/*Menu hide on click outside*/
Published
14. April 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
04. May 2021

Description

Kan du varetage den daglige ledelse og styre driften af Forsvarets maritime værksteder på Flådestation Frederikshavn, i alt ca. 200 medarbejdere, både civile og militære, underlagt Vedligeholdelsesafdeling Maritim i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste? Kan du facilitere, at Vedligeholdelsesområde Frederikshavn leverer vedligeholdelse på et højt niveau, underkastet kvalitetsregimet ISO 9001 samt overholde regler og bestemmelser for militær sikkerhed og informationssikkerhed i Forsvaret?
Så er det dig, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste søger som Næstkommanderende i Vedligeholdelsesområde Frederikshavn.

Om os

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en niveau 2 myndighed i Forsvaret, som er opbygget af det tidligere Forsvarets Hovedværksteder, 3. Vedligeholdelsesbataljon fra Hærens Trænregiment, Reparations- og vedligeholdelsesafdelingerne fra Søværnets OPLOG’er, det tekniske personel fra Flyvevåbnets Helikopter Wing og dele af det jordbaserede tekniske personel fra Air Transport Wing i alt ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Planlægnings- og Koordinationsdivision og en Vedligeholdelsesdivision med tre vedligeholdelsesafdelinger (specialiseret i forhold til de tre værn). Hver vedligeholdelsesafdeling består af to vedligeholdelsesområder, seks i alt, med tilhørende værksteder fordelt geografisk over hele landet. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen samt ledelsen af Vedligeholdelsesdivisionen er placeret i Brabrand.
Ud over at reparere og vedligeholde forsvarets materiel støtter vi forsvarets styrkeproduktion, indsættelser og beredskaber med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til og indgår i forsvarets operative enheder.

Om stillingen
Du får mulighed for at være med til at videreudvikle Vedligeholdelsesområde Frederikshavn, og du får, med reference til Chefen for Vedligeholdelsesområde Frederikshavn, det daglige ansvar for at facilitere, opbygge og udvikle de processer, som Vedligeholdelsesområde Frederikshavn skal anvende for at kunne levere kvalificerede vedligeholdelsesydelser til primært Søværnets enheder, men også vedligeholdelsesydelser til såvel Hæren som Flyvevåbnet.

Du bliver ansvarlig for:
 • At bistå Chefen for Vedligeholdelsesområdet med tilsyn og kontrol af de underlagte værksteder på Flådestation Frederikshavn.
 • At varetage funktionen som regional sikkerhedsofficer ved Vedligeholdelsesområdet og i denne funktion tilsikre, at Vedligeholdelsesområdet efterlever de gældende regler omkring militær sikkerhed.
 • At varetage rollen som leder af Vedligeholdelsesområdets Drifts- og Støtteelement.
 • At varetage den ledende rolle i Vedligeholdelsesområdets Arbejdsmiljø- og kvalitetsorganisation.
 • At bidrage til at Vedligeholdelsesområde Frederikshavn opgaver løses i overensstemmelse med gældende direktiver.
 • At bidrage til at Vedligeholdelsesområde Frederikshavn tilvejebringer professionel vedligeholdelse i den maritime søjle.
 • At bidrage til Vedligeholdelsesområde Frederikshavn bedst mulig udnytter og prioriterer de personelmæssige ressourcer og økonomiske midler stillet til rådighed.
 • At bidrage til at opretholde og sikre et højt fagligt niveau ved Vedligeholdelsesområde Frederikshavn værksteder samt tilsikre, at arbejdets kvalitet er i overensstemmelse med gældende retningslinjer og certificeringer (ISO).
 • At bidrage til at levere ledelsesinformation til CHVA MARITIM, herunder KPI’er og øvrige nøgletal vedrørende den maritime vedligeholdelse.
 • At facilitere udlån af personel til at understøtte Søværnets behov for fagligt personel i forbindelse med beredskaber, styrkeproduktion og INTOPS.

Du er stedfortræder for Chefen for Vedligeholdelsesområde Frederikshavn.
Om dig

Du er militært ansat på M321/322 niveau. Du har en baggrund som officer i Forsvaret, meget gerne Søværnet. Du har et stærkt CV, herunder gerne ledelseserfaring fra sejlads med søværnets større enheder. Er du teknisk officer med et indgående kendskab til vedligeholdelse i Søværnets enheder, vil det være en fordel.

Som næstkommanderende i Vedligeholdelsesområde Frederikshavn er du en central figur og nøgleperson i styring af den daglige drift. Du formår at skabe et godt grundlag for samarbejdet mellem områdets ledelse og værkstedlederne i produktionen.

Du kan tale frit i såvel mindre grupper som større forsamlinger. Det afskrækker dig ikke at arbejde i en organisation, som består at håndværkere, ledere med både civil og militær baggrund. Du kan stå på for centrale beslutninger. Du kan følge op på resultater. Du har fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling.

Du er åben, kreativ og fremadsynet, men du har også øje for den daglige drift, og du har øje for en rationel ressourceanvendelse i en forretningsorienteret vedligeholdelsesvirksomhed.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Vedligeholdelsesafdeling Maritim i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Kommandørkaptajn Henrik Sylvest Worm på mobil nr. 50865827.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent premierløjtnant Jesper Tang Sørensen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9149.

