/*Menu hide on click outside*/
Published
25. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Copenhagen
Deadline
14. February 2021

Description

Kunne du tænke dig at arbejde i et dynamisk uddannelsesmiljø, hvor der er både civilt og militært ansatte?Vi ønsker en faglærer inden for kommunikations- og sensorområdet, hvor vi kan tilbyde en overordentlig spændende stilling, og hvor din faglige og personlige udvikling er højt prioriteret og medindflydelse på egen uddannelsespraksis og virke er stor. Har du en baggrund i søværnets elektroniktekniske søjle, samt interesse for sømilitær teknologi og vidensformidling, så er det måske dig vi søger!Om osCenter for Sømilitær Teknologi (CST) er et uddannelses- og kompetencecenter under Søværnskommandoen (SVK). CST er geografisk placeret på Nyholm i København, men store dele af vores læringsproduktion sker ved de to flådestationer og om bord på søværnets skibe, foruden at have et tæt samarbejde med Forsvarsakademiet (FAK) med tværfaglige interesser.Vores opgave på CST er at uddanne og træne søværnets faglige personel, med det formål at tilvejebringe den viden, de færdigheder og de kompetencer inden for sømilitær teknologi, som efterspørges på søværnets enheder.Som arbejdsplads lægger vi vægt på en konstruktiv og behagelig omgangsform, hvor der er plads til meningsudveksling. Det er vigtigt for os, at vi er ét hold. Du kan derfor forvente hjælp og støtte til at finde dig til rette i stillingen.CST står over for en udflytning til Flådestation Korsør, hvor vi flytter ind i en nybygget skole ultimo forligsperioden 2018-2023, skole byggeriet er dog forsinket til primo 2025. CST åbnede dog allerede i 2020 en afdeling i Korsør, der fungerer som en satellit for CST. På baggrund af en individuel vurdering af kompetencer og personlighed, samt geografisk tilhørsforhold, vil det være muligt at få fast tjenested enten i København eller i Korsør.Om stillingenDen primære opgave er at forestå undervisning af søværnets elektronikfaglige personel, hvor du vil varetage funktion som faglærer inden for flere fag, navnlig kommunikations- og sensorområdet. Endvidere vil der være krav til at skulle indgå som en del af CST sejlende instruktørbidrag (searider) til træning af søværnets besætninger i reparationsopgaver under kamphandlinger, der er en del af skibenes klargøring til den krævende uddannelse ved Flag Officer Sea Training (FOST) ved Royal Navy i England.Søværnets elektronikfaglige personel har typisk en fagrelevant uddannelse inden for IT-support, data-, eller elektronikteknik, og hvor undervisningen på CST har til formål af efteruddanne i systemspecifikke sømilitært udstyr inden for kvalifikationsrammen for livslang læring niveau 3 til 5.Du vil få stor medindflydelse på udvikling og gennemførsel af undervisningen, som foregår i tæt samarbejde med kyndige kollegaer inden for teknik og pædagogik, men også i høj grad i samspil med søværnets enheder.Du vil i samarbejde med kollegaer og elever skulle sikre, at fagplanernes læringsmål opnås, og du skal gennemføre slutkontrol i fagene samt bidrage til evaluering af de studerende.Konkret forventer vi, at du efter passende oplæring er klar til:at planlægge, tilrettelægge og gennemføre øvelser i Battle Damage Management (BDM) i land samt Battle Damage Exercise (BDX) til søs i samarbejde med kollegaer i søværnet.at planlægge, tilrettelægge og gennemføre dine egne undervisningsforløb inden for sensor-, kommunikations- og elektronikområdet under hensyntagen til dine faglige forudsætninger. Du skal både kunne undervise traditionelt i CST’s lokaler på Nyholm, men du skal også være villig til at gennemføre mere spontane læringsforløb ude om bord i forbindelse med øvelser, hvor du deltager som Searider.at evaluere de undervisningsforløb, som du har gennemført.at deltage i ajourføring og videreudvikling af de uddannelser og den træning, som CST tilbyder søværnets enheder.Stillingen medfører en del rejseaktivitet, og det er et krav, at forsvarets krav til fysisk træning og sundhed til enhver tid kan honoreres.Om digDu har en baggrund i søværnets elektroniktekniske søjle; med en uddannelse, der relaterer sig til undervisningsfeltet og har gerne et bredt kendskab til kommunikationssystemer og almen elektronik.Du er militær mellemleder (M200) Du er måske oversergent med en tanke om at bliver Seniorsergent. Du har lyst til at undervise og lære fra dig, og er i stand til at favne et bredt fagområde samt uddrage og videreformidle det relevante.Du kan arbejde selvstændigt og