/*Menu hide on click outside*/
Published
28. April 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
18. May 2021

Description

TAC søger en erfaren Kampinformationsgast, der er servicemindet, kan arbejde selvstændigt og engageret. Stillingen rummer mulighed for personlig indflydelse på dagligdagen, og muligheden for at få indblik i Søværnets simulerede miljøer og fremtiden herfor.

Om os

Søværnets Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse.

Vi er en spændende og alsidig arbejdsplads, som omfatter områderne uddannelse og træning, samt udarbejdelse af nationale doktriner, procedurer. TAC har et omfattende trænerkompleks bestående af simulationsnetværk, således at sensor og proceduretræning kan foregå i et realistisk miljø.
TAC er beliggende i Frederikshavn.

Du vil indgå i et team (drifts- og vedligeholdelseselementet), bestående af 1 elektronikbefalingsmand, 3 trænerassistenter, samt dig, 3 elektronikteknikere, og 2 driftsmedarbejdere, der er i tæt samarbejde med andre fra udviklingssektionen forestår drift, vedligehold og udvikling af TAC trænermiljø.

Vi kan tilbyde dig en høj grad af indflydelse på din arbejdsdag, hvor du i samarbejde med dit team og din leder kan tilrettelægge din tjeneste, således den tilgodeser dit privatliv.

TAC er geografisk beliggende i Frederikshavn.

Om stillingen

Dine primære opgaver vil være at assistere ved gennemførelse af spil i TAC taktiske træner, således TAC personel, såvel som eksterne myndigheder, for gennemførelse af spil, der anvender avancerede simulation.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med gode muligheder for udvikling af dine faglige kompetencer.
Du vil opleve en dynamisk hverdag med stor variation i arbejdsopgaverne, hvor du vil få indblik i IT udstyr, der anvendes til TAC simulerede miljøer.

Stillingen er med fast tjenestested i Frederikshavn, og tjenesten vil primært finde sted på TAC.
Tjenesterejser kan forekomme.

Om dig

Vi forventer, at du er energisk, effektiv og villig til at tage ansvar samt mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Desuden forventer vi, at du er i stand til at arbejde selvstændigt, såvel som til at indgå i et team.

Krav til kvalifikationer:
Sejlende tjeneste ved en af Søværnets enheder, eller tjeneste ved Maritimt Overvågningscenter. Hvis du ikke allerede har den forventede erfaring og de rette IT-kompetencer, skal du være indstillet på sejlads og kurser for at udbygge erfarings- og IT-kompetenceniveau.

Ønskelige kvalifikationer:
Kendskab til IT netværk, Hvis du ikke allerede har de rette IT-kompetencer, skal du være indstillet på at gennemgå disse kurser.

Du skal kunne kommunikere klart og tydeligt på dansk i skrift og tale på dansk og du skal kunne læse og forstå engelsk. Du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til kaptajnløjtnant Troels Fjordbak Iversen på tlf. 72 85 53 30 eller mail: SC-TAC-UV301@mil.dk eller seniorsergent Søren Ditlefsen på tlf. 72 85 53 31 eller mail: SC-TAC-UV320@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. maj 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. juli 2021 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Center for Taktik
Center for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser.
Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.
TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb.
På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning indenfor hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.

Find os også på Facebook.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com