Ansøgningsfristen er den 11. maj 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 23/24 i 2021. Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2021, men tiltrædelsesdatoen vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
Kan du varetage den daglige ledelse og styre driften af Forsvarets maritime værksteder på Flådestation Frederikshavn, i alt ca. 200 medarbejdere, både civile og militære, underlagt Vedligeholdelsesafdeling Maritim i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste? Kan du facilitere, at Vedligeholdelsesområde Frederikshavn leverer vedligeholdelse på et højt niveau, underkastet kvalitetsregimet ISO 9001 samt overholde regler og bestemmelser for militær sikkerhed og informationssikkerhed i Forsvaret?
Så er det dig, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste søger som Næstkommanderende i Vedligeholdelsesområde Frederikshavn.

Om os

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en niveau 2 myndighed i Forsvaret, som er opbygget af det tidligere Forsvarets Hovedværksteder, 3. Vedligeholdelsesbataljon fra Hærens Trænregiment, Reparations- og vedligeholdelsesafdelingerne fra Søværnets OPLOG’er, det tekniske personel fra Flyvevåbnets Helikopter Wing og dele af det jordbaserede tekniske personel fra Air Transport Wing i alt ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Planlægnings- og Koordinationsdivision og en Vedligeholdelsesdivision med tre vedligeholdelsesafdelinger (specialiseret i forhold til de tre værn). Hver vedligeholdelsesafdeling består af to vedligeholdelsesområder, seks i alt, med tilhørende værksteder fordelt geografisk over hele landet. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen samt ledelsen af Vedligeholdelsesdivisionen er placeret i Brabrand.
Ud over at reparere og vedligeholde forsvarets materiel støtter vi forsvarets styrkeproduktion, indsættelser og beredskaber med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til og indgår i forsvarets operative enheder.

Om stillingen
Du får mulighed for at være med til at videreudvikle Vedligeholdelsesområde Frederikshavn, og du får, med reference til Chefen for Vedligeholdelsesområde Frederikshavn, det daglige ansvar for at facilitere, opbygge og udvikle de processer, som Vedligeholdelsesområde Frederikshavn skal anvende for at kunne levere kvalificerede vedligeholdelsesydelser til primært Søværnets enheder, men også vedligeholdelsesydelser til såvel Hæren som Flyvevåbnet.

Du bliver ansvarlig for:
 • At bistå Chefen for Vedligeholdelsesområdet med tilsyn og kontrol af de underlagte værksteder på Flådestation Frederikshavn.
 • At varetage funktionen som regional sikkerhedsofficer ved Vedligeholdelsesområdet og i denne funktion tilsikre, at Vedligeholdelsesområdet efterlever de gældende regler omkring militær sikkerhed.
 • At varetage rollen som leder af Vedligeholdelsesområdets Drifts- og Støtteelement.
 • At varetage den ledende rolle i Vedligeholdelsesområdets Arbejdsmiljø- og kvalitetsorganisation.
 • At bidrage til at Vedligeholdelsesområde Frederikshavn opgaver løses i overensstemmelse med gældende direktiver.
 • At bidrage til at Vedligeholdelsesområde Frederikshavn tilvejebringer professionel vedligeholdelse i den maritime søjle.
 • At bidrage til Vedligeholdelsesområde Frederikshavn bedst mulig udnytter og prioriterer de personelmæssige ressourcer og økonomiske midler stillet til rådighed.
 • At bidrage til at opretholde og sikre et højt fagligt niveau ved Vedligeholdelsesområde Frederikshavn værksteder samt tilsikre, at arbejdets kvalitet er i overensstemmelse med gældende retningslinjer og certificeringer (ISO).
 • At bidrage til at levere ledelsesinformation til CHVA MARITIM, herunder KPI’er og øvrige nøgletal vedrørende den maritime vedligeholdelse.
 • At facilitere udlån af personel til at understøtte Søværnets behov for fagligt personel i forbindelse med beredskaber, styrkeproduktion og INTOPS.

Du er stedfortræder for Chefen for Vedligeholdelsesområde Frederikshavn.
Om dig

Du er militært ansat på M321/322 niveau. Du har en baggrund som officer i Forsvaret, meget gerne Søværnet. Du har et stærkt CV, herunder gerne ledelseserfaring fra sejlads med søværnets større enheder. Er du teknisk officer med et indgående kendskab til vedligeholdelse i Søværnets enheder, vil det være en fordel.

Som næstkommanderende i Vedligeholdelsesområde Frederikshavn er du en central figur og nøgleperson i styring af den daglige drift. Du formår at skabe et godt grundlag for samarbejdet mellem områdets ledelse og værkstedlederne i produktionen.

Du kan tale frit i såvel mindre grupper som større forsamlinger. Det afskrækker dig ikke at arbejde i en organisation, som består at håndværkere, ledere med både civil og militær baggrund. Du kan stå på for centrale beslutninger. Du kan følge op på resultater. Du har fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling.

Du er åben, kreativ og fremadsynet, men du har også øje for den daglige drift, og du har øje for en rationel ressourceanvendelse i en forretningsorienteret vedligeholdelsesvirksomhed.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Vedligeholdelsesafdeling Maritim i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Kommandørkaptajn Henrik Sylvest Worm på mobil nr. 50865827.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent premierløjtnant Jesper Tang Sørensen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9149.

Ansøgningsfristen er den 11. maj 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 23/24 i 2021. Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2021, men tiltrædelsesdatoen vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

Related Jobs

6. December 2021
Teamleader Blades   Denmark new
6. December 2021
Vikar - Roughneck/ BVO   Norway new
4. December 2021
4. December 2021
Matros | AHTS   Norway new
3. December 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com