/*Menu hide on click outside*/
Published
21. July 2021
Expires
10. August 2021
Location
Norway
Category
City
Norway
Page Views
0

Description

Skolen har ledig om lag 60% vikariat innen teknologi- og industrifag fra 1.8.21. Vikariatet forventes å vare ut skoleåret 2021/22. Fagbehovet er særlig ønsket til maritime fag på Vg2, men annen relevant fagkompetanse for å undervise på Vg1 teknologi og industrifag eller kompetanse for å undervise i noen fag på Vg2, kan også komme i betraktning.Arbeidsoppgaverpedagogisk arbeidØnskede kvalifikasjonerutdanning innenfor maritime fagutdanning innen teknologi og industrifagannen relevant utdanning og erfaring fra programområdetPersonlige egenskaperevne til pedagogisk formidlingpositivt elevsyn og evne til å takle mange typer oppgaver samtidiggode formidlings- og samarbeidsevner til alle i skolesamfunnetVi kan tilbyen spennende arbeidsplass i et faglig sterkt miljølønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende tariff og avtaleverkVed ansettelse legger skolen vekt på utdannelse og tidligere erfaring. Personlig egnethet vil også bli vektlagt. Gode norskkunnskaper er nødvendig.Nordland fylkeskommune har en prøvetid på 6 måneder for alle stillinger, og det kreves politiattest ved ansettelse. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr. offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden. Stillingen lyses ut med forbehold om ledighet.Skolen vil innkalle aktuelle søkere til intervju og vi ønsker at søkere bruker skolens elektroniske søkesystem.