/*Menu hide on click outside*/
Published
24. March 2022
Expires
13. April 2022
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Page Views
18

Description

Er du en faglig dyktig motormann? Vil du jobbe i et bredt faglig fellesskap med elektrikere, maskinister, styrmenn og matroser? Da kan det være deg vi trenger som ny motormann om bord på MS Oslofjord, som trafikkerer ruten Sandefjord – Strømstad.
Primære arbeidsoppgaver:
Utføre vakttjeneste iht. ordre fra vakthavende maskinist
Utføre vedlikeholdsarbeid etter instruks fra overordnet
Delta aktivt i sikkerhetsopplæring, sikkerhetsarbeid og øvelser om bord
Kvalifikasjoner:
Ferdighetssertifikat som motormann
Grunnleggende sikkerhetskurs (IMO50)
Erfaring med industrielle og/eller maritime anlegg
Kunne gjøre deg forstått på skandinavisk. Må være flytende på minst ett av de skandinaviske språkene.
Ha gjennomført «Crowd and Crisis»-kurs
Besitte ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter
Inneha gyldig helseattest for sjømenn
Personlighet:
I Fjord Line jobber vi etter fire kompetansekriterier:
Faglighet: Du skal besitte stor faglig stolthet og alltid strebe etter å levere best mulig arbeid. Kunnskap du ennå ikke har, og som er nødvending for å kunne utføre arbeidet digg, er du høyt motivert for å tilegne deg.
Service: I Fjord Line konkurrer vi på service. Følgelig skal alle gjester møtes med et smil fra samtlige ansatte.
Samarbeid: Skipet er en stor arbeidsplass med mange ulike avdelinger og ansatte. Det er derfor viktig at du er en smidig oppgaveløser, både selvstendig og i samarbeid med andre.
Stabilitet: Det er viktig at du kommer til tiden – både når du skal mønstre på skipet, men også når vakten din om bord starter. Arbeidsinnsatsen ligger på et stabilt, høyt nivå. Kollegaene din skal kunne stole på deg.
I tillegg forventer vi:
Selvstendighet: Du skal evne å kunne prioritere oppgavene dine og ta initiativ til å løse dem på en effektiv måte.
Fleksibilitet: At du stiller opp for å løse en oppgave, dersom det er nødvendig også utenom normal arbeidstid.
Vi tilbyr:
Fast ansettelse
En unik og spennende arbeidsplass
Godt arbeidsmiljø med gode og faglig sterke kollegaer
1/1-ordning med 3 uker om bord, deretter 3 uker hjemme
Lønn etter norsk tariff
Samtaler holdes løpende.
Skulle dette være noe for deg, så vær rask med å sende søknad. Samtaler holdes fortløpende. Fjord Line forbeholder seg retten til å fjerne annonsen før søknadsfristen, hvis vi mener vi har funnet den riktige kandidaten
For å bli vurdert til stillingen må søknaden sendes via vår hjemmeside.
Hvis du har spørsmål til rekrutteringsprosessen, er du velkommen til å kontakte Fjord Line HR ved å sende en e-post til hr.flcr@fjordline.com.
N.B. Det er maskinsjefen ombord, som velger ut kandidater til intervju.
Fjord Line – et grønt og visjonært rederi
Fjord Line er et fergerederi med grønne ambisjoner. Flere av våre skip seiler på CO2- vennlig naturgass. Vi har for lengst startet med prosjekter for å minimere energiforbuk, samt redusere plast og matsvinn. Vi er hele tiden på søken etter flere områder hvor vi kan bidra klimavennlig."Moving People" er vår misjon
Vi flytter mennesker både fysisk og i overført betydning, ved å skape gode oplevelser for våre gjester ombord. Vår ambisjon er å bli Skandinavias beste, mest elskede og lønnsomme ferjerederi. Å være best betyr for oss å yte fremragende service, spre glede og bevege mennesker.