/*Menu hide on click outside*/
Published
19. April 2022
Expires
9. May 2022
Location
Sweden
Category
City
More og Romsdal
Page Views
0

Description

Arbeidsoppgåver
Billettering, bruvakt og forefallande arbeid om bord
Alterneringsplikt mellom dekk og maskin
Arbeidsoppgåver som vert pålagt av næraste overordna
Oppgåver knytt til alarminstruks
Verne- og miljøarbeid
KundehandsamingKvalifikasjonar
Sikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskrifta
Krise- og passasjerhandtering
Gyldig helseerklæring
Nordiske språkkunnskaper muntlig og skriftlegPersonlege eigenskapar
Godt humør
Evne til å arbeide tett med mennesker over tid
God til å kommunisere
ServiceinnstiltVi tilbyr
Lønn vert gitt etter overenskomst mellom RLF/NHO og Norsk Sjømannsforbund
Skiftordning: 2 veker på og 2 veker av
Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø
Gode velferdsordningarHollingsholmen fergekai, Primær Fylkesveg 662 90, 6409 Molde, Norge
Opne vegbeskriving
Aukra Fergekai
Sekundær Fylkesveg 216
6480 Aukra
Norge
Opne vegbeskrivingKontaktinformasjon
Grete Ryland Grotle
Bemanningskoordinator
90118425Fjord1 si kjerneverksemd er ferjetransport, og er det leiande selskapet i næringa med ferjedrift langs store delar av norskekysten, frå Bodø i nord til Stavanger i sør.
Fjord1 arbeider med ny og moderne teknologi i verdsklasse, der nullutslepp og ny infrastruktur på land er fokusområder. Det største ferjeløftet gjennom tidene har sett sitt preg på dei siste åra med oppstart av fleire nye ferjekontraktar- og samband, auka kapasitet, fullføring av flåtefornyingsprogrammet og vidare elektrifisering av fartøy.
Gjennom kontinuerleg arbeid med å utvikle nybygg i verdsklasse, samt oppgradere og modernisere eksisterande fartøyportefølje, er Fjord1 sin visjon å vere best på miljøvennleg og påliteleg transport. Fjord1 skal vere ein attraktiv arbeidsgjevar, eit trygt selskap å investere i, ein føretrekt samarbeidspartnar, og ein aktør som fraktar passasjerar trygt over dei norske fjordane.
Fjord1 har kontor i Florø, Bergen og Molde. Fjord1 er ein kompetansearbeidsplass med eit breitt spekter av stillingskategoriar. Det er om lag 1100 fast tilsette i selskapet.