/*Menu hide on click outside*/
Published
29. September 2021
Location
Denmark
Category
City
Copenhagen
Deadline
18. October 2021

Description

Er du uddannet officer i Søværnet og vil du stå i spidsen for den medarbejderskare, der
støtter og udvikler vores frivillige marinere i en tid, hvor Marinehjemmeværnet stadig bliver mere aktuel i det maritime beredskab? Har du overblik, handlekraft og en empatisk tilgang til ledelsesgerningen? Så venter dig et ansvarsfuldt og varieret job som stabschef ved Marinehjemmeværnet.

Om os

Hjemmeværnets mission er at bidrage til beskyttelsen af Danmark med militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold. Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for farvandsovervågning, bevogtning, søredning og havmiljø. Sammen med Politiet, Toldstyrelsen og kommunerne løser vi tillige en række samfundsopgaver. Vi dækker hele Danmark og er ansvarlige for at opstille, uddanne og træne ca. 2.000 aktive frivillige marinere, der udgør den operative spydspids af Marinehjemmeværnets indsættelsesberedskab.

Vi er ca. 38 dedikerede civile og militære medarbejdere, der med udgangspunkt fra kontorerne i Ringsted, Brabrand og Korsør støtter op om de frivilliges mange aktiviteter ude ved flotillerne og ombord på Marinehjemmeværnets fartøjer og øvrige enheder. Vi arbejder i en uformel kultur med mange varierede opgaver. Hverdagen kan tit være travl og uforudsigelig. Vi sætter medarbejdernes trivsel og udvikling i centrum, og vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø.

Tjenesten i Marinehjemmeværnet er ganske særlig, idet vi arbejder med en ulønnet, frivillig styrke, der drives og motiveres af lyst mere end af pligt. Tjenesten er dermed særlig udfordrende og udviklende på det ledelsesmæssige og menneskelige plan, og vi sætter kompetenceudvikling, og frihed til at virke, højt på dagsordenen. Dagligdagen er præget af en fri og uformel omgangstone.

Om stillingen

Stabschefen ved Marinehjemmeværnet er overordnet leder for den samlede stab på ca. 38 civile og militære medarbejdere. Stillingen som stabschef er på chefniveau og omfatter koordination med og daglig ledelse af Marinehjemmeværnets fire sektioner, der hver ledes af en orlogskaptajn.
Stabschefen er stedfortræder for Chefen for Marinehjemmeværnet og dennes primære
sparringspartner. Som stabschef forestår du driften af stabens arbejde, og sammen med den øvrige chefgruppe understøtter du målene for stabens virke, som er sat for Marinehjemmeværnets udvikling.

Du leder ugentlige koordinationsmøder med dine sektionschefer og er mødeleder ifm. mødevirksomhed i den samlede chefgruppe. Du repræsenterer Marinehjemmeværnet i Hjemmeværnets Driftsråd og indgår i udvalgte forligsarbejdsgrupper under Hjemmeværnskommandoen.

Du virker som personalechef og udstikker rammerne for stabens optimale virke og koordination. Du er en central figur i samarbejdsorganisationen og er tovholder på stabens kompetenceudvikling og nylønproces. Stabschefen virker som leder af det team, der inspicerer flotilleledelsernes administrative virke.
Sammen med Chefen leder du centrale aktiviteter for Marinehjemmeværnets frivillige chefer og ledere – bl.a. Marinehjemmeværnets Ledelseskonference og flotillechefsamlinger.

Du virker som ledelsesrådgiver og støtter flotillecheferne i deres ledelsesgerning.
Stillingen som stabschef ved Marinehjemmeværnet kræver indsigt i dele af Hjemmeværnets
forvaltningsgrundlag, som det forventes, at du hurtigt vil tilegne dig. Marinehjemmeværnets stab er geografisk fordelt med medarbejdere i både Ringsted, Korsør og Brabrand. Din stilling vil være placeret i Ringsted, men forventes indenfor en årrække at flytte til Korsør ifm. stabens fremtidige indplacering på Flådestation Korsør.

Du må forvente at skulle gøre tjeneste i det jyske nogle dage om måneden, ligesom lejlighedsvise besøg ved flotillerne vil medføre rejseaktivitet.
Du og din familie skal være forberedt på, at der vil forekomme arbejde i weekender og på andre skæve tidspunkter, idet vores frivillige i sagens natur er aktive uden for normal arbejdstid. Der foreligger mulighed for hjemmearbejdsdage, ligesom der i stillingen vil være mulighed for kompetenceudvikling.

