/*Menu hide on click outside*/
Published
14. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Copenhagen

Description

Skolen i Sydhavnen skal udvide vores lærerflok. Vi søger derfor lærere til indskolingen, som sammen med skolens nuværende lærere og pædagoger kan være med til at skabe en god og tryg hverdag for vores mange elever helt specifikt i 1. klasse i det kommende skoleår.Vi forventer at skolens nye lærer:har lyst til læring og undervisning og er læreruddanneter energisk og kan realisere planer og projekter med en god strukturhar lyst til og mod på at være en del af en hverdag, hvor tingene opbygges og udvikles, samtidig med at dagligdagen fungererhar stærke samarbejdsevner i et tæt årgangsteamhar et helhedsorienteret børnesyn med blik for det hele barnser samarbejdet med engagerede forældre som en styrkeskaber trivsel omkring sigindgår i skolens fælles opgaver og er klar til at lytte til og dele erfaringerDansk er det fag, der fylder mest, men vi kan også tilbyde mulighed for fransk, engelsk, musik, DSA, madkundskab og drengeidræt. Da vi skal bruge flere lærere, forventer vi ikke, at man kan dække alt dette.Vi tilbyder:en skole på Teglholmen – med egen havn – og med udsigt til de store grønne områder på Amager Fælled. Her er der plads og rammer for moderne didaktik og pædagogik, hvilket vi lægger vægt på i opbygningen af skolen. Opbygningen har været undervejs siden 2012, og vi er i gang med at udvide til at blive en 4-sporet skoleen skole med en maritim og naturvidenskabelig profil, hvilket er gennemgående både i de temaer og projekter, vi arbejder med i dagligdagen og i forhold til skolens profilering udadtil. Skolen er en del af Madskolerne, og i det store industrikøkken laver flere kokke mad sammen med elever fra mellemtrinnetfokus på kompetencerne, der indgår i 21st Century skills. Sammen med skolens værdisæt danner de grundlaget for den fortsatte udvikling på Skolen i Sydhavnen. Vi bygger stadig, og er derfor fortløbende i gang med at udvikle skolen, som du i samarbejde med dit kerneteam og resten af kollegerne og ledelsen, får mulighed for at sætte dit præg påindflydelse og fleksibilitet i hverdagen. Indskolingen er tæt på at være landet i de rammer, de fremover skal definere som deres i vores hovedbygning. Derfor arbejder vi stadig med at udvikle brugen og funktionaliteten af de fysiske rammerYderligere oplysninger:Kig forbi skolens hjemmeside på www.sis.kk.dk eller på www.facebook.com/skolenisydhavnenDu er også velkommen til at kontakte skolens ledelse på 8232 5010 (via sekretariat) for yderligere information.Tiltrædelse den 1. august 2021. Ansættelse sker efter gældende overenskomst.Ansøgningen skal være vedlagt CV og eksamensbevis.Søg via nedenstående link senest torsdag den 3. juni 2021Ansættelsessamtaler vil foregå tirsdag den 8. juni 2021.