/*Menu hide on click outside*/
Published
19. September 2021
Location
Denmark
Category
City
Aalborg
Page Views
1

Description

Kan du skifte mellem en feltmæssig rolle hvor du løser opgaver i rammen af en MP sektion, en rolle i polititjenesten, hvor du støtter MPSTN Danmark virksomhed, en rolle som livvagt i Militærpolitiets beredskaber og se dig selv vedligeholde dine grundlæggende militære færdigheder i den daglige tjeneste?Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske Forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.
Militærpolitiet støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en Militærpolitigrunduddannelse. Derudover er der en Militærpolitistation geografisk opdelt i Aalborg og København.
Om stillingen
Stillingen som Militærpolitimand er knyttet til 1 Militærpolitikompagnis, 3 Detachement.

3 Militærpolitidetachement er en enhed i stående styrke, der har til opgave at støtte 1 Brigades aktiviteter og Militærpolitiets opgaver i nationale og internationale indsættelser i øvrigt. Det betyder, at du skal kunne finde dig til rette i en rolle som skytte eller kører i en pansret patruljevogn og militærpolitisoldat indsat i felttjeneste. Ligesom du skal kunne fungere i rammen af polititjeneste, livvagtstjeneste og den daglige uddannelse og træning.

Du har mulighed for at dygtiggøre dig igennem faglige kurser indenfor eksempelvis militær fysisk træning, sanitetstjeneste, signaltjeneste og køreteknik og herved bidrage som instruktør i uddannelsen i kompagniet.
Om dig
Du har gennemført Militærpolitiets grunduddannelse. Du skal være parat til at indgå i et operativt feltmæssigt Militærpolitidetachement, og arbejde effektivt under feltmæssige forhold, ligesom du skal være villig til at påtage dig de opgaver der er forbundet med løsning af Militærpolitiets opgaver inden for polititjeneste og personbeskyttelse.
Du har overblik og er i stand til, at arbejde simultant og systematisk med flere forskellige opgaver, i en hverdag hvor der skiftes mellem fokus på aktiviteter i rammen af 1. Brigade og uddannelse til Militærpolitiets øvrige opgaver og indsættelser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller mellem Forsvarets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for 1. Militærpolitikompagni, kaptajn Sten Georg Sørensen på telefon 41 38 58 33 eller på mail TRR-MP-100B@MIL.DK. Alternativt kan du kontakte kompagnibefalingsmanden, seniorsergent Thomas Skøtt på telefon 41 38 58 50 eller på mail TRR-MP-101A@MIL.DK.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er den 3. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
Kan du skifte mellem en feltmæssig rolle hvor du løser opgaver i rammen af en MP sektion, en rolle i polititjenesten, hvor du støtter MPSTN Danmark virksomhed, en rolle som livvagt i Militærpolitiets beredskaber og se dig selv vedligeholde dine grundlæggende militære færdigheder i den daglige tjeneste?Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske Forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.
Militærpolitiet støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en Militærpolitigrunduddannelse. Derudover er der en Militærpolitistation geografisk opdelt i Aalborg og København.
Om stillingen
Stillingen som Militærpolitimand er knyttet til 1 Militærpolitikompagnis, 3 Detachement.

3 Militærpolitidetachement er en enhed i stående styrke, der har til opgave at støtte 1 Brigades aktiviteter og Militærpolitiets opgaver i nationale og internationale indsættelser i øvrigt. Det betyder, at du skal kunne finde dig til rette i en rolle som skytte eller kører i en pansret patruljevogn og militærpolitisoldat indsat i felttjeneste. Ligesom du skal kunne fungere i rammen af polititjeneste, livvagtstjeneste og den daglige uddannelse og træning.

Du har mulighed for at dygtiggøre dig igennem faglige kurser indenfor eksempelvis militær fysisk træning, sanitetstjeneste, signaltjeneste og køreteknik og herved bidrage som instruktør i uddannelsen i kompagniet.
Om dig
Du har gennemført Militærpolitiets grunduddannelse. Du skal være parat til at indgå i et operativt feltmæssigt Militærpolitidetachement, og arbejde effektivt under feltmæssige forhold, ligesom du skal være villig til at påtage dig de opgaver der er forbundet med løsning af Militærpolitiets opgaver inden for polititjeneste og personbeskyttelse.
Du har overblik og er i stand til, at arbejde simultant og systematisk med flere forskellige opgaver, i en hverdag hvor der skiftes mellem fokus på aktiviteter i rammen af 1. Brigade og uddannelse til Militærpolitiets øvrige opgaver og indsættelser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller mellem Forsvarets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for 1. Militærpolitikompagni, kaptajn Sten Georg Sørensen på telefon 41 38 58 33 eller på mail TRR-MP-100B@MIL.DK. Alternativt kan du kontakte kompagnibefalingsmanden, seniorsergent Thomas Skøtt på telefon 41 38 58 50 eller på mail TRR-MP-101A@MIL.DK.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er den 3. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

Related Jobs