/*Menu hide on click outside*/
Published
9. December 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Deadline
29. December 2021

Description

Har du en operativ baggrund fra Søværnet og er du rigtig god til koordinering af opgaver i et ofte højt tempo? Vil du arbejde i et maritimt stabsmiljø med mange interessenter og bidrage til daglige operative resultater og effekter?

Kan du samtidig holde mange bolde i luften på en gang og kan du i øvrigt gøre det med sikker hånd i et ofte udfordrende internationalt miljø med mange kulturforskelle og nationale agendaer?

Så er du måske den nye danske Militærassistent i Headquarters Allied Maritime Command (HQ MARCOM) nordvest for London.

Om os

HQ MARCOM er NATO’s overordnede maritime hovedkvarter under Allied Command Operations. Hovedkvarteret er beliggende i den lille forstad, Northwood, nordvest for London i England. HQ MARCOM er placeret på et stort baseområde sammen med Storbritanniens fælles overordnede militære kommando, Permanent Joint Headquarters (PJHQ).

Der er pt. ca. 400 medarbejdere i HQ MARCOM og dette antal ventes at stige til ca. 500 i de kommende år. De fleste NATO lande er repræsenteret i MARCOM og desuden har en række partnernationer og andre NATO hovedkvarterer forbindelsesofficerer tilknyttet MARCOM.

HQ MARCOM er et operativt hovedkvarter, der bl.a. styrer NATO’s fire stående flådestyrker og koordinerer hele alliancens maritime indsats og den maritime del af alliancens militærstrategiske planlægning, policyudvikling og maritim doktrinudvikling. HQ MARCOM varetager ligeledes ansvaret for planlægning og gennemførelse af en række større maritime øvelser og bidrager til flere store værnsfælles øvelser inden for alliancen.

Hovedkvarteret er døgnbemandet og opretholder konstant et opdateret billede af den maritime situation samt planlægger og gennemfører operationer og øvelser i hele NATO’s interesseområde.

HQ MARCOM er organiseret i en traditionel N-struktur med N1 til N9 samt specialstabene MARAIR, SUBS og NATO Shipping Centre (NSC). Operationsstaben – Operations Directorate (OPS DIR) - omfatter N2, N3 (Current OPS og Future OPS), Theatre Maritime Operations Centre og NATO Shipping Centre. OPS DIR ledes på skift af en hollandsk flotilleadmiral eller tysk kontreadmiral.

Om stillingen

OPS DIR som består af ca. 180 medarbejdere, koordinerer alle operative aktiviteter kontrolleret af MARCOM hovedkvarter og støtter samtidig andre joint eller single service hovedkvarterer.

Som Militærassistent i OPS DIR bliver du en del af et team af to stabsofficerer (DNK og DEU/NLD), organisatorisk underlagt Deputy Chief of Staff Operations/ Commander Surface Forces NATO (DCOS OPS/ COMSURFNATO), hvor du er ansvarlig for direkte ’executive officer’ støtte til DCOS OPS med ledelseskoordinering af administrative og operative opgaver. Herunder bidrager du med din maritime ekspertise og erfaring fra sejlende tjeneste og stabsarbejde til drift og udvikling af processer, procedurer og planer, der integreres i maritime operationer dagligt og på længerere horisont.

Du støtter og rådgiver ligeledes DCOS OPS og dennes underlagte divisionschefer med din viden til MARCOM’s interne og eksterne aktiviteter eller opgaver, hvor bl.a. OPS DIR forventes involveret på kommandør og admiralsniveau. Herudover bidrager du til planlægning og forberedelse af DCOS OPS agenda i forhold til møder, øvelsesdeltagelse, rejser og besøg. Din arbejdsdag følger DCOS OPS og ofte vil din arbejdsuge derfor overstige 37 timer.

En stor del af jobbet omfatter også monitering af indkommende korrespondance, personlig brevveksling eller e-mailkorrespondance, udarbejdelse af beslutningsoplæg og PowerPoint præsentationer til MARCOM Command Group, anvisning af opgaver til organisationen, opfølgning på terminer og færdiggøre opgaveprodukter til intern såvel ekstern godkendelse.