Om dig

Du har baggrund fra Søværnet og er officer af enten taktisk eller teknisk linje. Du er kommandørkaptajn eller en særdeles erfaren orlogskaptajn (M331) med potentiale til
udnævnelse. Du har solid erfaring fra både sejlende tjeneste og stabstjeneste på flere niveauer, og du udviser overhøjde, systematik og ledelsesmæssig tæft.

Som person er du empatisk og udadvendt og har let ved at skabe sociale relationer. Du fungerer godt i en anderledes kultur med et dynamisk og komplekst ledelsesfelt, men udviser samtidig handlekraft og er beslutningsdygtig. Du er delegerende, forstår at se sagerne fra flere sider, og skaber rum for, at dine ledere kan virke optimalt.

Du trives ved at arbejde med forskelligartede mennesker, og du kommunikerer let og uformelt med høj som lav. Sidst - men mest af alt - udstråler du virkelyst og engagement i forhold til denne anderledes maritime karrierestilling.

Det vil være en fordel, hvis du tidligere har haft erfaring med stabsledelse og evt. har beskæftiget dig med frivilligt arbejde enten som led i tjenesten eller i fritiden. Du har god forståelse for frivillighedens særlige dynamik og vilkår.

Der vil blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for
Forsvarsministeriets område, og at du udviser helhedssyn i dit virke og formår at tænke Forsvarets og den samlede koncerns udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der vil endvidere være mulighed for at forhandle et evt. personligt kvalifikationstillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand.

Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Såfremt du ikke er varigt udnævnt, vil der være mulighed for at ansættelse kan ske ved konstitution.

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2022 og vi ser gerne, at du bestrider stillingen i en periode på minimum 3-4 år.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit faste tjenestested er i Ringsted.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ASØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen ved at rette henvendelse til Chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen på telefon 4032 9113.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Nezi Olgun ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 3266 55 21.

Ansøgningsfristen er den 11. oktober 2021, og vi forventer at afholde samtaler i uge 43.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Er du uddannet officer i Søværnet og vil du stå i spidsen for den medarbejderskare, der
støtter og udvikler vores frivillige marinere i en tid, hvor Marinehjemmeværnet stadig bliver mere aktuel i det maritime beredskab? Har du overblik, handlekraft og en empatisk tilgang til ledelsesgerningen? Så venter dig et ansvarsfuldt og varieret job som stabschef ved Marinehjemmeværnet.

Om os

Hjemmeværnets mission er at bidrage til beskyttelsen af Danmark med militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold. Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for farvandsovervågning, bevogtning, søredning og havmiljø. Sammen med Politiet, Toldstyrelsen og kommunerne løser vi tillige en række samfundsopgaver. Vi dækker hele Danmark og er ansvarlige for at opstille, uddanne og træne ca. 2.000 aktive frivillige marinere, der udgør den operative spydspids af Marinehjemmeværnets indsættelsesberedskab.

Vi er ca. 38 dedikerede civile og militære medarbejdere, der med udgangspunkt fra kontorerne i Ringsted, Brabrand og Korsør støtter op om de frivilliges mange aktiviteter ude ved flotillerne og ombord på Marinehjemmeværnets fartøjer og øvrige enheder. Vi arbejder i en uformel kultur med mange varierede opgaver. Hverdagen kan tit være travl og uforudsigelig. Vi sætter medarbejdernes trivsel og udvikling i centrum, og vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø.

Tjenesten i Marinehjemmeværnet er ganske særlig, idet vi arbejder med en ulønnet, frivillig styrke, der drives og motiveres af lyst mere end af pligt. Tjenesten er dermed særlig udfordrende og udviklende på det ledelsesmæssige og menneskelige plan, og vi sætter kompetenceudvikling, og frihed til at virke, højt på dagsordenen. Dagligdagen er præget af en fri og uformel omgangstone.

Om stillingen

Stabschefen ved Marinehjemmeværnet er overordnet leder for den samlede stab på ca. 38 civile og militære medarbejdere. Stillingen som stabschef er på chefniveau og omfatter koordination med og daglig ledelse af Marinehjemmeværnets fire sektioner, der hver ledes af en orlogskaptajn.
Stabschefen er stedfortræder for Chefen for Marinehjemmeværnet og dennes primære
sparringspartner. Som stabschef forestår du driften af stabens arbejde, og sammen med den øvrige chefgruppe understøtter du målene for stabens virke, som er sat for Marinehjemmeværnets udvikling.