på tværs af faglige vidensområder, men kan ligeledes indgå i arbejdsgrupper med fx projektarbejde.Det er ønskeligt, at du har undervisningserfaring, men det er ikke afgørende. Du må meget gerne have interesse i at holde dig ajour med den nyeste teknologiske udvikling og forskning inden for fagområdet samt på det pædagogiske og uddannelsesteknologiske område.Du skal have:en baggrund inden for et relevant elektronikfagligt fag.gode samarbejdsevner og lyst til at koordinere på tværs af fagområder.evnen til selvstændigt at tilegne dig ny viden.lyst og potentiale til at formidle din viden til andre.forudsætninger til at kunne honorere forsvarets sundhedstriade.Den ideelle kandidat til stillingen har endvidere:specifik uddannelse eller erhvervserfaring med kommunikationssystemer såsom HF, VHF, UHF og/eller satellitkommunikation.erfaring fra søværnets store enheder.erfaring med søtræning i regi af Neustadt/FOST.AnsættelsesvilkårStillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i København eller Korsør.Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte faggruppeleder VE ved CST, kaptajnløjtnant Danni S. Dragsdal, på telefon 41 30 99 48 eller mail: 1E-CST-LDVE@mil.dk eller banjermester Michael C. Jakobsen på telefon 25 61 03 22 eller på mail: 1E-CST-LDPS@fiin.dkHar du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@mil.dkSåfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er den 26. februar 2021 og samtaler forventes afholdt løbende.Stillingen er til besættelse 1. april 2021.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Søværnskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og er placeret på Flyvestation Karup. En afdeling af Søværnskommandoen er placeret på Flådestation Korsør. Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. Søværnskommandoen er også ansvarlig for den nødvendige maritime nationale styrkeindsættelse op igennem kriseniveauerne fra fred over krise til krig, hvor chefen for Søværnskommandoen skal kunne fungere i rollen som national Maritime Component Commander. Søværnskommandoen gennemfører, kontrollerer og evaluerer virksomheden i Søværnet. Endelig er Søværnskommandoen ansvarlig for at opretholde værnsfaglighed og identitet.Kunne du tænke dig at arbejde i et dynamisk uddannelsesmiljø, hvor der er både civilt og militært ansatte?Vi ønsker en faglærer inden for kommunikations- og sensorområdet, hvor vi kan tilbyde en overordentlig spændende stilling, og hvor din faglige og personlige udvikling er højt prioriteret og medindflydelse på egen uddannelsespraksis og virke er stor. Har du en baggrund i søværnets elektroniktekniske søjle, samt interesse for sømilitær teknologi og vidensformidling, så er det måske dig vi søger!Om osCenter for Sømilitær Teknologi (CST) er et uddannelses- og kompetencecenter under Søværnskommandoen (SVK). CST er geografisk placeret på Nyholm i København, men store dele af vores læringsproduktion sker ved de to flådestationer og om bord på søværnets skibe, foruden at have et tæt samarbejde med Forsvarsakademiet (FAK) med tværfaglige interesser.Vores opgave på CST er at uddanne og træne søværnets faglige personel, med det formål at tilvejebringe den viden, de færdigheder og de kompetencer inden for sømilitær teknologi, som efterspørges på søværnets enheder.Som arbejdsplads lægger vi vægt på en konstruktiv og behagelig omgangsform, hvor der er plads til meningsudveksling. Det er vigtigt for os, at vi er ét hold. Du kan derfor forvente hjælp og støtte til at finde dig til rette i stillingen.CST står over for en udflytning til Flådestation Korsør, hvor vi flytter ind i en nybygget skole ultimo forligsperioden 2018-2023, skole byggeriet er dog forsinket til primo 2025. CST åbnede dog allerede i 2020 en afdeling i Korsør, der fungerer som en satellit for CST. På baggrund af en individuel vurdering af kompetencer og personlighed, samt geografisk tilhørsforhold, vil det være muligt at få fast tjenested enten i København eller i Korsør.Om stillingenDen primære opgave er at forestå undervisning af søværnets elektronikfaglige personel, hvor du vil varetage funktion som faglærer inden for flere fag, navnlig kommunikations- og sensorområdet. Endvidere vil der være krav til at skulle indgå som en del af CST sejlende instruktørbidrag (searider) til træning af søværnets besætninger i reparationsopgaver under kamphandlinger, der er en del af skibenes klargøring til den krævende uddannelse ved Flag Officer Sea Training (FOST) ved Royal Navy i England.Søværnets elektronikfaglige