/*Menu hide on click outside*/
Published
21. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
10. June 2021

Description

Vil du gerne udvikle dig og din karriere inden for den operative logistiks mange facetter og nuancer såvel nationalt som internationalt og søger du en stabil hverdag i land, hvor du kan skabe en god balance mellem arbejde, familieliv og uddannelse? Så er her muligheden for såvel at lære om, udvikle og styrke den operative logistiske støtte til militære enheder både hjemme og i resten af verden.

Om os

Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Frederikshavns kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen, herunder Host Nation Support til udenlandske enheder. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke.

Flådestation Frederikshavn består af en ledelse, to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion samt et Garnisonselement; vi er i alt ca. 85 medarbejdere.

Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar.

Du bliver en del af Planlægningselementet under Operativ Støttesektion. Elementet består af en leder og seks medarbejdere.

Om stillingen

Stillingen er nyoprettet ud fra et ønske om større redundans af kompetence til planlægning og udførsel af den maritime operative logistik.

Idet der er tale om sagsbehandling og koordination med en høj grad af selvstændighed, er der gode muligheder for hjemmearbejdsdage. For bosiddende uden for Nordjylland er myndigheden behjælpelig med at formidle fordelagtige aftaler om langtidsleje af værelser via FES, hvis det har interesse.

Stillingsindholdet giver et godt afsæt til at søge videre mod både LGO funktioner til søs eller til de overliggende myndighedsniveauer ved fx N4 i Søværnskommandoen, J4 i Specialoperationskommandoen eller ved J4 i Operationsstaben.

Til trods for at stillingen er ny, kommer du til at indgå i en enhed og i et element med kendt, men varieret, dynamisk og kompleks opgaveportefølje, hvor du som medarbejder og sagsbehandler bliver central i opgaveløsningen.

De primære sagsområder i funktionen er aktivitetsplanlægning, samt planlægning og udførelse af maritim operativ logistik, herunder forbindelsesofficersvirke.

Opgaveløsningen betinger en stor grad af selvstændighed, men også evnen til at indgå i samarbejde, rådgive samt klargøre sagsoplæg og præsentationer inden for en bred opgaveportefølje.

Du arbejder tæt sammen med Flådestation Frederikshavns andre medarbejdere, elementer og sektioner, samt vores søsterorganisation Flådestation Korsør med henblik på at fastholde og videreudvikle ensartet og kvalitativ service og opgavevaretagelse til gavn for flådestationernes brugere.

Parallelt med elementets egen opgaveløsning, kommer du til at indgå i fast tørn som vagthavende officer på tilkald, hvor du skal kunne give fysisk fremmøde inden for et givent varsel. Du har indflydelse på egen tjeneste, og gennem god planlægning, frihed under ansvar og fleksibilitet findes løsningerne, også selv om du ikke bor i Nordjylland.

Rejseaktivitet i forbindelse med gennemførelse af operativ logistik kan forekomme.

Om dig

Du har en baggrund som officer i Søværnet og har som udgangspunkt gennemgået Videreuddannelsestrin I/Ledere (VUT-I/L), videreuddannelseskurser (VUK) eller tilsvarende uddannelse.
Muligvis er du premierløjtnant og godt i gang med at kvalificere og uddanne dig til næste niveau, hvilket du er vurderet egnet til.

Organisatorisk helhedsforståelse er en forudsætning og som person har du det godt med at arbejde både selvstændigt såvel som i mindre grupper og større fora. Stillingen fordrer en god viden og forståelse for Søværnets virke som helhed, god dømmekraft, og at du forstår styrken ved at oprette og vedligeholde gode relationer både internt og eksternt til vores mange samarbejdspartnere.

Som person er du struktureret, selvstændig, proaktiv, skrivestærk og har gode samarbejdsevner. Du er engageret, griber ind inden sager fortaber sig mellem to stole, og du er ikke for fin til selv at smøge ærmerne op og tage fat. Du kan begå dig på flere niveauer og fremgår altid som det gode eksempel.

Du er ressourcebevidst, og det falder derfor naturligt for dig at prioritere mål og midler. Du informerer og kommunikerer klart og præcist i både skrift og tale. Du overholder aftalte deadlines, samt følger systematisk op på tildelte opgaver.

Såfremt du kun er på vej til at opfylde ovennævnte kompetencer skal du have et fast ønske om fortsat udvikling og evnen til at bede om hjælp. Du vil kunne modtage god støtte i din udvikling fra erfarne kollegaer og chefer, som er klar til at hjælpe dig på vej.

Du og din familie skal være forberedt på, at der i forbindelse med deltagelse i tjenesten som vagthavende officer eller gennemførelsen af operativ logistik vil forekomme arbejde om aftenen og i weekender.

Om du er tekniker eller taktiker er ikke afgørende. Det er ønskeligt, at du i løbet af din tjeneste har erfaring med alm. sagsbehandling, analytisk arbejde, udfærdigelse af notater, sagsoplæg mv., ligesom kendskab til SAP og WorkZone vil være en fordel.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Er du interesseret eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nærmeste leder OK Jens Christian Krüth på tlf. 25 37 85 03, e-mail 3E-FRH-LDPLE@mil.dk eller chefen for Operativ Støttesektion OK Heinrich Asbjørn Evers på tlf. 20 86 08 44, e-mail 3E-FRH-CHOSS@mil.dk, alternativt næstkommanderende ved Flådestation Frederikshavn OK Tommy Pedersen på tlf. 22 70 74 43, e-mail: 3E-FRH-NK@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er 5. juni 2021, og samtaler gennemføres snarest herefter. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. august 2021 og skiftedato aftales med din nuværende chef.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 3. Eskadre
3. Eskadre i Søværnet omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af kadetter.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af flådestationerne i Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
Vil du gerne udvikle dig og din karriere inden for den operative logistiks mange facetter og nuancer såvel nationalt som internationalt og søger du en stabil hverdag i land, hvor du kan skabe en god balance mellem arbejde, familieliv og uddannelse? Så er her muligheden for såvel at lære om, udvikle og styrke den operative logistiske støtte til militære enheder både hjemme og i resten af verden.

