/*Menu hide on click outside*/
Published
9. April 2021
Expires
29. April 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Page Views
0

Description

Kan du lide at blive udfordret? Har du dine KU faglige kvalifikationer i orden, og har du ledererfaringer – Så er du måske vores nye LERA
Om os
Fregatten NIELS JUEL tilhører 2. eskadre, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til ”full scale war”. NIELS JUEL er den nyeste af tre fregatter, der indgår i division 21. NIELS JUEL har basehavn i Korsør og tjenestested i Slagelse.
Om stillingen
Som LERA på en stor kampenhed i 2. eskadre er du en absolut nøglefigur. Du har overblikket til at styre en sektion bestående af dig selv, 1 SG og 6 menige specialister – både til søs og i havn. Du har de ledelsesmæssige evner, der gør, at du gennem dit underlagte personel, både kan drifte og udvikle sektionen og dens medarbejdere.
Du har ansvaret for at gennemføre træningsaktiviteter, kursusplanlægning og selv forestå uddannelse af medarbejderne i KU-sektionen.
Du leder det daglige arbejde, når skibet er i basehavn, og iværksætter selvstændigt aktiviteter der støtter op om både divisionens og enhedens mål.
Du har et bredt samarbejde med skibets KI sektion, taktiske officerer og vagtchefer, omkring forberedelse og planlægning af øvelser, samt omkring de overordnede mål indenfor kommunikation.
Du refererer direkte til OPO, og er dennes rådgiver inden for alt kommunikation.
Under sejlads indgår du i to-tørn med sektionens kommunikationsassistent (KUA) som vagthavende kommunikationsbefalingsmand.
Jobbet giver mulighed for at blive en vigtig del af en af de bedst trænede enheder i Søværnet, i en eskadre der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed.

For NIJU vil fokus i indeværende og de kommende år være på opkøring til og gennemførelse af NRF, herunder at fastholde og udvikle enhedens operative niveau for udøvelse af kamp og havaribekæmpelse.
Om dig
Du har gennemført relevante kurser i Søværnet eller tilsvarende i udlandet. Din tidligere tjeneste har givet dig væsentlig erfaring med taktisk sejlads og operationer. Tidligere tjeneste som KUA eller LERA i fregatter eller støtteskibe samt erfaring med FOST er en fordel.
Du skal frem for alt besidde gode analytiske evner, kunne balancere nytænkning og fordybelse, samt være i besiddelse af gode lederegenskaber. Det forventes endvidere at du besidder gode samarbejdsevner, overblik, fleksibilitet og har en ’can do’ mentalitet. Du vil aktivt skulle bruge disse egenskaber til at udvikle og forbedre arbejdsgange i KU sektionen.
Vi forventer:At du har den faglige overhøjde, der gør at du kan virke som rådgiver for OPO / TAOer.At du kan virke som mentor for medarbejderne i KU sektionenAt du kan vejlede og undervise personellet på et højt fagligt niveau.Du skal kunne arbejde i højt tempo og samtidig bevare det kølige overblik.At du kan få det bedste frem i folk, herunder tage de individuelle forskelle i betragtning, således at alle udfylder netop det rigtige job.At du er omstillingsparat og klar til at påtage dig de udfordringer, der ligger i Niels Juels fremtidige opgaver; nationale såvel som internationale.At du er fleksibel og omstillingsparat, samt har masser af gåpåmod. Besidder du disse evner, vil du passe godt ind i organisationen.
Du er udnævnt oversergent eller er klar til udnævnelse til oversergent. Egnede sergenter med passende anciennitet som f.eks. KUA og potentiale til at virke som mellemleder på mellemste funktionsniveau vil også kunne komme i betragtning. Der vil så blive udfærdiget udviklingsaftale med henblik på klargøring og udnævnelse til oversergent.
Du er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Korsør.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Banjermester SSG Johnnie Kim Jensen på 30 16 94 40 mail: 2E-NIJU-BM@mil.dk eller fungerende operationsofficer KL Kennet Pedersen på 30 16 94 45, mail: 2E-NIJU-OPO@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 25. april 2021 og samtaler forventes afholdt i starten af maj. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.

Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Kan du lide at blive udfordret? Har du dine KU faglige kvalifikationer i orden, og har du ledererfaringer – Så er du måske vores nye LERA
Om os
Fregatten NIELS JUEL tilhører 2. eskadre, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til ”full scale war”. NIELS JUEL er den nyeste af tre fregatter, der indgår i division 21. NIELS JUEL har basehavn i Korsør og tjenestested i Slagelse.
Om stillingen
Som LERA på en stor kampenhed i 2. eskadre er du en absolut nøglefigur. Du har overblikket til at styre en sektion bestående af dig selv, 1 SG og 6 menige specialister – både til søs og i havn. Du har de ledelsesmæssige evner, der gør, at du gennem dit underlagte personel, både kan drifte og udvikle sektionen og dens medarbejdere.
Du har ansvaret for at gennemføre træningsaktiviteter, kursusplanlægning og selv forestå uddannelse af medarbejderne i KU-sektionen.
Du leder det daglige arbejde, når skibet er i basehavn, og iværksætter selvstændigt aktiviteter der støtter op om både divisionens og enhedens mål.
Du har et bredt samarbejde med skibets KI sektion, taktiske officerer og vagtchefer, omkring forberedelse og planlægning af øvelser, samt omkring de overordnede mål indenfor kommunikation.
Du refererer direkte til OPO, og er dennes rådgiver inden for alt kommunikation.
Under sejlads indgår du i to-tørn med sektionens kommunikationsassistent (KUA) som vagthavende kommunikationsbefalingsmand.
Jobbet giver mulighed for at blive en vigtig del af en af de bedst trænede enheder i Søværnet, i en eskadre der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed.

For NIJU vil fokus i indeværende og de kommende år være på opkøring til og gennemførelse af NRF, herunder at fastholde og udvikle enhedens operative niveau for udøvelse af kamp og havaribekæmpelse.
Om dig
Du har gennemført relevante kurser i Søværnet eller tilsvarende i udlandet. Din tidligere tjeneste har givet dig væsentlig erfaring med taktisk sejlads og operationer. Tidligere tjeneste som KUA eller LERA i fregatter eller støtteskibe samt erfaring med FOST er en fordel.
Du skal frem for alt besidde gode analytiske evner, kunne balancere nytænkning og fordybelse, samt være i besiddelse af gode lederegenskaber. Det forventes endvidere at du besidder gode samarbejdsevner, overblik, fleksibilitet og har en ’can do’ mentalitet. Du vil aktivt skulle bruge disse egenskaber til at udvikle og forbedre arbejdsgange i KU sektionen.
Vi forventer:At du har den faglige overhøjde, der gør at du kan virke som rådgiver for OPO / TAOer.At du kan virke som mentor for medarbejderne i KU sektionenAt du kan vejlede og undervise personellet på et højt fagligt niveau.Du skal kunne arbejde i højt tempo og samtidig bevare det kølige overblik.At du kan få det bedste frem i folk, herunder tage de individuelle forskelle i betragtning, således at alle udfylder netop det rigtige job.At du er omstillingsparat og klar til at påtage dig de udfordringer, der ligger i Niels Juels fremtidige opgaver; nationale såvel som internationale.At du er fleksibel og omstillingsparat, samt har masser af gåpåmod. Besidder du disse evner, vil du passe godt ind i organisationen.
Du er udnævnt oversergent eller er klar til udnævnelse til oversergent. Egnede sergenter med passende anciennitet som f.eks. KUA og potentiale til at virke som mellemleder på mellemste funktionsniveau vil også kunne komme i betragtning. Der vil så blive udfærdiget udviklingsaftale med henblik på klargøring og udnævnelse til oversergent.
Du er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Korsør.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Banjermester SSG Johnnie Kim Jensen på 30 16 94 40 mail: 2E-NIJU-BM@mil.dk eller fungerende operationsofficer KL Kennet Pedersen på 30 16 94 45, mail: 2E-NIJU-OPO@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 25. april 2021 og samtaler forventes afholdt i starten af maj. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.

Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.