/*Menu hide on click outside*/
Published
17. February 2021
Location
Norway
Category
City
Stavanger
Deadline
09. March 2021

Description

Lærlinger innen Industrimalerfaget

Stavanger

Through a long history, the company has established a solid foothold in the market, and Bilfinger Industrier is today a leading ISO (ISP) company. We provide services within insulation, scaffolding and surface treatment, fire protection, interior design / architecture, access technology and habitat. We also provide engineering services. Bilfinger Industrier is part of a large group, headquartered in Mannheim, Germany. The company currently has 1080 employees in Norway, and 37,000 worldwide.

Bilfinger is a leading international industrial services provider. The Group enhances the efficiency of assets, ensures a high level of availability and reduces maintenance costs. The portfolio covers the entire value chain from consulting, engineering, manufacturing, assembly, maintenance, plant expansion as well as turnarounds and also includes environmental technologies and digital applications.

With its 37,000 employees, Bilfinger upholds the highest standards of safety and quality and generates an annual output of about €4 billion.

Through our Bilfinger Academy, we take care of an important part of the employees' education and development. We hold training within our trades, courses within HSEQ, we follow-up of apprentices and make sure leadership development programs are carried out. We this we achieve increased expertise and multi-skill, which in turn contributes to high quality, efficiency and flexibility.

Bilfinger's core values ​​are "We create, We care, We can", and our vision is "We make it work".

We have skilled and committed employees, and seek candidates who can identify with our core values ​​and contribute to further development of Bilfinger.

Bilfinger Industrier er en godkjent lærebedrift som satser på lærlinger. Bilfinger Academy er ledende på fagopplæring og sikrer deg god oppfølging. Læretiden er variert og ved endt læretid står du dermed godt rustet til å avlegge fagbrev. Vi tar inn lærlinger hvert år, og de fleste får tilbud om fast ansettelse hos oss etter endt læretid. Muligheten for videreutvikling i selskapet er veldig gode. Mange av våre dyktige arbeidsledere, plassledere og prosjektledere begynte i sin tid som lærling i selskapet.

Vi ønsker kandiater / lærlinger som:
  • har bestått VG1 Bygg og anleggsteknikk
  • har bestått VG2 Overflateteknikk
  • er motiverte og fleksible og som ønsker seg en betalt utdannelse
For at vi skal kunne vurdere søkere er det er viktig at karakterutskrift blir lagt ved som et vedlegg.

Søkere med ungdomsrett vil bli prioritert.

I Bilfinger vil du få:
  • Spennende og utfordrende oppgaver i en dynamisk og ressurssterk organisasjon
  • Mulighet til å påvirke og utvikle egen læretid i stor grad
  • Faglig oppfølging i samarbeid med opplæringskontoret og veiledere i bedriften
  • Jobbe på variert arbeidsted on- og / eller offshore
  • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regelverk for lærlinger
Oppstart for læreperioden vil være etter nærmere avtale, men ikke senere enn 1.september 2019.

Om Bilfinger: Gjennom en lang industriell historie har selskapet opprettet seg solid fotfeste, og Bilfinger Industrier er i dag en ledende ISO-bedrift. Vi leverer tjenester innen isolering, stillastjenester og overflatebehandling, brannbeskyttelse, innredning/arkitekt, tilkomstteknikk og habitat. Vi leverer også ingeniørtjenester. Bilfinger Industrier er en del av et større konsern, med hovedkontor i Mannheim, Tyskland. Selskapet har i dag 1050 ansatte i Norge, og 37 000 på verdensbasis.

Bilfinger-konsernet er en ledende internasjonal leverandør av industrielle tjenester. Porteføljen dekker hele verdikjeden fra rådgivning, prosjektering, produksjon, montering, vedlikehold, anleggsutvidelse samt turnarounds og inkluderer også miljøteknologi og digitale applikasjoner.

Med sine 37.000 ansatte på verdensbasis opprettholder Bilfinger de høyeste standarder for sikkerhet og kvalitet og genererte et produksjonsvolum på 4,2 milliarder i regnskapsåret 2016.

I regi av Bilfinger Academy ivaretar vi en viktig del av medarbeidernes utdanning og utvikling. Her gjennomføres fagopplæring, tverrfaglig utdannelse, kursing innen HMSK, oppfølging av lærlinger og lederutviklingsprogram. Med dette oppnås økt fagkunnskap og flerferdighet, noe som igjen bidrar til bedre kvalitet, effektivitet og fleksibilitet.

Bilfingers kjerneverdier er "We create, we care, we can". Vår visjon er "We make it work". Vi har dyktige og engasjerte medarbeidere, og søker kandidater som kan identifisere seg med vårt verdigrunnlag og bidra til videre utvikling av Bilfinger. Du kan lese mer om oss på:

http://www.industrier.bilfinger.com

http://www.bilfinger.com

For further information please contact Line Aase (line.aase@bilfinger.com).

Related Jobs

3. December 2020
27. November 2020
7. November 2020
12. October 2020
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com