/*Menu hide on click outside*/
Published
11. April 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark

Description

Vores skibe indvinder råstoffer fra havene omkring Danmark, Råstoffer som landes på vores faste søpladser i Esbjerg, Århus, Avedøre og Køge samt til eksterne kunder i København, Hanstholm og Thyborøn.Til vores ral- og sandsugere søger vi erfarne og selvstændige Skibsassistenter med sønæringsbevis som befaren skibsassistent.Der sejles på DAS efter turnusordningen 1:1 med en turnuslængde på 2 uger.Skibsassistenterne får medansvar for at forestå den daglige drift, samt service og vedligehold af maskineri og produktionsudstyr i samarbejde med skibets øvrige besætning. Den ene ledige stilling som skibsassistent vil have madlavningstjansen som en væsentlig del af jobbet.Vores nye skibsassistenter:har håndværksmæssig flairmå gerne have kendskab til maskineri og svejsninglægger vægt på at udføre et godt stykke arbejdehar flair for madlavning og muligvis et hygiejnebeviser initiativrige og gode ”holdspillere”er fleksible mht. arbejdsopgaverhar gyldigt kørekortVi tilbyder en hyre jf. NCC’s Overenskomst med Metal Maritime.Er du interesseret så…send din ansøgning via www.ncc.dk og har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Rederichef Michael Sørensen på tlf. 4170 4101 eller skibsinspektør Torben Kyhn Pedersen på tlf. 2363 1918. Ansøgningerne behandles løbende.

Related Jobs

23. June 2021
22. June 2021