/*Menu hide on click outside*/
Published
8. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Deadline
28. May 2021

Description

Kan du finde vej gennem lovgivningen på miljøområdet i forbindelse med Kystdirektoratets drifts- og anlægsopgaver? Og ønsker du at udvikle dig inden for drift og vedligehold af maritime anlægskonstruktioner? Så har du mulighed for et spændende job i Team Anlæg.

Om stillingen
Team Anlæg er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af de statslige havneanlæg, afvandingssluserne i Hvide Sande og Thorsminde, kystbeskyttelse på de fire fællesaftalestrækninger på Vestkysten, samt de statslige oprensningsforpligtigelser i en række vestkysthavne og sejlløb.

Dine primære opgaver er udarbejdelse af ansøgninger og indhentning af forskellige tilladelser i forbindelse med de oprensninger (havnebassiner og sejlløb), sandindvindinger og sandfodringer, som teamet udfører. Vi forventer, at du er tovholder på hele porteføljen af tilladelser og sikrer, at de nødvendige tilladelse indhentes eller fornyes. I forbindelse med tilladelser gennemføres udbud og rådgiverstyring af miljøkonsekvensvurderinger og Natura2000- konsekvensvurderinger mv.

Vi forventer, at du deltager i opgaveløsning på tværs af teamets øvrige opgaver. Det kan f.eks. være planlægning, drift og tilsyn af sandfodringer, oprensninger, og konstruktionsarbejder i relation til de aktiviteter, der skal søges om tilladelser til.

Om dig

  • Du har viden om miljølovgivning inden for Team Anlægs ansvarsområder, hvor det blandt er Kystbeskyttelsesloven, Miljøvurderingsloven, Råstofloven, Natura2000-regler samt vandramme- og havstrategidirektiver, der er i centrum.
  • Din uddannelsesmæssige baggrund kan være ingeniør, geolog, biolog eller anden relevant uddannelse på kandidatniveau i kombination med viden om lovgivningen på miljøområdet.
  • Du har stærke faglige kompetencer på miljøområdet og gerne erfaring med tilladelser og miljøvurderinger. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til udbudsregler, aftalegrundlag, opfølgning og tilsyn.
  • Da opgaveporteføljen i Team Anlæg spænder vidt, er det vigtigt, at du er klar til at sætte dig ind i nye fagområder, opsøger viden og bidrager positivt til teamets samarbejde og udvikling.
  • Du kommunikerer godt, både i skrift og tale på dansk og engelsk, og du kan arbejde med digitale værktøjer, herunder GIS.

Du kan læse mere om stillingen og vores forventninger til dig i den uddybende job- og personprofil.

Om os
Kystdirektoratet varetager samfundsmæssige vigtige opgaver på kystbeskyttelses- og infrastrukturområdet gennem udviklingsarbejde, projektering, opmåling, anlæg, drift og varsling.

Vi arbejder tværgående og bruger viden og kompetencer på tværs af organisationen. Vores struktur er flad for at sikre smidighed og handlekraft. Den faglige opgaveløsning er organiseret i teams og projekter.

Vi tilbyder
Du bliver en del af et befarent team med en høj faglighed og bred opgaveportefølje. Kollegerne i teamet har viden og erfaring med tilladelser og miljøvurderinger, derfor er der mulighed for oplæring inden for ansvarsområderne og de konkrete opgaver i stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Der vil være mulighed for tillæg afhængig af kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner med arbejdssted i Kystdirektoratet i Lemvig.

Kørekort til personbil er en forudsætning for ansættelse.

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte Niels Kristian Kvistgaard på telefon 91 35 74 38.

Du kan læse mere om Kystdirektoratet på kyst.dk og om Naturstyrelsen på naturstyrelsen.dk.

Rekrutteringsforløb
Samtaler gennemføres den 9. og 10. juni 2021. Der indgår skriftlig case-opgave i forbindelse med samtale. Samtaler gennemføres i Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig.

Tiltrædelse senest 1. august 2021.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest mandag den 31. maj 2021.

Related Jobs

25. September 2021
24. September 2021
24. September 2021
24. September 2021
24. September 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com