/*Menu hide on click outside*/
Published
8. December 2021
Location
Norway
Category
City
Bergen
Deadline
28. December 2021

Description

Local Unit & Position Description:
Vil du være en del av vårt Maritime Advisory team?
Maritime Advisory Bergen (m/f/d)
Maritim Advisory Bergen er en del av et globalt rådgivnings-team bestående av 250 personer i 12 forskjellige land med 15 kontorer. Vi fokuserer på å bidra til å sikre at løsninger, investeringer eller operasjoner i den maritime næringen er bærekraftige, pålitelige og sikre, samt relevante for framtiden. Vi støtter våre kunder i å etablere besluttningsgrunnlag fra teknisk, operasjonelt og økonomisk perspektiv. Risikobasert tenkning er ofte kjernen i vår tilnærming sammen med solid maritim domenekompetanse. Våre kunder er typisk redere, operatører, finansinstitusjoner, havner, verft og offentlige instanser inklusiv forsvarssektoren. ESG, dekarbonisering og digital transformasjon er våre satsningsområder innenfor den maritime næringen. Vi arbeider også med vedlikeholdsoptimalisering, teknologikvalifisering, digitalisering av operasjoner, sikkerhet og risiko vurderinger, ledelsessystemer samt tekniske DD prosesser og andre tekno-finansielle problemstillinger.
Vi merker stadig større etterspørsel fra våre kunder og vi er derfor på jakt etter motiverte og entusiastiske kolleger til vår avdeling i Bergen. Vi søker kandidater som spesielt ønsker å jobbe med forsvarssektoren/Sjøforsvaret (med relevant erfaring), men også kandidater som ønsker å jobbe for andre kunder i både maritim sektor med knytninger til O&G og fornybar energi.

Arbeidsoppgaver
:
 • Være en del av vårt sosiale team i Bergen. Vår arbeidsmiljø er viktig for oss, og du er derfor viktig for oss.
 • Være et team-medlem i prosjekter og/eller prosjektleder i mindre og større team
 • Planlegge og gjennomføre prosjekter
 • Tilbudsutarbeidelse, kundeoppfølging og aktivt se etter nye spennende prosjekter
 • Tjenesteutvikling/forbedring
 • Fasilitere kundemøter og workshops
 • Presentere konsepter, tilbud og prosjekter
 • Analyser og rapportskriving
Vi tilbyr:
 • Interessante og utfordrende prosjekter både lokalt i Bergen, nasjonalt og internasjonalt
 • Være en del av et høyt kompetent og dedikert team med ekspertise innen det maritime domene
 • Være en del av et verdens ledende selskap som har global aktivitet og mer enn 12 000 ansatte med hovedkontor i Norge.
 • Store utviklingsmuligheter i DNV


Maritime Advisory Bergen
is part of a global advisory team consisting of 250 people in 12 different countries with 15 offices. We focus on helping to ensure that solutions, investments or operations in the maritime industry are sustainable, reliable and secure, as well as relevant for the future. We support our customers in establishing a decision basis from a technical, operational and financial perspective. Risk-based thinking is often at the core of our approach, along with solid maritime domain expertise. Our customers are typically shipowners, operators, financial institutions, ports, shipyards and public bodies, including the defense sector. In addition to the Maritime sector we also work within the energy sector in general. ESG, decarbonization and digital transformation are our focus areas within the maritime industry. We also work with maintenance optimization, technology qualification, digitization of operations, safety and risk assessments, management systems as well as technical DD processes and other techno-financial issues.


We are growing, and we are therefore looking for motivated and enthusiastic colleagues with a passion for the maritime to our department in Bergen. We are looking for candidates who want to work with the defense sector / Navy with relevant background, but also candidates that wants to work broadly with other customers within maritime, O&G and renewable industries.


Tasks
:

 • Be a part of our social team in Bergen. Our working environment is important for us. Hence, you are important for us.
 • Be a team member in projects and / or project manager in smaller and larger teams
 • Plan and execute projects
 • Preparation of proposals, customer follow-up and be curious for new opportunities/projects
 • Service development / improvement
 • Facilitate customer meetings and workshops
 • Present concepts, offers and projects
 • Assess, analyzing and report writing

Position Qualifications:
 • Vi ser etter deg som har en teknisk utdannelse som fortrinnsvis sivilingeniør /master innen Marinteknikk, Maskin eller Indistriell økonomi.
 • Erfaring og interesse for maritim næring både operasjonell drift, vedlikeholdstyring og teknisk utvikling eller erfaring fra andre tilknyttede industrier som energisektoren generelt (O&G, fornybar).
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Interesse for å bidra til våre kunders verdiskapning gjennom virksomhetsrådgivning innenfor tekniske problemstillinger/ny teknologi, styring og ledelsesprosesser, samt tekno-finansielle vurderinger.
 • Forståelse for digital transformasjon og gode datakunnskaper generelt er en fordel
 • Du må like å løse komplekse problemstillinger gjennom både å fasilitere arbeidsmøter med tverrfaglig team hos våre kunder og å vurdere/analysere data og informasjon.
 • Du må ha et kundefokusert «mindset» med fokus på verdiskapning.
 • Du må være flytende i norsk skriftlig og muntlig i tillegg til å ha gode engelskkunnskaper
 • Erfaringsnivå: omtrent 3-10 års relevant arbeidserfaring.

Interessert?

Send søknad med CV , relevant dokumentasjon med karakterutskrifter fra universitet og høyskole.


We are looking for you if you have:

 • Education preferably at Mater level within engineering ( e.g. Marine, Mechanical or Industrial Economics).
 • Experience and interest in the maritime industry both operational operation, maintenance management and technical development and/or from the O&G or renewable industry.
 • Good analytical skills
 • Interest in contributing to our customers' value creation through business consulting within technical issues / new technology, management and management processes, as well as techno-financial assessments.
 • Understanding digital transformation and good computer skills in general is an advantage
 • You must like to solve complex problems by both facilitating working meetings with interdisciplinary teams at our customers and assessing / analyzing data and information.
 • You must have a customer-focused "mindset" with a focus on value creation.
 • You must be fluent in Norwegian, writing and orally, in addition to having good English skills
 • Experience level: about 3-10 years of relevant work experience.
Interested? Send application with CV and relevant documentation and transcripts from university and college.

Company & Business Area Description:
DNV is the independent expert in risk management and assurance, with almost 12,000 employees operating in more than 100 countries. Through our broad experience and deep expertise we advance safety and sustainable performance, set industry benchmarks, and inspire and invent solutions.

We are the world’s leading classification society and a recognized advisor for the maritime industry. We enhance safety, quality, energy efficiency and environmental performance of the global shipping industry – across all vessel types and offshore structures. We invest heavily in research and development to find solutions, together with the industry, that address strategic, operational or regulatory challenges.
Equal Opportunity Statement:
DNV is an Equal Opportunity Employer and gives consideration for employment to qualified applicants without regard to gender, religion, race, national or ethnic origin, cultural background, social group, disability, sexual orientation, gender identity, marital status, age or political opinion. Diversity is fundamental to our culture and we invite you to be part of this diversity!

Related Jobs

Automation Engineer   Sweden new
25. January 2022
Contract Manager   Sweden new
25. January 2022
25. January 2022
25. January 2022
24. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com