/*Menu hide on click outside*/
Published
9. January 2021
Location
Norway
Category
City
Norway
Deadline
28. January 2021

Description

ARBEIDSOPPGAVER Vi er Equinor, et internasjonalt energiselskap med en stolt historie. Vi, tidligere Statoil, er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov. Utvikling og produksjon Norge (UPN) skal som operatør og partner på norsk sokkel forvalte ressursene på sokkelen på en sikker, effektiv og bærekraftig måte, slik at verdier skapes for våre eiere, leverandører og det norske folk. Equinor har i dag en solid posisjon på norsk sokkel. Våre felt består av alt fra giganter som Troll, Statfjord og Gullfaks, til små fast-track prosjekter som knyttes opp mot eksisterende infrastruktur. Equinors ambisjon er å sikre minst 60 prosent utvinning fra norsk sokkel. Våre produkter markedsføres og selges på det globale markedet, og vår produksjon har gjort Norge til en av verdens ledende olje- og gasseksportører. Vår viktigste prioritet er sikker, effektiv og bærekraftig drift slik at vi viderefører langsiktig lønnsom produksjon fra norsk sokkel. Hovedmålet til Equinors forsyningsbaser er å sørge for en sikker og effektiv forsyning fra base til installasjonene våre offshore. Som ansatt på basen og i vårt OPS-rom vil fokuset være å sørge for effektive og pålitelige laste -og losseoperasjoner på forsyningsfartøy samtidig som en god HMS kultur opprettholdes. Arbeidssted vil være ved vår forsyningsbase i Dusavik.ARBEIDSOPPGAVERKoordinere dagens aktiviteter på kaien i samråd med kunder, fartøy og leverandører Utarbeide seilingsplan som dekker kundens behov Lastemøte med fartøy Koordinere tankvaskoperasjoner på fartøy Oppfølgning av bulk-operasjoner Delta i forbedringsarbeid innen fagområdet Deltagelse i vaktordningKVALIFIKASJONERFagbrev/bachelor, logistikkfag kan være en fordel Ønskelig med 1-3 års relevant erfaring Relevant erfaring kan kompensere for krav om formell kompetanse Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig. Fordel med SAP og Wels-kompetansePERSONLIGE EGENSKAPEREvne til å etterleve våre sikkerhetsforventninger Vilje til læring og utvikling samt å ta initiativ til forbedring Vilje og evne til å etterleve Equinors arbeidsprosesser og styrende dokumentasjon Strukturert, og evner å justere ved hurtige endringer God risikoforståelse Gode kommunikasjonsevner Løsningsorientert Trives med å jobbe i team og ønsker å bidra til et positivt arbeidsmiljøVI TILBYRIkke bare en jobb: en karriere. Vi er et globalt selskap som tilbyr utallige muligheter, og oppfordrer deg til å utnytte disse for å bygge karrieren din på tvers av fagområder og geografiske steder. Belønning. Vi tilbyr en rekke belønningsordninger innenfor et rammeverk som er tilpasset det lokale markedet. Dette omfatter konkurransedyktig lønn, variable lønnsordninger og vårt aksjespareprogram. Et balansert arbeidsliv. Våre ansattes helse og trivsel er svært viktig, og vi forstår at våre ansatte har forpliktelser utenfor jobben. Fleksibilitet er viktig for oss, enten det dreier seg om familieorienterte eller individuelle behov. For at du skal kunne være den beste versjonen av deg selv på jobb, anerkjenner vi viktigheten av å kunne hente barna, delta i forelesninger eller rett og slett bare nyte sosiale sammenkomster. Vi tilbyr derfor fleksible arbeidsordninger for en god balanse mellom jobb og privatliv. Et inkluderende arbeidsmiljø. Vi tror at å omfavne våre ulikheter gjør oss sterkere. En inkluderende kultur er også grunnleggende for vårt arbeidsmiljø. Mangfold for oss er å omfavne erfaring, kompetanse, alder, kjønn, utdanning, kulturell bakgrunn, religion, seksuell legning, funksjonshemminger og mer- alt som hjelper oss å forme ideer og perspektiver. Inkludering innebærer at du kan være deg selv på jobb og at alle kan føle seg akseptert og verdsatt.Generell informasjonSørg for at du kommer i betraktning: Legg ved kopier av sertifikater, vitnemål og karakterutskrifter (på engelsk eller norsk/ skandinavisk) - søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli evaluert. Er du i ferd med å avslutte utdannelse? Last opp en offisiell midlertidig utskrift, som viser karakterer og hvilke fag du har fullført så langt. Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Equinor. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med. Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen. Alle midlertidig og faste ansatte vil bli screenet mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivning og øke sikringsnivået.

Related Jobs

28. January 2022
TEQ Planner   Denmark new
28. January 2022
Piping Engineer   Sweden new
28. January 2022
28. January 2022
Logistics Coordinator   Denmark new
28. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com