/*Menu hide on click outside*/
Published
23. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Esbjerg
Deadline
12. February 2021

Description

Vi søger en fremsynet leder, som kan fortsætte arbejdet med at udvikle den arbejdsmedicinske betjening af borgerne i det sydlige Jylland.Sydvestjysk Sygehus søger ny ledende overlæge pr. 1. april 2021 eller efter aftale.AfdelingenArbejdsmedicinsk Afdeling har regional funktion i den vestlige del af Region Syddanmark for arbejdsmedicinske og arbejdspsykologiske ambulante patientudredninger samt almene arbejdsmedicinske rådgivningsspørgsmål.Vi tilbyderEn solid stab af erfarne speciallæger, psykologer, socialrådgivere og administrative medarbejdere og afdelingen har en meget høj patienttilfredshed. Du bliver leder for en afdeling med et godt arbejdsmiljø, der er præget af høj faglighed og gode samarbejdsrelationer, hvor der er stor fokus på at skabe værdi for patienten og respekt for mennesket.Som leder af Arbejdsmedicinsk Afdeling kommer du til at stå i spidsen for en afdeling, der er højt profileret på det kliniske og forskningsmæssige område. Afdelingen har igennem en årrække opbygget et omdømme, der har placeret afdelingen som en af de afdelinger, som har en meget høj patient tilfredshed. Det er en afdeling der har en stor solid stab af erfarne speciallæger, psykologer, socialrådgivere og administrative medarbejdere.Vi forventer, at du er speciallæge i arbejdsmedicin og har de faglige og personlige kvalifikationer, som sikrer et godt samarbejde på tværs af faggrupper og har blik for at skabe en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.Derudover forventer vi at du kan fastholde det ledelsesmæssige fokus på faglig kvalitet, forskning, personaleudvikling, tværfagligt samarbejde samt økonomi- og produktionsstyring, samt evner at skabe gode samarbejdsrelationer til direktionen, andre afdelinger, universitetshospital, primær sektor og samarbejdspartnere uden for sundhedssektoren.AfdelingenAfdelingen har 15 faste medarbejdere og et svingende antal læger under uddannelse, ph.d. forløb og andre projektmedarbejdere. Aktuelt er der 19 medarbejdere.Afdelingen har regionsfunktion og betjener ca. 600.000 borgere i det sydlige Jylland. Afdelingen har en betragtelig, eksternt finansieret aktivitet i form af projekter og arbejde for Arbejdsskadestyrelsen.Forskningen er en af spydspidsfunktionerne i en samlet forskningsstrategi under Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet. Afdelingens medarbejdere deltager i forskningsprojekter inden for lungesygdomme, bevægeapparatsygdomme, socialmedicin maritim medicin samt sårbare grupper på arbejdsmarkedet i et samarbejde med andre kliniske afdelinger i region Syddanmark og med Odense Universitet. Vi ønsker at skabe sammenhæng mellem afdelingens forskningsmæssige virke og kliniske opgaver, således at den forskning, der bedrives, tager udgangspunkt i de kliniske problemstillinger, vi møder hos vores patienter.Vi ønsker at sikre et godt læringsmiljø for yngre læger under uddannelse, ph.d.’er og yngre forskere, så det bliver attraktivt for forskningsinteresserede fra alle faggrupper at være ansat på afdelingen. Vi ønsker at skabe et frugtbart forskningsmiljø, så der er høj kvalitet og produktivitet i alle forskningsprocessens faser.AnsøgningDin ansøgning skal indeholde oplysninger om dine egne kompetencer inden for speciallægeuddannelsens syv kompetenceområder (medicinsk ekspert, kommunikator,samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel). Du bedes, med bedst mulig dokumentation, forholde dig konkret til disse 7 kompetencer, som der vil blive lagt vægt på ved den faglige bedømmelse. Skema til overlæge bedømmelse vedhæftes din ansøgning.Praktiske informationer:Stillingen aflønnes med udgangspunkt i: Aftalen vedrørende lægelige chefer.Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lægefaglig direktør Anna-Marie Bloch Münster tlf. 7918 2005 eller e-mail: Anna-Marie.Bloch.Munster@rsyd.dkLedelsesgrundlag , SVS trekant og funktionsbeskrivelse .Ansøgningsfrist er d. 1. februar 2021.Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 5. og 11. februar 2021.Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus, som behandler patienter indenfor næsten alle specialer. Sydvestjysk Sygehus er i rivende udvikling med etablering af heliport, en ny dagkirurgi samt en ny sengebygning. Sygehuset er lige flyttet ind i vores nye sengebygning. Sengebygningen indeholder 158 enestuer og er med til at understøtte et dynamisk og fleksibelt sygehus, der matcher patienterne og personalets fremtidige krav og forventninger.Derudover etableres en kandidatuddannelse i medicin også på Sydvestjysk Sygehus med studiestart i 2022. Det bringer sygehuset i selskab med kun 5 andre sygehuse i landet, og giver os en helt særlig rolle. Ambitionen er at skabe Danmarks bedste læger i et samarbejde med Syddansk Universitet og lokale sundhedsaktører.

Related Jobs

Salgschef   Denmark new
25. January 2022
Software udvikler   Denmark new
25. January 2022
24. January 2022
KOKK | OSV   Norway new
21. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com