/*Menu hide on click outside*/
Published
8. May 2021
Location
Sweden
Category
City
Evenes

Description

Liker du å jobbe med vedlikehold?
Oppdatert: 8. mai 2021 02:00
Stillingstittel
Luftverntekniker samband OR 2-4
Ansettelse
Fast
Startdato
Avdeling
133 luftving Evenes
Sted
Evenes
Søknadsfrist
9. mai 2021Luftvernteknisk avdeling har vedlikeholdsansvar for alt av luftvernteknisk materiell, NASAMS ved Evenes Flystasjon. Avdelingen utfører planlagt og korrektivt vedlikehold, samt deltar i tekniske elementer som støtter avdelinger i felt/operasjoner.
Som sambandstekniker i Luftvernbataljon (LVBN) Evenes vil du være ansvarlig for utførsel av preventivt og korrektivt vedlikehold på sambandskomponentene i vårt våpensystem. Daglig tjeneste vil ofte foregå på verkstedlokalet på stasjonen. Sammen med dine kollegaer vil du måtte opprettholde kontroll av teknisk status på samtlige komponenter og teknisk materiell i bataljonen. Du kan også forvente å bidra med utdanning av dine kollegaer innenfor faget vedlikehold. På lik linje som alle ansatte i LVBN vil du gjennomgå operativ trening og øvelser sammen med reparatørlaget du tilhører. Du kan forvente alt fra skytetrening, stridsmiljø, taktisk kolonnekjøring og lignende. I tillegg vil du utdannes som tekniker av Luftforsvarets Tekniske Skole. Dette innebærer en fagspesifikk utdanning som resulterer i autorisasjon som tekniker. Autorisasjonen gir deg myndighet til å utføre tekniske inngrep på materiellet og blant annet ta materiellet inn og ut av operativt drift.
I felt så vil du fylle din rolle som lagsmedlem i et reparatørlag. Her vil du utføre de samme arbeidsoppgavene utenfor garnison som feltoperatør. Sammen med andre lag vil dere utfylle støtteapparatet til stridsgruppen under operasjoner. Personell fra laget vil også måtte fylle en rolle som planlegger i kommandoplassen for reparasjons- og vedlikeholdsoppdrag.
Evenes Flystasjon er under oppbygging og vil få en strategisk rolle i forsvaret av Norges suverenitet. Flystasjonen skal være Norges fremskutte operasjonsbase, NATO`s Quick Reaction Alert (QRA) for kampfly (F35) samt base for maritime overvåkningsfly ( P-8A) og luftvern (NASAMSIII)
Luftvern og baseforsvar skal videreutvikles og oppbygges de nærmeste årene for å understøtte økte overordnede operasjonelle behov. Ved flystasjonen vil fly- og bakkevedlikeholdsorganisasjonen utvikles i takt med de operative elementene.
Flystasjonene har Evenes kommune som vertskommune, og ligger sentralt til midt mellom Harstad og Narvik by. Beliggenheten gir et variert og friskt kystklima og med muligheter for aktiviteter tilknyttet hav, fjell, og skog.
Både Harstad og Narvik har et godt kultur- og idrettstilbud med mange lokale lag og foreninger.
Samferdsel med både fly, buss, hurtigbåt og ferge knytter Evenes til andre regioner.
Arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner
Personlige egenskaper
Vi tilbyr
Om arbeidsgiver
Kontakt
Espen Solemdal
HR-rådgiver
Telefon: 76 91 76 53
Stian Negaard Nilsen
Sjef LVBN Evenes
Telefon: + 47 76 91 76 52
Erik Rolf Johnsen
Seksjonsleder teknisk avdeling
Telefon: +47 72 51 24 84
Forsvaret som arbeidsgiver
Dette ser vi etter
Rekrutteringsprosessen
Ansattgoder
Relaterte stillinger
Områdesjef Nord-Østerdal HV-område
Områdesjef Opplandske Heimevernsdistrikt HV-05
Frist 9. mai 2021 HV-05 Opplandske HV-distrikt
Advokat/advokatfullmektig
Advokat/advokatfullmektig
Frist 9. mai 2021 Oslo Investeringsavdeling