personel har typisk en fagrelevant uddannelse inden for IT-support, data-, eller elektronikteknik, og hvor undervisningen på CST har til formål af efteruddanne i systemspecifikke sømilitært udstyr inden for kvalifikationsrammen for livslang læring niveau 3 til 5.Du vil få stor medindflydelse på udvikling og gennemførsel af undervisningen, som foregår i tæt samarbejde med kyndige kollegaer inden for teknik og pædagogik, men også i høj grad i samspil med søværnets enheder.Du vil i samarbejde med kollegaer og elever skulle sikre, at fagplanernes læringsmål opnås, og du skal gennemføre slutkontrol i fagene samt bidrage til evaluering af de studerende.Konkret forventer vi, at du efter passende oplæring er klar til:at planlægge, tilrettelægge og gennemføre øvelser i Battle Damage Management (BDM) i land samt Battle Damage Exercise (BDX) til søs i samarbejde med kollegaer i søværnet.at planlægge, tilrettelægge og gennemføre dine egne undervisningsforløb inden for sensor-, kommunikations- og elektronikområdet under hensyntagen til dine faglige forudsætninger. Du skal både kunne undervise traditionelt i CST’s lokaler på Nyholm, men du skal også være villig til at gennemføre mere spontane læringsforløb ude om bord i forbindelse med øvelser, hvor du deltager som Searider.at evaluere de undervisningsforløb, som du har gennemført.at deltage i ajourføring og videreudvikling af de uddannelser og den træning, som CST tilbyder søværnets enheder.Stillingen medfører en del rejseaktivitet, og det er et krav, at forsvarets krav til fysisk træning og sundhed til enhver tid kan honoreres.Om digDu har en baggrund i søværnets elektroniktekniske søjle; med en uddannelse, der relaterer sig til undervisningsfeltet og har gerne et bredt kendskab til kommunikationssystemer og almen elektronik.Du er militær mellemleder (M200) Du er måske oversergent med en tanke om at bliver Seniorsergent. Du har lyst til at undervise og lære fra dig, og er i stand til at favne et bredt fagområde samt uddrage og videreformidle det relevante.Du kan arbejde selvstændigt og på tværs af faglige vidensområder, men kan ligeledes indgå i arbejdsgrupper med fx projektarbejde.Det er ønskeligt, at du har undervisningserfaring, men det er ikke afgørende. Du må meget gerne have interesse i at holde dig ajour med den nyeste teknologiske udvikling og forskning inden for fagområdet samt på det pædagogiske og uddannelsesteknologiske område.Du skal have:en baggrund inden for et relevant elektronikfagligt fag.gode samarbejdsevner og lyst til at koordinere på tværs af fagområder.evnen til selvstændigt at tilegne dig ny viden.lyst og potentiale til at formidle din viden til andre.forudsætninger til at kunne honorere forsvarets sundhedstriade.Den ideelle kandidat til stillingen har endvidere:specifik uddannelse eller erhvervserfaring med kommunikationssystemer såsom HF, VHF, UHF og/eller satellitkommunikation.erfaring fra søværnets store enheder.erfaring med søtræning i regi af Neustadt/FOST.AnsættelsesvilkårStillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i København eller Korsør.Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte faggruppeleder VE ved CST, kaptajnløjtnant Danni S. Dragsdal, på telefon 41 30 99 48 eller mail: 1E-CST-LDVE@mil.dk eller banjermester Michael C. Jakobsen på telefon 25 61 03 22 eller på mail: 1E-CST-LDPS@fiin.dkHar du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@mil.dkSåfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er den 26. februar 2021 og samtaler forventes afholdt løbende.Stillingen er til besættelse 1. april 2021.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Søværnskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og er placeret på Flyvestation Karup. En afdeling af Søværnskommandoen er placeret på Flådestation Korsør. Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. Søværnskommandoen er også ansvarlig for den nødvendige maritime nationale styrkeindsættelse op igennem kriseniveauerne fra fred over krise til krig, hvor chefen for Søværnskommandoen skal kunne fungere i rollen som national Maritime Component Commander. Søværnskommandoen gennemfører, kontrollerer og evaluerer virksomheden i Søværnet. Endelig er Søværnskommandoen ansvarlig for at opretholde værnsfaglighed og identitet.

Related Jobs

Hull Approval Engineer   Norway new
28. January 2022
Approval Engineer   Norway new
28. January 2022
Utvecklingschef R&D   Sweden new
28. January 2022
28. January 2022
27. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com