månedlig statusrapportering.
Hovedansvarlig for innkjøpte tjenester til selskapet innen regnskapsføring, lønn og IT.
Initiere forbedringsprosesser med hovedfokus på Forretnings-, Strategi- & Organisasjonsutvikling.
Assistere selskapets styre vedrørende beslutninger om fornyelse, oppgraderinger og ekspansjon av selskapet.
Søknadsfrist snarest, men senest 01.06.2020

Ta kontakt med:
Siegfred Hatlebakk-Olsen

HR – Sjef
Endúr Maritime
Siegfred.Hatlebakk.Olsen@endur.no
Mob. +47 9100 75 92
Del