/*Menu hide on click outside*/
Published
27. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Slagelse
Deadline
16. February 2021

Description

Marinekonstabel, søges til sejlads med Fregatten IVER HUITFELDT, 2. Eskadre i Korsør.Har du gode sociale egenskaber, samt interesse for mad- og servicefaget, kan vi tilbyde et varieret og spændende job.Om osFregatten IVER HUITFELDT tilhører 2. Eskadre, der uddanner og opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, sø redning og maritim myndighedsudøvelse samt interesser i arktisk.De internationale opgaver spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT klassen, som er søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.Om stillingenDu vil blive en del af forplejning sektionen, som består af en PRB, tre kokke, en slagter, en bager og otte messegaster/skyllerPrimære opgaver:Forretter daglig tjeneste som messegast under PRB ansvar.Foretager anretning og servering af måltider efter PRB instruks.Deltager i daglig rengøring af diverse rum tilknyttet forplejningssektionen.Deltager endvidere i ombordtagning af proviant samt stuvning af denne.Deltager i optællingen af proviant samt materiel.Fortage stuvning, optælling og rengøring af messelast.Indgår i landlovsvagten efter udarbejdet tørnliste i basehavn.Indgår i kabysvagten (messevagten) i havn uden for basehavn.Du vil udover dine primære opgaver i forplejning sektionen også indgå i skibets beredskab, hvor du vil have en post under helikopter operationer som surringsgast, samt som patruljegast i havariorganisationen.Om digVi søger en udadvendt og energisk medarbejder, der trives i en omskiftelig hverdag, hvor planlægningen til tider ændres med kort varsel. I din omgang med kolleger er du socialt anlagt samt besidder en stor grad af ansvarlighed og lyst til at levere en god dags arbejde. Du er initiativrig og byder ind med din viden og erfaringer både i forhold til eksisterende og nye opgaver. På samme vis er du god til at tage imod andres input til dine egne ansvarsområder.Du skal være afklaret med at der i perioder vil være høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.Kvalifikationer og krav:At du har gennemgået Søværnets Basisuddannelse.At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden FORTROLIGAt du kan erklæres egnet til internationale operationerHelbredskrav:Godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).Godkendt og registeret træningstilstandsprøve.Grundvaccination.Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.AnsættelsesvilkårStillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Korsør.Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sergent Kenneth Hyldgaard Christensen på mail 2E-IVER-PRB@mil.dk. Alternativt kan chefsergent Per Bo Larsen, banjermester IVER kontaktes på telefon 30 16 94 14 eller via mail 2E-IVER-BM@mil.dkAlternativt SSG Dennis Hede, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@mil.dkAnsøgningsfrist er den 9. februar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.Stillingen er til besættelse snarest muligt.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM 2. ESKADRE2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.Marinekonstabel, søges til sejlads med Fregatten IVER HUITFELDT, 2. Eskadre i Korsør.Har du gode sociale egenskaber, samt interesse for mad- og servicefaget, kan vi tilbyde et varieret og spændende job.Om osFregatten IVER HUITFELDT tilhører 2. Eskadre, der uddanner og opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, sø redning og maritim myndighedsudøvelse samt interesser i arktisk.De internationale opgaver spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT klassen, som er søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.Om stillingenDu vil blive en del af forplejning sektionen, som består af en PRB, tre kokke, en slagter, en bager og otte messegaster/skyllerPrimære opgaver:Forretter daglig tjeneste som messegast under PRB ansvar.Foretager anretning og servering af måltider efter PRB instruks.Deltager i daglig rengøring af diverse rum tilknyttet forplejningssektionen.Deltager endvidere i ombordtagning af proviant samt stuvning af denne.Deltager i optællingen af proviant samt materiel.Fortage stuvning, optælling og rengøring af messelast.Indgår i landlovsvagten efter udarbejdet tørnliste i basehavn.Indgår i kabysvagten (messevagten) i havn uden for basehavn.Du vil udover dine primære opgaver i forplejning sektionen også indgå i skibets beredskab, hvor du vil have en post under helikopter operationer som surringsgast, samt som patruljegast i havariorganisationen.Om digVi søger en udadvendt og energisk medarbejder, der trives i en omskiftelig hverdag, hvor planlægningen til tider ændres med kort varsel. I din omgang med kolleger er du socialt anlagt samt besidder en stor grad af ansvarlighed og lyst til at levere en god dags arbejde. Du er initiativrig og byder ind med din viden og erfaringer både i forhold til eksisterende og nye opgaver. På samme vis er du god til at tage imod andres input til dine egne ansvarsområder.Du skal være afklaret med at der i perioder vil være høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.Kvalifikationer og krav:At du har gennemgået Søværnets Basisuddannelse.At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden FORTROLIGAt du kan erklæres egnet til internationale operationerHelbredskrav:Godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).Godkendt og registeret træningstilstandsprøve.Grundvaccination.Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.AnsættelsesvilkårStillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Korsør.Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sergent Kenneth Hyldgaard Christensen på mail 2E-IVER-PRB@mil.dk. Alternativt kan chefsergent Per Bo Larsen, banjermester IVER kontaktes på telefon 30 16 94 14 eller via mail 2E-IVER-BM@mil.dkAlternativt SSG Dennis Hede, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@mil.dkAnsøgningsfrist er den 9. februar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.Stillingen er til besættelse snarest muligt.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM 2. ESKADRE2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Related Jobs

Smede og svejsere   Denmark new
29. January 2022
29. January 2022
Approval Engineer   Norway new
28. January 2022
Utvecklingschef R&D   Sweden new
28. January 2022
27. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com