/*Menu hide on click outside*/
Published
22. June 2021
Expires
12. July 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Page Views
20

Description

Har du lyst til at arbejde som maritim overvågningsassistent i et maritimt og militært team på land, hvor du døgnet rundt er med til at skabe overblik over den maritime situation i farvandene omkring Danmark?
Det har du mulighed for nu!
Om os
Maritimt Overvågningscenter er geografisk placeret lige syd for Frederikshavn og vores primære opgave er, at producere et maritimt overblik over skibe, der sejler i de danske farvande. Billedet danner grundlag for, at den danske stats øvrige myndigheder (ex. Forsvaret, Politi, Told og Skat, Beredskabet m.fl.) kan udøve myndighed til søs under alle forhold.

Maritimt Overvågningscenter er en del af Søværnets Overvågningsenhed, som igen er en del af 3. Eskadre.
Om stillingen
I stillingen vil du være militært ansat i Søværnet.

Dit job bliver at indsamle, taste og vurdere informationer om skibstrafikken fra tilgængelige radio-, radar- og internetforbindelser.

Som maritim overvågningsassistent (MOA) ved MOC, kan det være dig, der taler med en kaptajn på et skib, og får en mistanke om, at han ikke kan føre sit skib sikkert, og dermed dig der indleder alarmering af politiet for at forhindre en alvorlig søulykke i at indtræffe. Det kan også være dig, som holder øje med, at udenlandske krigsskibes aktiviteter i danske farvande foregår efter givne tilladelser og gældende regler.
Dine vagter foregår i operationsrummet, hvor du vil indgå i et vagthold på 6 personer – 1 vagtholdsleder og 5 overvågningsassistenter. Det er en fuldtidstjeneste, som varetages på døgnbasis med vagter af 12,5 timers varighed, hvorfor du vil skulle arbejde på vagthold med skiftende arbejdstider, herunder både om natten, i weekends og på helligdage.

Du vil få mulighed for at dygtiggøre dig, så du på den måde kan styrke dine kompetencer i forhold til jobbet, dig selv og din karriere.

Vi har en anerkendende tilgang til hinanden, og de opgaver vi skal løse. Vi tror på ”frihed under ansvar”, og bestræber os på, at føre en åben og ærlig dialog på tværs af alle personel- og faggrupper. Samtidig vægter vi også initiativ og ansvarsfølelse i forhold til opgaveløsningen og arbejdspladsen højt.
Om dig
Vi forventer, at du har en positiv og engageret indgangsvinkel, og vi lægger vægt på egenskaber som gode samarbejdsevner og medansvar, samt evnen til at kommunikere og formidle på en hensigtsmæssig måde.
Både militære og civile kan søge stillingen.

Er du allerede militæransat i Søværnet, kræves en godkendt og registreret FFB (Forsvarets Fysiske Basiskrav), fuldt egnet ved helbreds- og tandlægevurderinger samt sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT.
Er du militæransat i Hæren eller Flyvevåbnet, skal du have en godkendt og registreret FFB (Forsvarets Fysiske Basiskrav), fuldt egnet ved helbreds- og tandlægevurderinger samt sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT. Derudover skal du snarest efter ansættelsen gennemgå ”Basisomskoling til Søværnet ” (BTS) á 18 dages varighed samt 8 ugers grundlæggende kampinformationsuddannelse.

Er du civil og tidligere ansat i Forsvaret, skal du til en 2-dages afprøvning ved Forsvarets Rekruttering (http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/Optagelsesproeve/Praktiske_oplysninger/Pages/Praktiske_oplysninger.aspx), samt kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT. På baggrund af resultatet af afprøvningen, vil Forsvaret tage stilling til, om du er egnet til evt. ansættelse og gennemgang af BTS.

Er du civil uden fortid i Forsvaret, skal du også til en 2-dages afprøvning ved Forsvarets Rekruttering, samt kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT. Såfremt du ansættes, skal du gennemgå Søværnets Basis Uddannelse (SBU – værnepligt i 4 mdr.) samt 8 ugers grundlæggende kampinformationsuddannelse.
Ansættelsesvilkår
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Leder O-sektionen orlogskaptajn Rikke Stenbæk på telefon 72 85 07 03.

Alternativt SSG Lars Hoel, telefon 7285 7553
Om 3. ESKADRE

3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, og omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.