Om dig

Du er en ambitiøs operativ søofficer som har gennemført VUT/II, MMS eller tilsvarende uddannelse. Du har desuden erfaring fra sejlende tjeneste i Søværnet samt gjort stabstjeneste på myndighedsniveau II eller I, hvor du bl.a. har opbygget en fortrolighed med stabstjeneste og sagsbehandlingens metodikker.

Du skal have god dømmekraft, flair for samarbejde, kunne skabe gode relationer og være i stand til at inspirere når der skal udstikkes opgaver til organisationen, ofte under pres og med kort svarfrist.

Helhedssyn er også en vigtig kompetence du bestrider, i og med OPS DIR bidrager til opgaveløsning på tværs af MARCOM, NATO’s øvrige kommandostruktur, men også med alliancens nationer eller partnere, som har forskellige behov og interesser.

Du er struktureret i dit arbejde og forstår hurtigt at sætte dig ind i nye opgaver, prioritere disse løst i en balance mellem drift og udvikling. Med dette er du også orienteret mod levering af resultater til tiden, i en kvalitet du skal kunne stå inde for.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode på 3 år med mulighed for forlængelse i yderligere et år.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg. I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Du skal have bestået forsvarets basistest til niveau 2 og være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder). Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Du skal være opmærksom på, at Storbritanniens udtræden af EU (BREXIT) har gjort det noget mere omfattende at flytte til landet. Rejser til og fra landet er pt. også noget påvirket af Covid restriktioner.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KD Niels Ole Markussen på e-mail hqmarcom-01@mil.dk, tlf. +45 2511 3885 eller nuværende stillingsindehaver OK Morten Kühnel på e-mail hqmarcom-03@mil.dk, tlf. +44 736 849 5181.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 2. januar 2022.

Ansættelsesdato 1. august 2022.

Vi forventer at gennemføre samtaler i de første arbejdsdage i det nye år. Samtalerne gennemføres via VTC.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Har du en operativ baggrund fra Søværnet og er du rigtig god til koordinering af opgaver i et ofte højt tempo? Vil du arbejde i et maritimt stabsmiljø med mange interessenter og bidrage til daglige operative resultater og effekter?

Kan du samtidig holde mange bolde i luften på en gang og kan du i øvrigt gøre det med sikker hånd i et ofte udfordrende internationalt miljø med mange kulturforskelle og nationale agendaer?

Så er du måske den nye danske Militærassistent i Headquarters Allied Maritime Command (HQ MARCOM) nordvest for London.

Om os

HQ MARCOM er NATO’s overordnede maritime hovedkvarter under Allied Command Operations. Hovedkvarteret er beliggende i den lille forstad, Northwood, nordvest for London i England. HQ MARCOM er placeret på et stort baseområde sammen med Storbritanniens fælles overordnede militære kommando, Permanent Joint Headquarters (PJHQ).

Der er pt. ca. 400 medarbejdere i HQ MARCOM og dette antal ventes at stige til ca. 500 i de kommende år. De fleste NATO lande er repræsenteret i MARCOM og desuden har en række partnernationer og andre NATO hovedkvarterer forbindelsesofficerer tilknyttet MARCOM.

HQ MARCOM er et operativt hovedkvarter, der bl.a. styrer NATO’s fire stående flådestyrker og koordinerer hele alliancens maritime indsats og den maritime del af alliancens militærstrategiske planlægning, policyudvikling og maritim doktrinudvikling. HQ MARCOM varetager ligeledes ansvaret for planlægning og gennemførelse af en række større maritime øvelser og bidrager til flere store værnsfælles øvelser inden for alliancen.

Hovedkvarteret er døgnbemandet og opretholder konstant et opdateret billede af den maritime situation samt planlægger og gennemfører operationer og øvelser i hele NATO’s interesseområde.

