/*Menu hide on click outside*/
Published
21. April 2021
Location
Norway
Category
City
Norway
Deadline
11. May 2021

Description

Konsulentoppdrag på Stjørdal for senior strukturingeniør

Som seniorkonsulent på struktur skal du lede strukturdisiplinen i alle faser av prosjektet; Oppfølging av design, analyse og fabrikasjon av marine strukturer. Sikre teknisk integritet og barrierer i design og utførelse samt inneha disiplinansvar i forhold til relevante standarder og regelverk.

I tidligfase vil du ha ansvar for scope og oppfølging av studier og gjennom FEED og gjennomføring vil du ha ansvar for oppfølging av leverandør av engineeringtjenester både faglig og på tid og kost samt oppfølging av 3-parts verifikasjoner av bærende strukturer.

Videre innebærer stillingen ansvar for risk-based oppfølging av leverandører, tekniske avklaringer og intern evaluering av prosjektene.

Av bakgrunn må du ha utdanning på bachelor-nivå og minst 12 års relevant erfaring evt. utdanning på masternivå og minst 8 års relevant erfaring.

Noe sporadisk reising kan forekomme. Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Mer utfyllende beskrivelse kan gis ved å kontakte Olav Røset hos Modis i Trondheim på telefon 901 04 979 / olav.roset@modis.no

Related Jobs

25. July 2021
25. July 2021
Layout & Piping Designer   Norway new
25. July 2021
24. July 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com