/*Menu hide on click outside*/
Published
28. April 2021
Location
Denmark
Category
City
Aarhus
Deadline
18. May 2021

Description

Læreruddannelsen i Aarhus søger underviser - adjunkt/lektor - til faget Billedkunst

Der søges en underviser som kan varetage undervisning i faget Billedkunst. I stillingen vil der også indgå bachelorvejledning, praktikvejledning, eksamination, samt vejledning af studerende. Det forventes, at ansøgere har en relevant uddannelse på kandidat-, ph.d.- eller Masterniveau.

Dine kompetencer:
Vi forventer

 • at du er fagligt engageret og gerne har erfaring med såvel undervisning af studerende som af elever i skolen
 • at du har erfaring med og viden om vejledning, herunder særlig vejledning af studerende
 • at du aktivt kan bidrage til udvikling af læreruddannelsen og af faget Billedkunst
 • at du aktivt bidrager til samarbejdet med aftagerinstitutioner
 • at du er en stærk kommunikator, skriftligt og mundtligt
 • at du kan integrere it-didaktiske læringsstrategier og teknologier i undervisningen

Du skal være indstillet på:
 • at indgå i samarbejde med læreruddannelsens øvrige undervisere
 • at kvalificere dig til deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter i læreruddannelsesregi
 • at deltage i udvikling og varetagelse af efteruddannelse i tilknytning til fagområdet
 • at deltage i samarbejde med læreruddannelsens øvrige fag og fagområder
 • at deltage i samarbejdet omkring praktikken og med professionen
 • at have primær tilknytning til Læreruddannelsen i Aarhus, men eventuelt at varetage opgaver på VIAs øvrige lokaliteter
Vi tilbyder:
 • et stærkt fagligt miljø med stor forandringshastighed og fortsatte udviklingsmuligheder som blandt andet kan indebære varetagelse af nye opgaver på længere sigt
 • et fagligt og socialt sparringsmiljø på det kollegiale niveau
 • Team og kontorfællesskab med andre undervisere fra den praktisk-musiske undervisergruppe.
 • Mentorordning for nyansatte


Løn- og ansættelsesforhold:
Der er tale om en fast stilling på 60-70 % med tiltrædelse 1. august 2021. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.

Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.


Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Lene Klement Lindblad på mail LIND@via.dk

Søg stillingen
Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystem. Din ansøgning skal være os i hænde senest torsdag den 20. maj. Der afholdes ansættelsessamtaler torsdag den 27. maj.


Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.


Titel:
Læreruddannelsen i Aarhus søger underviser - adjunkt/lektor - til faget Billedkunst
Nummer:
491
Frist:
20-05-2021, 16:59
Lokation:
Ceresbyen, 8000, Aarhus C, Denmark
Afdeling:
Lærerudd. Aarhus C samf. og kunstneriske fag
Jobtype:
Fastansættelse
Arbejdstid:
Fuldtid
Tiltrædelse :
01-08-2021
Er stillingen intern:
Nej

Related Jobs

20. September 2021
Pædagoger   Denmark new
17. September 2021
16. September 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com