Om os

Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Frederikshavns kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen, herunder Host Nation Support til udenlandske enheder. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke.

Flådestation Frederikshavn består af en ledelse, to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion samt et Garnisonselement; vi er i alt ca. 85 medarbejdere.

Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar.

Du bliver en del af Planlægningselementet under Operativ Støttesektion. Elementet består af en leder og seks medarbejdere.

Om stillingen

Stillingen er nyoprettet ud fra et ønske om større redundans af kompetence til planlægning og udførsel af den maritime operative logistik.

Idet der er tale om sagsbehandling og koordination med en høj grad af selvstændighed, er der gode muligheder for hjemmearbejdsdage. For bosiddende uden for Nordjylland er myndigheden behjælpelig med at formidle fordelagtige aftaler om langtidsleje af værelser via FES, hvis det har interesse.

Stillingsindholdet giver et godt afsæt til at søge videre mod både LGO funktioner til søs eller til de overliggende myndighedsniveauer ved fx N4 i Søværnskommandoen, J4 i Specialoperationskommandoen eller ved J4 i Operationsstaben.

Til trods for at stillingen er ny, kommer du til at indgå i en enhed og i et element med kendt, men varieret, dynamisk og kompleks opgaveportefølje, hvor du som medarbejder og sagsbehandler bliver central i opgaveløsningen.

De primære sagsområder i funktionen er aktivitetsplanlægning, samt planlægning og udførelse af maritim operativ logistik, herunder forbindelsesofficersvirke.

Opgaveløsningen betinger en stor grad af selvstændighed, men også evnen til at indgå i samarbejde, rådgive samt klargøre sagsoplæg og præsentationer inden for en bred opgaveportefølje.

Du arbejder tæt sammen med Flådestation Frederikshavns andre medarbejdere, elementer og sektioner, samt vores søsterorganisation Flådestation Korsør med henblik på at fastholde og videreudvikle ensartet og kvalitativ service og opgavevaretagelse til gavn for flådestationernes brugere.

Parallelt med elementets egen opgaveløsning, kommer du til at indgå i fast tørn som vagthavende officer på tilkald, hvor du skal kunne give fysisk fremmøde inden for et givent varsel. Du har indflydelse på egen tjeneste, og gennem god planlægning, frihed under ansvar og fleksibilitet findes løsningerne, også selv om du ikke bor i Nordjylland.

Rejseaktivitet i forbindelse med gennemførelse af operativ logistik kan forekomme.

Om dig

Du har en baggrund som officer i Søværnet og har som udgangspunkt gennemgået Videreuddannelsestrin I/Ledere (VUT-I/L), videreuddannelseskurser (VUK) eller tilsvarende uddannelse.
Muligvis er du premierløjtnant og godt i gang med at kvalificere og uddanne dig til næste niveau, hvilket du er vurderet egnet til.

Organisatorisk helhedsforståelse er en forudsætning og som person har du det godt med at arbejde både selvstændigt såvel som i mindre grupper og større fora. Stillingen fordrer en god viden og forståelse for Søværnets virke som helhed, god dømmekraft, og at du forstår styrken ved at oprette og vedligeholde gode relationer både internt og eksternt til vores mange samarbejdspartnere.

Som person er du struktureret, selvstændig, proaktiv, skrivestærk og har gode samarbejdsevner. Du er engageret, griber ind inden sager fortaber sig mellem to stole, og du er ikke for fin til selv at smøge ærmerne op og tage fat. Du kan begå dig på flere niveauer og fremgår altid som det gode eksempel.

Du er ressourcebevidst, og det falder derfor naturligt for dig at prioritere mål og midler. Du informerer og kommunikerer klart og præcist i både skrift og tale. Du overholder aftalte deadlines, samt følger systematisk op på tildelte opgaver.

Såfremt du kun er på vej til at opfylde ovennævnte kompetencer skal du have et fast ønske om fortsat udvikling og evnen til at bede om hjælp. Du vil kunne modtage god støtte i din udvikling fra erfarne kollegaer og chefer, som er klar til at hjælpe dig på vej.

Du og din familie skal være forberedt på, at der i forbindelse med deltagelse i tjenesten som vagthavende officer eller gennemførelsen af operativ logistik vil forekomme arbejde om aftenen og i weekender.

Om du er tekniker eller taktiker er ikke afgørende. Det er ønskeligt, at du i løbet af din tjeneste har erfaring med alm. sagsbehandling, analytisk arbejde, udfærdigelse af notater, sagsoplæg mv., ligesom kendskab til SAP og WorkZone vil være en fordel.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Er du interesseret eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nærmeste leder OK Jens Christian Krüth på tlf. 25 37 85 03, e-mail 3E-FRH-LDPLE@mil.dk eller chefen for Operativ Støttesektion OK Heinrich Asbjørn Evers på tlf. 20 86 08 44, e-mail 3E-FRH-CHOSS@mil.dk, alternativt næstkommanderende ved Flådestation Frederikshavn OK Tommy Pedersen på tlf. 22 70 74 43, e-mail: 3E-FRH-NK@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er 5. juni 2021, og samtaler gennemføres snarest herefter. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. august 2021 og skiftedato aftales med din nuværende chef.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 3. Eskadre
3. Eskadre i Søværnet omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af kadetter.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af flådestationerne i Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com