/*Menu hide on click outside*/
Published
20. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Aalborg
Deadline
09. June 2021

Description

Brænder du for ledelse af specialister? - og har du modet, evnerne og ikke mindst viljen til at uddanne et Militærpolitikompagni i en kompleks hverdag? Er du mentalt og fysisk robust, og kan du som chef træde i karakter for en operativ enhed, hvor dedikerede soldater med et højt ambitionsniveau stiller krav til holdning, en udfordrende hverdag og professionalisme?

Så er du godt på vej til at blive Militærpolitiets næste chef for 2. Militærpolitikompagni.

Om os

Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter Forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarsministeriets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, en Militærpolitiskole samt en Militærpolitistationsenhed med en delt placering i hhv. Aalborg og København.

2. Militærpolitikompagni står for uddannelsen af militærpolitisoldater til indsættelse i INTOPS og beredskaber. Kompagniets kerneopgaver ligger indenfor livvagtstjeneste, maritimt MP-virke og øvrigt MP-virke i relation til INTOPS og beredskaber.

Om stillingen

Som kompagnichef er du chef for en kommandosektion samt tre militærpolitidetachementer. Kompagniets ledelsesteam består desuden af kompagnibefalingsmanden, næstkommanderende og uddannelsesofficeren.

Du er over for Chefen for Militærpolitiet ansvarlig for gennemførelsen af funktions-, enheds- og rutineringsuddannelse med tyngde i, men ikke begrænset til, den maritime MP-tjeneste, politifaglig tjeneste og livvagtstjeneste. Gennemførelsen af uddannelserne er forudsætningen for, at kompagniet er i stand til at bidrage substantielt til Forsvarets indsættelses- og beredskabsforpligtelser inden for de nævnte specialer i alle operationsmiljøer i ind-/og udland.

Kompagniet har elementer, som indgår som beredskabsenheder i forskellige sammenhænge. Store dele af kompagniet forventes derfor at være klar til indsættelse med kort varsel og i mange forskellige typer af opgaver. Det stiller krav til styring og planlægning for at sikre, at den enkelte enhed såvel som den enkelte militærpolitisoldat er klar til indsættelse.

Kompagnichefen er overordnet ansvarlig for udviklingen og motivationen af militærpolitisoldaterne i en hverdag med periodevise spidsbelastninger og inden for mange forskelligartede opgaver, der skal styres i mål uafhængigt af hinanden. Det stiller krav til helhedsorienterede løsninger i ”rette tid” (som ofte er med korte terminer), der tilgodeser de mange forskelligartede udfordringer.

Stillingen som kompagnichef er en samlende rolle. Det forudsætter engagement, godt humør, loyalitet og ærlighed overfor kompagniet og foresatte. Du forventes gennem din kommunikation at kunne bibringe enheden helhedsforståelse for rammerne som kompagniet agerer i.

Du skal i perioder påregne øvelsesaktivitet, primært indenlands. Ligeledes er udsendelse i internationale operationer en mulighed.

Stillingen er værnsfælles. Det forventes, at du har et bredt kendskab til uddannelsen og indsættelsen af militærpolitienheder og militærpolitiets funktionsområder. Det er en klar fordel hvis du har været udsendt som fører for eller i regi af en militærpolitienhed.

Stillingen er tidsbegrænset, og ønskes besat fra 1. august 2021 til 31. december 2023.

Om dig

Du er kaptajn/kaptajnløjtnant med gennemført VUT-I/L, VUK BDE eller FØK, alternativt har du gennemført eller er optaget på dit værns videreuddannelse, der kvalificerer dig til kaptajn/kaptajnsløjtnant graden.

Du har en grundlæggende god forståelse for ledelse af specialister og du tør udvise mod til at træffe beslutninger, og ikke mindst stå ved dem, til gavn for dit kompagni, samt Militærpolitiet som helhed.

Du er operativt minded og analytisk velfunderet, har gode samarbejdsevner og udviser en høj grad af selvstændighed og ansvarsfølelse.

Du skal have personlig gennemslagskraft, og have blik for at kunne afpasse din kommunikation efter målgruppen og situationen.