HQ MARCOM er organiseret i en traditionel N-struktur med N1 til N9 samt specialstabene MARAIR, SUBS og NATO Shipping Centre (NSC). Operationsstaben – Operations Directorate (OPS DIR) - omfatter N2, N3 (Current OPS og Future OPS), Theatre Maritime Operations Centre og NATO Shipping Centre. OPS DIR ledes på skift af en hollandsk flotilleadmiral eller tysk kontreadmiral.

Om stillingen

OPS DIR som består af ca. 180 medarbejdere, koordinerer alle operative aktiviteter kontrolleret af MARCOM hovedkvarter og støtter samtidig andre joint eller single service hovedkvarterer.

Som Militærassistent i OPS DIR bliver du en del af et team af to stabsofficerer (DNK og DEU/NLD), organisatorisk underlagt Deputy Chief of Staff Operations/ Commander Surface Forces NATO (DCOS OPS/ COMSURFNATO), hvor du er ansvarlig for direkte ’executive officer’ støtte til DCOS OPS med ledelseskoordinering af administrative og operative opgaver. Herunder bidrager du med din maritime ekspertise og erfaring fra sejlende tjeneste og stabsarbejde til drift og udvikling af processer, procedurer og planer, der integreres i maritime operationer dagligt og på længerere horisont.

Du støtter og rådgiver ligeledes DCOS OPS og dennes underlagte divisionschefer med din viden til MARCOM’s interne og eksterne aktiviteter eller opgaver, hvor bl.a. OPS DIR forventes involveret på kommandør og admiralsniveau. Herudover bidrager du til planlægning og forberedelse af DCOS OPS agenda i forhold til møder, øvelsesdeltagelse, rejser og besøg. Din arbejdsdag følger DCOS OPS og ofte vil din arbejdsuge derfor overstige 37 timer.

En stor del af jobbet omfatter også monitering af indkommende korrespondance, personlig brevveksling eller e-mailkorrespondance, udarbejdelse af beslutningsoplæg og PowerPoint præsentationer til MARCOM Command Group, anvisning af opgaver til organisationen, opfølgning på terminer og færdiggøre opgaveprodukter til intern såvel ekstern godkendelse.

Om dig

Du er en ambitiøs operativ søofficer som har gennemført VUT/II, MMS eller tilsvarende uddannelse. Du har desuden erfaring fra sejlende tjeneste i Søværnet samt gjort stabstjeneste på myndighedsniveau II eller I, hvor du bl.a. har opbygget en fortrolighed med stabstjeneste og sagsbehandlingens metodikker.

Du skal have god dømmekraft, flair for samarbejde, kunne skabe gode relationer og være i stand til at inspirere når der skal udstikkes opgaver til organisationen, ofte under pres og med kort svarfrist.

Helhedssyn er også en vigtig kompetence du bestrider, i og med OPS DIR bidrager til opgaveløsning på tværs af MARCOM, NATO’s øvrige kommandostruktur, men også med alliancens nationer eller partnere, som har forskellige behov og interesser.

Du er struktureret i dit arbejde og forstår hurtigt at sætte dig ind i nye opgaver, prioritere disse løst i en balance mellem drift og udvikling. Med dette er du også orienteret mod levering af resultater til tiden, i en kvalitet du skal kunne stå inde for.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode på 3 år med mulighed for forlængelse i yderligere et år.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg. I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Du skal have bestået forsvarets basistest til niveau 2 og være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder). Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Du skal være opmærksom på, at Storbritanniens udtræden af EU (BREXIT) har gjort det noget mere omfattende at flytte til landet. Rejser til og fra landet er pt. også noget påvirket af Covid restriktioner.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KD Niels Ole Markussen på e-mail hqmarcom-01@mil.dk, tlf. +45 2511 3885 eller nuværende stillingsindehaver OK Morten Kühnel på e-mail hqmarcom-03@mil.dk, tlf. +44 736 849 5181.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 2. januar 2022.

Ansættelsesdato 1. august 2022.

Vi forventer at gennemføre samtaler i de første arbejdsdage i det nye år. Samtalerne gennemføres via VTC.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com