/*Menu hide on click outside*/
Published
29. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Horsens

Description

Landinspektør, kort- og landmålingstekniker eller tilsvarende til undervisningVIA Byggeri på Campus Horsens søger to nye medarbejdere til Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen. Vi har oplevet et stigende indtag på kort- og landmålingsuddannelsen og har derfor behov for at udvide staben af undervisere. Har du lyst til at undervise og indgå i et fantastisk team, bør du læse videre…ARBEJDSOPGAVER:undervisning i opmåling og afsætning på Kort- og landmålingsteknikeruddannelsendeltagelse i relevante forsknings- og udviklingsprojekterevt. undervisning i emner som landmåling, planlægning, BR2018, servitutter og GIS på bygningskonstruktøruddannelsen, ingeniøruddannelsen og efter- og videreuddannelseskurserKVALIFIKATIONER OG KOMPETENCER:du har en relevant uddannelse som f.eks. landinspektør eller kort- og landmålingstekniker eller anden relevant uddannelsedu har flere års relevant erhvervserfaringERFARING INDENFOR EN ELLER FLERE AF OMRÅDERNE:landmåling, afsætning eller matrikulær sagsudarbejdelsebehandling af data fra 3D laserskanning, fotogrammetri , totalstation og GNSSprogrammerne SDL, Microstation, QGIS, Agisoft Metashape, ContextCapture, Trimble TBC, Pix4D eller lignende programmerVI TILBYDER:et spændende og alsidigt arbejdspladsmed fokus på faglighed og tæt relation til praksisengagerede kollegaer og et stærkt fagligt miljø, der også har fokus på et godt arbejdsmiljøet underviserteam, der også indgår i spændende samarbejdsrelationer på tværs af uddannelserne i VIAgode muligheder for personlig og faglig udvikling, herunder brug af nye teknikkeret underviserjob hvor det primære undervisningssprog er dansk, men der er også mulighed for at undervise på engelskBEMÆRK - VIA Byggeri Horsens flytter til nyt campus 50 m fra jernbanestationen i Horsens.TILTRÆDELSE:1. august eller hurtigst muligt.LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD:Stillingerne er fuldtidsstillinger. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.Link til stillingsstrukturen:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.Ansættelsessted er VIAs campus i Horsens.ER DU INTERESSERET?Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte underviser Rune Andersen +45 8755 4189 eller uddannelsesleder Bo Sørensen +45 8755 4251. Du kan læse mere om VIA og om kort- og landmålingsteknikeruddannelsen på https://www.via.dk/om-via og https://www.via.dk/uddannelser/kort-og-landmaalingsteknikerANSØGNINGSFRISTAnsøgningen med relevante bilag skal være os i hænde senest 10. juni 2021 via vores elektroniske rekrutteringssystem.AnsættelsessamtaleAnsøgningerne vil blive behandlet løbende, og vi forventer ansættelsessamtaler i uge 24.VIA skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til faglige og personlige kompetencer.Om VIA University CollegeVIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitikVIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.Jobtype:FastansættelseFrist:10-06-2021, 16:59Arbejdstid:FuldtidTiltrædelse :01-08-2021Lokation:Chr. M. Østergaards vej 4, 8700, Horsens, Denmark

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

12. June 2021
12. June 2021
11. June 2021
Are you sure you want to delete this file?
/