/*Menu hide on click outside*/
Published
22. September 2021
Expires
12. October 2021
Location
Denmark
Category
City
Zealand
Page Views
2

Description

Nordskolen søger dygtige og ambitiøse pædagoger til gruppeordning, gerne med speciale inden for specialpædagogik.
Stillingerne er på fuld tid og til fastansættelse pr. 1. december 2021.
Nordskolen er en dejlig skole med god trivsel og høj faglighed.
Vi arbejder målrettet på at udvikle vores læringsmiljøer, så alle elever har mulighed for at blive dygtigere og udvikle deres personlige kompetencer. For at styrke dette arbejde er vi i gang med at implementere en fælles teoretisk forståelsesramme (NAU, Neuroaffektiv udviklingspsykologi) på hele skolen samt introducere supplerende metodiske tiltag.
Nordskolen er en fem-seks sporet skole med ca. 1200 elever og 130 pædagogiske medarbejdere fordelt på to matrikler, afd. Jyllinge og afd. Baunehøj.
Nordskolens gruppeordning, N-klasserne, er placeret på afd. Jyllinge, og muliggør elevernes deltagelse i almenskolen, i det omfang det gavner den enkelte elevs emotionelle, sociale og faglige udvikling.
Målgruppen i N-klasserne er normalbegavede elever med sociale og emotionelle udfordringer. Eleverne kan have forskellige diagnoser.
Gruppeordningen dækker hele klasserækken fra 0. til 9. klasse og er inddelt i tre enheder fordelt på indskoling (N1), mellemtrin (N2) og udskoling (N3). Hver gruppe er placeret i en af almenskolens tolv blokke og har gode faciliteter. Gruppemiljøet er indrettet med afsæt i miljøterapeutisk tænkning og tilrettelagt med henblik på at fremme elevernes udvikling.
I gruppeordningen arbejder vi målrettet ud fra teori og metode samt er bevidste om, hvilken indflydelse det pædagogiske personale har for elevernes udvikling og trivsel. Vi arbejder ud fra Neuroaffektiv udviklingspsykologi og den enkelte elevs nærmeste udviklingszone; fagligt, følelsesmæssigt og sansemotorisk.
Vi har brug for dig, fordi:
du er engageret i at arbejde med specialundervisning.
du brænder for målgruppen og for at nå vores fælles mål.
du kan arbejde struktureret og være med til at skabe mening og klarhed i en kompleks hverdag.
du har en inkluderende tilgang og søger dialog om den pædagogiske praksis og vor fælles retning.
du har kompetencerne til at tage medansvar og sikre den nødvendige implementering af NAU, eller du er interesseret i at indgå i denne på skolen.
du har lyst til at være en del af en nyetableret gruppeordning, hvor vi vægter dialog, åbenhed og refleksion i et forpligtende fællesskab.
du er villig til at indgå i personalets supervision.
Vi forventer, at:
du er pædagoguddannet, har ambitioner og kan lide at arbejde i specialtilbud
du kan indgå i et professionelt læringsmiljø med tæt og forpligtende teamsamarbejde
du drager omsorg for elevernes faglige udvikling og trivsel
du er indstillet på at videreføre et godt og udvidet skole/hjem samarbejde
du er visionær og iderig, og kan være med til at udvikle skolen i samarbejde med kollegaer og ledelse
du kan medvirke til et skolemiljø, hvor trivsel og læring følges ad
Vi kan tilbyde:
Supervision og faglig udvikling
En arbejdsplads med store ambitioner og høj faglighed
Engagerede og dygtige kolleger og velfungerende teamsamarbejde
Lærerarbejdsplads samt bærbar pc
Gode faciliteter samt udeområder der inviterer til glædesfyldt leg og bevægelse
Jyllinge er en relativ stor by med god infrastruktur, tæt på natur med skov, fjord og åbne vidder.
På Nordskolen vil vi i de kommende år øge vores fokus på brug af lokalmiljøet, herunder særligt den maritime kultur som er i Jyllinge.
Roskilde Kommune er ligeledes en del af Tour de France starten, og denne vil også have et stort fokus i det komme år.
Roskilde kommune ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker at besøge skolen, er du velkommen til at kontakte Psykologfaglig leder Christiane Stokholm - mobil: 2927 9883, mail: christianes@roskilde.dk eller Skoleleder Brian Venneberg - mobil: 4119 2032, mail: Brianbv@roskilde.dk
Det skal bemærkes, at Roskilde Kommune indhenter børne- og straffeattest, når stillingen indeholder arbejde med børn under 15 år.
Ansøgning med cv og relevante bilag sendes via link i stillingsopslaget senest mandag d. 11. oktober 2021 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes torsdag d. 14.10 2021.