/*Menu hide on click outside*/
Published
4. June 2021
Location
Denmark
Category
City
Karup
Deadline
24. June 2021

Description

Som Konsoloperatør i Maritime Assistance Service kan vi tilbyde dig et alsidigt job, hvor tjenesten og opgaverne varierer fra dag til dag. Et job, hvor du vil blive udfordret i tanke og handling, og hvor du kan være med til at gøre en forskel i overvågningen af danske farvande, i redning af menneskeliv, havmiljø og værdier.

Om os

Nationalt Maritimt Operationscenter er organisatorisk en del af Søværnskommandoen og beliggende på Flyvestation Karup. Operationscentret løser mange forskellige opgaver, som omfatter både militære opgaver og opgaver af mere civil karakter.
Maritim suverænitetshævdelse, Redningscentral med ansvar for sø- og flyredning i Danmark, Mari-tim Assistance Service som medvirker til sikker afvikling af skibstrafikken i de danske farvande, samt Lyngby Radio som har ansvaret for lyttevagten på de maritime nødkanaler og kommunikationen med skibe til søs.

Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner, der er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit.
Vores arbejde har direkte indflydelse på sikring af Danmarks suverænitet, redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.Om stillingen

Maritim Assistance Service udfører mange forskelligartede opgaver som bl.a. inkluderer: Overvåg-ning af, og støtte til den maritime handelstrafik i Danmark, bekæmpelse af forurening til søs, kontakt og koordination med maritime myndigheder i ind og udland, samt støtte til resten af operationscentrets opgaver.

Som konsoloperatør ved Maritime Assistance Service assisterer man primært den vagthavende skibsfører. Stillingen stiller krav om, at man kan tænke ud af boksen, udvise initiativ, indhente op-lysninger på egen hånd i henhold stående procedure, og endeligt udøve en proaktiv adfærd, når det er nødvendigt. Som del af et team på tre, er man som MAS assistent en vigtig brik i opretholdelse af det nødvendige situationsbillede i hele det danske ansvarsområde. Derudover støtter man det samlede O-rum i opgaveløsningen, herunder Lyngby Radio omkring Nød-, Il- og Sikkerheds-kommunikationen.
Stillingen er en vagtstilling i en døgnbemandet funktion med 12 timers vagter. Uanset baggrund kræver stillingens specialiserede indhold, oplæring og efteruddannelse.Om dig

Som person er du moden og selvstændig, og god til at skabe samarbejdsrelationer både til dine kollegaer og vores eksterne samarbejdspartnere. Du skal have en helhedsorienteret indgangsvinkel til jobbet, og have en forståelse for, hvordan løsningen af dine opgaver påvirker den samlede opgaveløsning ved Nationalt Maritimt Operationscenter.
Du skal, når det er påkrævet, kunne optræde som myndighedsperson, på vegne af Danmark, overfor den civile skibstrafik.
Da hverdagen i NMOC til tider kan være hektisk, er det vigtigt du besidder situationsfornemmelse, og har forståelsen for, hvornår du handler selvstændigt og hvornår du afventer/indhenter instruks.
Du må meget gerne have erfaring fra O-rums tjeneste eller sejlende tjeneste, men det er ikke et krav. Derimod er det et krav, at dine sproglige færdigheder på engelsk er gode.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Daglig VHL MAS. Jens Evald Pedersen, tlf. +45 24 46 31 71, e-mail: fko-sv-mcl02@mil.dk, eller Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen, tlf. +45 7284 0260, e-mail: fko-sv-chmc@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 23. juni 2021. Stillingen er til besættelse 9. august 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Related Jobs

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com