/*Menu hide on click outside*/
Published
12. February 2021
Location
Finland
Category
City
Turku
Deadline
04. March 2021

Description

Allstars Engineering Group toimii Suomen Turun, Tampereen ja Rauman toimipisteiden lisäksi Puolassa, Bulgariassa ja Kroatiassa. Konsernimme liikevaihto vuonna 2020 oli noin 12 MEUR ja henkilöstömme koko noin 150 henkilöä. Allstars Engineering Oy on Turussa pääkonttoriaan pitävä insinööri- ja konsulttitoimisto, ja se on osa Allstars Engineering Groupia. Toimimme laivanrakennuksen, offshoren ja teollisuuden toimialoilla. Tarjoamme suunnittelu-, projektinhoito- ja muita asiantuntijapalveluita. Teollisuuspuolen toimintamme kasvaviin tarpeisiin etsimme komennuspohjaisiin toimeksiantoihin (Turun tai Tampereen toimipisteeseen) MEKAANISIA ASENNUSVALVOJIA / TYÖMAAPÄÄLLIKÖITÄ Pohjautuen eri asiakkaidemme tarpeisiin ja toimeksiantoihin haemme kokeneita mekaanisia asennusvalvojia työskentelemään asiakkaan projektityömaille työmaavalvojina. Työsuhde on projektikohtainen ja työntekopaikka voi sijaita Suomessa tai ulkomailla. Lopullinen työnkuva määräytyy valittavan henkilön ominaisuuksien, osaamisen ja kokemuksen sekä vaihtelevien asiakastoimeksiantojen pohjalta. Edellytämme: - aiempaa kokemusta asennusvalvonta- tai asennuspäällikön tehtävistä - teknisen alan koulutusta (esim. kone-, tuotanto-, voimalaitos-, sähkö- tai energiatekniikan alalta, tutkintotaso: insinööri, teknikko tai DI) - teknistä ongelmanratkaisukykyä ja taitoa selvitä haastavistakin tilanteissa, sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa - kielitaitovaatimusvaatimukset: englanti, suomi - työturvallisuus- ja HSE-osaamista ja tarvittavia pätevyyksiä lopullisesta toimenkuvasta riippuen - matkustus- ja oleskeluvalmiutta kohteessa 60-200 pv per projekti Arvostamme: - paperi- ja selluteollisuuden kokemusta ja osaamista - teknisten erikoisosaamisalueiden tuntemusta tai erikoisosaamista kuten paineilma-, hydrauliikka-, sähkö-, automaatio-, ilmastointi-, putkisto- tai paineastiaosaaminen - esimieskokemusta joko suorista työnjohtotehtävistä tai alihankintatyövoiman valvojana - asennusvalvonnan työkokemusta seuraavilta toimialoilta: o prosessiteollisuus (paperi- ja selluteollisuus, kemian teollisuus, energiateollisuus) o teollinen LVIA-ala (ilmastointikojeet, putkistot, ohutlevykanavistot ja -tuotteet, lämmönvaihtimet, ilmakuivaimet) - ajokorttia - piirustusten ja teknisten dokumenttien lukutaitoa nykyaikaisilla suunnitteluohjelmilla ja työkaluilla Tarjoamme haastavia ja mielenkiintoisia valvontatehtäviä ja komennuksen kohteeseen. Lisätietoja avoimista paikoista teollisuuden osasto-/myyntipäällikkö Jussi Piirilältä puh. +358 44 7291544. Lähetä hakemus, CV ja palkkapyyntö sähköpostilla 28.2.2021 mennessä osoitteella jussi.piirila@aegroup.fi tai ilmoituksessa olevan linkin kautta. Henkilöiden haastattelut aloitetaan hakemusten saapuessa ja rekrytointeja saatetaan tehdä jo hakuaikana. - In English: Allstars Engineering Group operates in Finland, Poland, Bulgaria and Croatia. Turnover of Allstars Engineering Group in 2020 was approximately 12 MEUR and our total personnel approximately 150 people. Allstars Engineering Ltd. is an engineering and consulting company headquartered in Turku and is part of the Allstars Engineering Group. We operate in the shipbuilding, offshore and industrial industries. Our company offers design, project management and other expert services. Because of the growing needs on our industrial side we are looking for, in project based assignments (in Turku or Tampere locations) MECHANICAL INSTALLATION ADVISORS / MECHANICAL SITE MANAGERS Based on the needs and assignments of our various customers, we are looking for experienced mechanical installation supervisors to work for selected customer project sites. The employment relationship is project based and the place of employment can be in Finland or abroad. The final job description is determined based on the characteristics, skills and experience of the person to be selected, as well as on varying client assignments. We require: - previous experience in the role of installation supervisor or installation site manager - technical training (e.g. in mechanical, production, power plant, electrical or energy engineering, degree: B.Sc engineer, technician or M.Sc.) - technical problem-solving ability and ability to cope even with challenging situations, as well as the ability to get along with different people - language proficiency requirements: English, Finnish - occupational safety and HSE skills and required qualifications depending on the final job description - travelling readiness and ability to stay abroad 60-200 days per project We appreciate: - expertise and experience in the paper and pulp industry - knowledge or specialization in technical areas of expertise, such as compressed air, hydraulic, electrical, automation, piping or pressure vessel expertise - managerial experience, either in direct management positions or as a subcontractor supervisor - installation supervision work experience in the following industries: o process industry (paper and pulp industry, chemical industry, energy industry) o industrial HVAC sector (air conditioners, piping, sheet metal ductwork and products, heat exchangers, air dryers) - driving license - ability and understanding of drawings and technical documents with modern design programs and tools We offer challenging and interesting advising tasks and contract work at project site. For more information on vacancies, please contact Jussi Piirilä, Industry Department / Sales Manager, tel. +358 44 7291544. Please send application by 28.2.2021 to jussi.piirilä@aegroup.fi or to the link in announcement. We will begin interviewing suitable persons upon receipt of applications and recruitments may be made during the application period.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com