/*Menu hide on click outside*/
Published
11. June 2021
Location
Norway
Category
City
Stavanger

Description

Overview / Responsibilities:

Wood - Installation Services tilbyr tjenester innen vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid samt driftsstøtte til anlegg knyttet til olje- og gassindustrien og annen prosessindustri.
Nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen mekanisk disiplin. Vi søker effektive "allroundere" som trives med varierte arbeidsoppgaver. Vi ser etter deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper og evner å jobbe selvstendig innen eget fagområde og som ønsker å få mulighet til å jobbe som formann.
Arbeidsoppgaver:
Utføre arbeid innenfor eget fagfelt ihht. gjeldende krav og føringer i arbeidspakker og installasjonsplan og etter føringer fra formenn, plass- og installasjonsledere på en effektiv og sikker måte
Utfylling av MCCR-sjekklister på eget arbeid
Sikre at arbeid utføres i henhold til myndighetskrav, kundekrav og selskapets beste praksis
Arbeide nøyaktig, rasjonelt, effektivt selsvstendig og i samarbeid med andre
Sikre at arbeidet gjennomføres i henhold til alle gjeldende HMS-krav
Bidra til å opprettholde en funksjonell HMS-kultur
Delta i sikker jobbanalyser (SJA-er) og andre tilsvarende momenter med intensjon om å sikre kvalitet og HMS
Rapportere observasjoner, både positive og forbedringsforslag, i selskapets forbedringssystem (CIS)
Være proaktiv, og bidra til godt samarbeid i arbeidslaget
Rapportere avvik
For den rette kandidaten vil det være mulig å få jobbe som sporadisk formann.
Typiske ansvars og arbeidsoppgaver som ligger i en formannsrolle er:
Utarbeide nødvendige arbeidstillatelser
Delta i installasjonsarbeidet
Planlegge SJA og gjennomføre SJA-møter
Forhåndssjekke at alt materiell er lokalisert offshore for den aktuelle arbeid sammen med Materialkoordinator
Rapportere fremdrift og umiddelbart rapportere avvik til Installasjonsleder/Feltingeniør
Påse at arbeidet blir utført ihht. gjeldende HMS-krav og føre kontroll med at arbeid er utført ihht. de spesifikke kvalitetskrav som foreligger
Rettlede nyankomne og iaktta de ansattes arbeidsvaner (kameratsjekk) for å kunne oppdage usikre forhold eller vaner
Sørge for at relevante sjekklister samt testdokumentasjon blir utfylt og returnert i original arbeidspakke i tett samarbeid med Feltingeniør.
Sørge for at oppdaterte dokumenter blir ”red mark-up” og returnert til AO/jobbkort i tett samarbeid med Feltingeniør.
Gjennomføre eller bistå med onboarding, opplæring og veiledning av medarbeidere
Påse at timelister er utfylt fullstendig og korrekt i elektronisk system og sørge for at Installasjonsledelse og kunde har godkjent
Skills / Qualifications:

Kvalifikasjoner:
Fagbrev som Industrirørlegger/Industrimekaniker eller annet relevant fagbrev
Erfaring som formann, helst fra Equinors installasjoner i Nordsjøen
Minimum 5 års erfaring fra offshore-arbeid
40t HMS kurs
Beherske norsk muntlig og skriftelig (C1-C2)
Grunnleggende sikkerhetstkurs og gyldig helseattest
Boltetrekkekurs
Kurs i flensearbeid
Grunnleggende datakunnskaper
Ønskelig med erfaring som materialkoordinator
Det vil være en fordel om du har:
fallsikringskurs
stroppe- og anhukerkurs
riggerkurs
Vi tilbyr en stilling med varierte arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter i et selskap i vekst. Vi har meget gode forsikringsordninger, etablerte rotasjonsordninger, tariffbinding med Fellesforbundet. Det er også gode muligheter for kurs og kompetansehevende tiltak.
Merk: Vi intervjuer fortløpende.
Company Overview:

Wood is a global leader in engineering and consultancy across energy and the built environment, helping to unlock solutions to some of the world’s most critical challenges. We provide consulting, projects and operations solutions in more than 60 countries, employing around 45,000 people. www.woodplc.com
Diversity Statement:

We are an equal opportunity employer that recognises the value of a diverse workforce. All suitably qualified applicants will receive consideration for employment on the basis of objective criteria and without regard to the following (which is a non-exhaustive list): race, colour, age, religion, gender, national origin, disability, sexual orientation, gender identity, protected veteran status, or other characteristics in accordance with the relevant governing laws.

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

22. June 2021
Are you sure you want to delete this file?
/