/*Menu hide on click outside*/
Published
6. August 2021
Expires
26. August 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Page Views
2

Description

Marinekonstabel, søges til sejlads med Fregatten IVER HUITFELDT, 2. Eskadre i Korsør.
Har du gode sociale egenskaber, samt interesse for mad- og servicefaget, kan vi tilbyde et varieret og spændende job.
Om os
Fregatten IVER HUITFELDT tilhører 2. Eskadre, der uddanner og opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, sø redning og maritim myndighedsudøvelse samt interesser i arktisk.

De internationale opgaver spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT klassen, som er søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver
IVER HUITFELDT er ved at gøre klar til AKO del 2, som foregår i arktisk. Herefter vil skibet gå et år i møde med værftsophold, hvor skibets tekniske systemer undergår hovedeftersyn.
På IVER HUITFELDT har vi kammeratskab og samarbejde som en del af vores DNA og det kombineret med faglig stolthed og positiv tilgang gør os i stand til at løse selv de mest komplekse opgaver. Vi er først og fremmest en militær arbejdsplads, med alt hvad det indebære og det betyder, at du vil blive mødt af en robust og kampklar enhed som tager godt imod nye gaster og integrere dem i besætningen og det unikke sammenhold.
Om stillingen
Du vil blive en del af forplejning sektionen, som består af en PRB, tre kokke, en slagter, en bager og otte messegaster/skyller
Primære opgaver:Forretter daglig tjeneste som messegast under PRB ansvar.Foretager anretning og servering af måltider efter PRB instruks.Deltager i daglig rengøring af diverse rum tilknyttet forplejningssektionen.Deltager endvidere i ombordtagning af proviant samt stuvning af denne.Deltager i optællingen af proviant samt materiel.Fortage stuvning, optælling og rengøring af messelast.Indgår i landlovsvagten efter udarbejdet tørnliste i basehavn.Indgår i kabysvagten (messevagten) i havn uden for basehavn.
Du vil udover dine primære opgaver i forplejning sektionen også indgå i skibets beredskab, hvor du vil have en post under helikopter operationer som surringsgast, samt som patruljegast i havariorganisationen.
”Vi tilbyder”
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Vi søger en udadvendt og energisk medarbejder, der trives i en omskiftelig hverdag, hvor planlægningen til tider ændres med kort varsel. I din omgang med kolleger er du socialt anlagt samt besidder en stor grad af ansvarlighed og lyst til at levere en god dags arbejde. Du er initiativrig og byder ind med din viden og erfaringer både i forhold til eksisterende og nye opgaver. På samme vis er du god til at tage imod andres input til dine egne ansvarsområder.

Du skal være afklaret med at der i perioder vil være høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.
Kvalifikationer og krav:At du kan Gennemgået Søværnets Basisuddannelse.At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden FORTROLIGAt du kan erklæres egnet til internationale operationer
Helbredskrav:Godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).Godkendt og registeret træningstilstandsprøve.Grundvaccination.
Ønskelige:At du har gennemført søværnets basisuddannelse
Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til sergent Kenneth Hyldgaard Christensen på mail 2E-IVER-PRB@mil.dk. Alternativt kan chefsergent Per Bo Larsen, banjermester IVER kontaktes på telefon 30 16 94 14 eller via mail 2E-IVER-BM@mil.dk . Alternativt SSG Dennis Hede, SCA-BEM03, telefon 72 85 75 23
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 31. august 2021. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2021.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.

2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkørring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Marinekonstabel, søges til sejlads med Fregatten IVER HUITFELDT, 2. Eskadre i Korsør.
Har du gode sociale egenskaber, samt interesse for mad- og servicefaget, kan vi tilbyde et varieret og spændende job.
Om os
Fregatten IVER HUITFELDT tilhører 2. Eskadre, der uddanner og opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, sø redning og maritim myndighedsudøvelse samt interesser i arktisk.

De internationale opgaver spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT klassen, som er søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver
IVER HUITFELDT er ved at gøre klar til AKO del 2, som foregår i arktisk. Herefter vil skibet gå et år i møde med værftsophold, hvor skibets tekniske systemer undergår hovedeftersyn.
På IVER HUITFELDT har vi kammeratskab og samarbejde som en del af vores DNA og det kombineret med faglig stolthed og positiv tilgang gør os i stand til at løse selv de mest komplekse opgaver. Vi er først og fremmest en militær arbejdsplads, med alt hvad det indebære og det betyder, at du vil blive mødt af en robust og kampklar enhed som tager godt imod nye gaster og integrere dem i besætningen og det unikke sammenhold.
Om stillingen
Du vil blive en del af forplejning sektionen, som består af en PRB, tre kokke, en slagter, en bager og otte messegaster/skyller
Primære opgaver:Forretter daglig tjeneste som messegast under PRB ansvar.Foretager anretning og servering af måltider efter PRB instruks.Deltager i daglig rengøring af diverse rum tilknyttet forplejningssektionen.Deltager endvidere i ombordtagning af proviant samt stuvning af denne.Deltager i optællingen af proviant samt materiel.Fortage stuvning, optælling og rengøring af messelast.Indgår i landlovsvagten efter udarbejdet tørnliste i basehavn.Indgår i kabysvagten (messevagten) i havn uden for basehavn.
Du vil udover dine primære opgaver i forplejning sektionen også indgå i skibets beredskab, hvor du vil have en post under helikopter operationer som surringsgast, samt som patruljegast i havariorganisationen.
”Vi tilbyder”
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Vi søger en udadvendt og energisk medarbejder, der trives i en omskiftelig hverdag, hvor planlægningen til tider ændres med kort varsel. I din omgang med kolleger er du socialt anlagt samt besidder en stor grad af ansvarlighed og lyst til at levere en god dags arbejde. Du er initiativrig og byder ind med din viden og erfaringer både i forhold til eksisterende og nye opgaver. På samme vis er du god til at tage imod andres input til dine egne ansvarsområder.

Du skal være afklaret med at der i perioder vil være høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.
Kvalifikationer og krav:At du kan Gennemgået Søværnets Basisuddannelse.At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden FORTROLIGAt du kan erklæres egnet til internationale operationer
Helbredskrav:Godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).Godkendt og registeret træningstilstandsprøve.Grundvaccination.
Ønskelige:At du har gennemført søværnets basisuddannelse
Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til sergent Kenneth Hyldgaard Christensen på mail 2E-IVER-PRB@mil.dk. Alternativt kan chefsergent Per Bo Larsen, banjermester IVER kontaktes på telefon 30 16 94 14 eller via mail 2E-IVER-BM@mil.dk . Alternativt SSG Dennis Hede, SCA-BEM03, telefon 72 85 75 23
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 31. august 2021. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2021.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.

2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkørring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.