/*Menu hide on click outside*/
Published
3. June 2021
Location
Denmark
Category
City
Skive

Description

Læreruddannelsen Skive søger underviser i Lærerens grundfaglighedVIA University College, Læreruddannelsen Skive søger en underviser til at varetage undervisnings- og vejledningsopgaver inden for og med udgangspunkt i Lærerens grundfaglighed.Dine opgaver inkluderer blandt andet:Undervisning i Lærerens grundfaglighed i modulerne Elevens læring og udvikling samt Specialpædagogik, eksamination og praktikvejledning, holdansvarlig, vejledning af studerende og bachelorvejledning.Dine kompetencer:Vi forventerat du har en uddannelse på kandidat- eller ph.d.-niveau inden for psykologi eller beslægtede fag/fagområderat du er fagligt engageret og gerne har erfaring med såvel undervisning af studerende som af elever i skolenat du har erfaring med og viden om vejledning, herunder særligt vejledning af studerendeat du aktivt kan bidrage til udvikling af læreruddannelsen og af Lærerens grundfaglighed og til samarbejdet med aftagerinstitutionerat du er en stærk kommunikator, skriftligt og mundtligtat du kan integrere it-didaktiske læringsstrategier og teknologier i undervisningenDu skal være indstillet på at kunne:indgå i samarbejde med læreruddannelsens øvrige underviserekvalificere dig til deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter i læreruddannelsesregideltage i udvikling og varetagelse af efteruddannelse i tilknytning til fagområdetdeltage i samarbejde med læreruddannelsens øvrige fag og fagområderdeltage i samarbejdet omkring praktikken og med professionenhave primær tilknytning til Læreruddannelsen i Skive, men eventuelt at varetage opgaver på VIAs øvrige lokaliteterVi tilbyder:et stærkt fagligt miljø med stor forandringshastighed og fortsatte udviklingsmuligheder, som blandt andet kan indebære varetagelse af nye opgaveret fagligt og socialt sparringsmiljø på det kollegiale niveauteamorganisering med kollegaerPå Læreruddannelsen i Skive lægger vi vægt på et godt studiemiljø for vores studerende, som har valgt at studere i Skive, fordi vi har gode rammer og undervisningsfaciliteter og dygtige undervisere, der er engagerede i deres undervisning og de studerende. Vi har et tæt samarbejde med lokale skoler og det omkringliggende lokalsamfund.På Læreruddannelsen i Skive er vi udviklingsorienterede og har en profil med fokus på praksisnær undervisning og erhvervspædagogik.Løn- og ansættelsesforhold:Der er som udgangspunkt tale om en stilling med en ansættelsesgrad på 0,6. Tiltrædelse er 1. august 2021 eller efter aftale.Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.Link til stillingsstrukturen:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.Hovedarbejdssted er Campus Skive men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland.Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Lise Nygaard Markussen på linm@via.dk eller +45 8755 3213Søg stillingenAnsøg stillingen via vores online rekrutteringssystem.Din ansøgning skal være os i hænde senest torsdag den 17. juni 2021.Om VIA University CollegeVIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitikVIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.Jobtype:FastansættelseFrist:17-06-2021, 16:59Arbejdstid:FuldtidTiltrædelse :01-08-2021Lokation:Dalgas Alle 20, 7800, Skive, Denmark

Related Jobs