I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
Har du lyst til at arbejde som maritim overvågningsassistent i et maritimt og militært team på land, hvor du døgnet rundt er med til at skabe overblik over den maritime situation i farvandene omkring Danmark?
Det har du mulighed for nu!
Om os
Maritimt Overvågningscenter er geografisk placeret lige syd for Frederikshavn og vores primære opgave er, at producere et maritimt overblik over skibe, der sejler i de danske farvande. Billedet danner grundlag for, at den danske stats øvrige myndigheder (ex. Forsvaret, Politi, Told og Skat, Beredskabet m.fl.) kan udøve myndighed til søs under alle forhold.

Maritimt Overvågningscenter er en del af Søværnets Overvågningsenhed, som igen er en del af 3. Eskadre.
Om stillingen
I stillingen vil du være militært ansat i Søværnet.

Dit job bliver at indsamle, taste og vurdere informationer om skibstrafikken fra tilgængelige radio-, radar- og internetforbindelser.

Som maritim overvågningsassistent (MOA) ved MOC, kan det være dig, der taler med en kaptajn på et skib, og får en mistanke om, at han ikke kan føre sit skib sikkert, og dermed dig der indleder alarmering af politiet for at forhindre en alvorlig søulykke i at indtræffe. Det kan også være dig, som holder øje med, at udenlandske krigsskibes aktiviteter i danske farvande foregår efter givne tilladelser og gældende regler.
Dine vagter foregår i operationsrummet, hvor du vil indgå i et vagthold på 6 personer – 1 vagtholdsleder og 5 overvågningsassistenter. Det er en fuldtidstjeneste, som varetages på døgnbasis med vagter af 12,5 timers varighed, hvorfor du vil skulle arbejde på vagthold med skiftende arbejdstider, herunder både om natten, i weekends og på helligdage.

Du vil få mulighed for at dygtiggøre dig, så du på den måde kan styrke dine kompetencer i forhold til jobbet, dig selv og din karriere.

Vi har en anerkendende tilgang til hinanden, og de opgaver vi skal løse. Vi tror på ”frihed under ansvar”, og bestræber os på, at føre en åben og ærlig dialog på tværs af alle personel- og faggrupper. Samtidig vægter vi også initiativ og ansvarsfølelse i forhold til opgaveløsningen og arbejdspladsen højt.
Om dig
Vi forventer, at du har en positiv og engageret indgangsvinkel, og vi lægger vægt på egenskaber som gode samarbejdsevner og medansvar, samt evnen til at kommunikere og formidle på en hensigtsmæssig måde.
Både militære og civile kan søge stillingen.

Er du allerede militæransat i Søværnet, kræves en godkendt og registreret FFB (Forsvarets Fysiske Basiskrav), fuldt egnet ved helbreds- og tandlægevurderinger samt sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT.
Er du militæransat i Hæren eller Flyvevåbnet, skal du have en godkendt og registreret FFB (Forsvarets Fysiske Basiskrav), fuldt egnet ved helbreds- og tandlægevurderinger samt sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT. Derudover skal du snarest efter ansættelsen gennemgå ”Basisomskoling til Søværnet ” (BTS) á 18 dages varighed samt 8 ugers grundlæggende kampinformationsuddannelse.

Er du civil og tidligere ansat i Forsvaret, skal du til en 2-dages afprøvning ved Forsvarets Rekruttering (http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/Optagelsesproeve/Praktiske_oplysninger/Pages/Praktiske_oplysninger.aspx), samt kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT. På baggrund af resultatet af afprøvningen, vil Forsvaret tage stilling til, om du er egnet til evt. ansættelse og gennemgang af BTS.

Er du civil uden fortid i Forsvaret, skal du også til en 2-dages afprøvning ved Forsvarets Rekruttering, samt kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT. Såfremt du ansættes, skal du gennemgå Søværnets Basis Uddannelse (SBU – værnepligt i 4 mdr.) samt 8 ugers grundlæggende kampinformationsuddannelse.
Ansættelsesvilkår
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Leder O-sektionen orlogskaptajn Rikke Stenbæk på telefon 72 85 07 03.

Alternativt SSG Lars Hoel, telefon 7285 7553
Om 3. ESKADRE

3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, og omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.

I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!