/*Menu hide on click outside*/
Published
14. September 2021
Location
Denmark
Category
City
Aalborg
Page Views
2

Description

Kan du træde i karakter i et professionelt læringsmiljø der former, præger og udvikler Militærpolitiets fremtidige personel?
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske Forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.
Militærpolitiet støtter Forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarsministeriets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiskolen (MPS) er ansvarlig for at planlægge og gennemføre grunduddannelse for elever der er optaget på Militærpolitiets grunduddannelse.
Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en MP-skole. Derudover er der en Militærpolitistation i København.
Om stillingen
Du vil være en aktiv del af tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelsen på Militærpolitiskolen.
Du vil i stillingen virke som holdfører og faglærer i visse politifag, herunder vil du blive ansvarlig for at planlægge og gennemføre øvelser samt uddannelse for elever på Militærpolitiets grunduddannelse.

Du vil forestå dele af undervisning af eleverne og være ansvarlig for at præge og udvikle de holdninger og den faglighed som kræves af en kommende Militærpolitisoldat, i samarbejde med din NK/hold og resterende kollegaer og ledelsen på Militærpolitiskolen. Det konkrete indhold vil blive aftalt jf. dine kompetencer og ambitioner, samt MPS behov.
Foruden udvikling og undervisning af elever vil du skulle planlægge, udvikle og bedømme dit eget uddannelsesmateriale og undervisningsmetoder. Du vil indgå i et team der arbejder med forskellige fagemner og du vil have indflydelse på hvilke fag du vil komme til at arbejde med og være sagsbehandler på. Herunder vil du også tage del i udarbejdelsen af læringsplaner for uddannelsen.
Derudover vil du assistere de andre instruktører i deres undervisning og igennem samarbejde med resten af teamet, evaluere på elevernes præstationer under den daglige undervisning og under øvelser. Du skal forvente en del øvelsesaktivitet og skydeperioder, ligesom der i hverdagen forekommer dage udover normal arbejdstid.
Stillingen er værnsfælles.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent eller alternativt er du fundet egnet til at bestride stillinger på M231 niveau. I så fald vil du blive ansat på en udviklingskontrakt med henblik på at opfylde kravene til udnævnelse til seniorsergent.
Det er et ubetinget krav, at du har en solid og bred erfaring fra tidligere tjeneste som instruktør og faglærer. Derudover skal du have erfaring fra internationale operationer.

Du skal være initiativrig, løsningsorienteret og tro på, at det at udbygge og vedligeholde relationer på tværs af en enhed, organisation og landegrænser, er en forudsætning for et godt samarbejde og for at opnå gode resultater.
Du skal være omstillingsberedt og klar til at indgå i et team der med et højt ambitionsniveau, stiller høje krav til din holdning og professionalisme.
Du er analytisk stærk og formår at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, hvilket kommer til udtryk i din rolle som holdfører og underviser.

Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og besidde en god metodisk og analytisk sans.

Du formår at skabe gode samarbejdsrelationer til dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære.

Du formulerer dig klart og tydeligt i skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for Militærpolitiskolen, kaptajn Morten Pagter på telefon 40 80 02 41 eller mail TRR-MP-300A@MIL.DK. Alternativt kan du kontakte chef for personel- og administrationssektionen kaptajn Lars Emil Wahlgreen på 25 23 79 19, eller på mail TRR-MP-S101@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er den 29. september 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
Kan du træde i karakter i et professionelt læringsmiljø der former, præger og udvikler Militærpolitiets fremtidige personel?
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske Forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.
Militærpolitiet støtter Forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarsministeriets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiskolen (MPS) er ansvarlig for at planlægge og gennemføre grunduddannelse for elever der er optaget på Militærpolitiets grunduddannelse.
Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en MP-skole. Derudover er der en Militærpolitistation i København.
Om stillingen
Du vil være en aktiv del af tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelsen på Militærpolitiskolen.
Du vil i stillingen virke som holdfører og faglærer i visse politifag, herunder vil du blive ansvarlig for at planlægge og gennemføre øvelser samt uddannelse for elever på Militærpolitiets grunduddannelse.

Du vil forestå dele af undervisning af eleverne og være ansvarlig for at præge og udvikle de holdninger og den faglighed som kræves af en kommende Militærpolitisoldat, i samarbejde med din NK/hold og resterende kollegaer og ledelsen på Militærpolitiskolen. Det konkrete indhold vil blive aftalt jf. dine kompetencer og ambitioner, samt MPS behov.
Foruden udvikling og undervisning af elever vil du skulle planlægge, udvikle og bedømme dit eget uddannelsesmateriale og undervisningsmetoder. Du vil indgå i et team der arbejder med forskellige fagemner og du vil have indflydelse på hvilke fag du vil komme til at arbejde med og være sagsbehandler på. Herunder vil du også tage del i udarbejdelsen af læringsplaner for uddannelsen.
Derudover vil du assistere de andre instruktører i deres undervisning og igennem samarbejde med resten af teamet, evaluere på elevernes præstationer under den daglige undervisning og under øvelser. Du skal forvente en del øvelsesaktivitet og skydeperioder, ligesom der i hverdagen forekommer dage udover normal arbejdstid.
Stillingen er værnsfælles.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent eller alternativt er du fundet egnet til at bestride stillinger på M231 niveau. I så fald vil du blive ansat på en udviklingskontrakt med henblik på at opfylde kravene til udnævnelse til seniorsergent.
Det er et ubetinget krav, at du har en solid og bred erfaring fra tidligere tjeneste som instruktør og faglærer. Derudover skal du have erfaring fra internationale operationer.

Du skal være initiativrig, løsningsorienteret og tro på, at det at udbygge og vedligeholde relationer på tværs af en enhed, organisation og landegrænser, er en forudsætning for et godt samarbejde og for at opnå gode resultater.
Du skal være omstillingsberedt og klar til at indgå i et team der med et højt ambitionsniveau, stiller høje krav til din holdning og professionalisme.
Du er analytisk stærk og formår at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, hvilket kommer til udtryk i din rolle som holdfører og underviser.

Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og besidde en god metodisk og analytisk sans.

Du formår at skabe gode samarbejdsrelationer til dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære.

Du formulerer dig klart og tydeligt i skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for Militærpolitiskolen, kaptajn Morten Pagter på telefon 40 80 02 41 eller mail TRR-MP-300A@MIL.DK. Alternativt kan du kontakte chef for personel- og administrationssektionen kaptajn Lars Emil Wahlgreen på 25 23 79 19, eller på mail TRR-MP-S101@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er den 29. september 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

Related Jobs