Du leder ugentlige koordinationsmøder med dine sektionschefer og er mødeleder ifm. mødevirksomhed i den samlede chefgruppe. Du repræsenterer Marinehjemmeværnet i Hjemmeværnets Driftsråd og indgår i udvalgte forligsarbejdsgrupper under Hjemmeværnskommandoen.

Du virker som personalechef og udstikker rammerne for stabens optimale virke og koordination. Du er en central figur i samarbejdsorganisationen og er tovholder på stabens kompetenceudvikling og nylønproces. Stabschefen virker som leder af det team, der inspicerer flotilleledelsernes administrative virke.
Sammen med Chefen leder du centrale aktiviteter for Marinehjemmeværnets frivillige chefer og ledere – bl.a. Marinehjemmeværnets Ledelseskonference og flotillechefsamlinger.

Du virker som ledelsesrådgiver og støtter flotillecheferne i deres ledelsesgerning.
Stillingen som stabschef ved Marinehjemmeværnet kræver indsigt i dele af Hjemmeværnets
forvaltningsgrundlag, som det forventes, at du hurtigt vil tilegne dig. Marinehjemmeværnets stab er geografisk fordelt med medarbejdere i både Ringsted, Korsør og Brabrand. Din stilling vil være placeret i Ringsted, men forventes indenfor en årrække at flytte til Korsør ifm. stabens fremtidige indplacering på Flådestation Korsør.

Du må forvente at skulle gøre tjeneste i det jyske nogle dage om måneden, ligesom lejlighedsvise besøg ved flotillerne vil medføre rejseaktivitet.
Du og din familie skal være forberedt på, at der vil forekomme arbejde i weekender og på andre skæve tidspunkter, idet vores frivillige i sagens natur er aktive uden for normal arbejdstid. Der foreligger mulighed for hjemmearbejdsdage, ligesom der i stillingen vil være mulighed for kompetenceudvikling.

Om dig

Du har baggrund fra Søværnet og er officer af enten taktisk eller teknisk linje. Du er kommandørkaptajn eller en særdeles erfaren orlogskaptajn (M331) med potentiale til
udnævnelse. Du har solid erfaring fra både sejlende tjeneste og stabstjeneste på flere niveauer, og du udviser overhøjde, systematik og ledelsesmæssig tæft.

Som person er du empatisk og udadvendt og har let ved at skabe sociale relationer. Du fungerer godt i en anderledes kultur med et dynamisk og komplekst ledelsesfelt, men udviser samtidig handlekraft og er beslutningsdygtig. Du er delegerende, forstår at se sagerne fra flere sider, og skaber rum for, at dine ledere kan virke optimalt.

Du trives ved at arbejde med forskelligartede mennesker, og du kommunikerer let og uformelt med høj som lav. Sidst - men mest af alt - udstråler du virkelyst og engagement i forhold til denne anderledes maritime karrierestilling.

Det vil være en fordel, hvis du tidligere har haft erfaring med stabsledelse og evt. har beskæftiget dig med frivilligt arbejde enten som led i tjenesten eller i fritiden. Du har god forståelse for frivillighedens særlige dynamik og vilkår.

Der vil blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for
Forsvarsministeriets område, og at du udviser helhedssyn i dit virke og formår at tænke Forsvarets og den samlede koncerns udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der vil endvidere være mulighed for at forhandle et evt. personligt kvalifikationstillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand.

Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Såfremt du ikke er varigt udnævnt, vil der være mulighed for at ansættelse kan ske ved konstitution.

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2022 og vi ser gerne, at du bestrider stillingen i en periode på minimum 3-4 år.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit faste tjenestested er i Ringsted.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ASØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen ved at rette henvendelse til Chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen på telefon 4032 9113.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Nezi Olgun ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 3266 55 21.

Ansøgningsfristen er den 11. oktober 2021, og vi forventer at afholde samtaler i uge 43.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Statslosaspirantar 2022   Sweden new
17. October 2021
16. October 2021
16. October 2021
Operational Purchaser   Denmark new
16. October 2021
16. October 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/