Du skal forvente, at der vil blive stillet krav til dig både nedefra og oppefra i forhold til at sætte retning for kompagniet. Du forstår værdien i at udbygge og vedligeholde relationer på tværs af en organisation som grundlag for et godt samarbejde.

Du behersker dansk og engelsk kommunikation i både skrift og tale, er velformuleret samt formår at udtrykke dine væsentlige punkter kortfattet og let forståeligt.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Aalborg Kaserner.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Militærpolitiet oberstløjtnant Michael Elsøe Frandsen på tlf.: 25 23 91 89.
Alternativt kan du kontakte nuværende stillingsindehaver, kaptajn Nicolai Selmer, på tlf.: 25 42 80 48.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye på tlf.: 32 66 54 52.

Ansøgningsfristen er den 13. juni 2021.

Ansættelsesdato 1. august 2021, eller hurtigst muligt efter aftale.

Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
Brænder du for ledelse af specialister? - og har du modet, evnerne og ikke mindst viljen til at uddanne et Militærpolitikompagni i en kompleks hverdag? Er du mentalt og fysisk robust, og kan du som chef træde i karakter for en operativ enhed, hvor dedikerede soldater med et højt ambitionsniveau stiller krav til holdning, en udfordrende hverdag og professionalisme?

Så er du godt på vej til at blive Militærpolitiets næste chef for 2. Militærpolitikompagni.

Om os

Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter Forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarsministeriets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, en Militærpolitiskole samt en Militærpolitistationsenhed med en delt placering i hhv. Aalborg og København.

2. Militærpolitikompagni står for uddannelsen af militærpolitisoldater til indsættelse i INTOPS og beredskaber. Kompagniets kerneopgaver ligger indenfor livvagtstjeneste, maritimt MP-virke og øvrigt MP-virke i relation til INTOPS og beredskaber.

Om stillingen

Som kompagnichef er du chef for en kommandosektion samt tre militærpolitidetachementer. Kompagniets ledelsesteam består desuden af kompagnibefalingsmanden, næstkommanderende og uddannelsesofficeren.

Du er over for Chefen for Militærpolitiet ansvarlig for gennemførelsen af funktions-, enheds- og rutineringsuddannelse med tyngde i, men ikke begrænset til, den maritime MP-tjeneste, politifaglig tjeneste og livvagtstjeneste. Gennemførelsen af uddannelserne er forudsætningen for, at kompagniet er i stand til at bidrage substantielt til Forsvarets indsættelses- og beredskabsforpligtelser inden for de nævnte specialer i alle operationsmiljøer i ind-/og udland.

Kompagniet har elementer, som indgår som beredskabsenheder i forskellige sammenhænge. Store dele af kompagniet forventes derfor at være klar til indsættelse med kort varsel og i mange forskellige typer af opgaver. Det stiller krav til styring og planlægning for at sikre, at den enkelte enhed såvel som den enkelte militærpolitisoldat er klar til indsættelse.

Kompagnichefen er overordnet ansvarlig for udviklingen og motivationen af militærpolitisoldaterne i en hverdag med periodevise spidsbelastninger og inden for mange forskelligartede opgaver, der skal styres i mål uafhængigt af hinanden. Det stiller krav til helhedsorienterede løsninger i ”rette tid” (som ofte er med korte terminer), der tilgodeser de mange forskelligartede udfordringer.

Stillingen som kompagnichef er en samlende rolle. Det forudsætter engagement, godt humør, loyalitet og ærlighed overfor kompagniet og foresatte. Du forventes gennem din kommunikation at kunne bibringe enheden helhedsforståelse for rammerne som kompagniet agerer i.

Du skal i perioder påregne øvelsesaktivitet, primært indenlands. Ligeledes er udsendelse i internationale operationer en mulighed.

Stillingen er værnsfælles. Det forventes, at du har et bredt kendskab til uddannelsen og indsættelsen af militærpolitienheder og militærpolitiets funktionsområder. Det er en klar fordel hvis du har været udsendt som fører for eller i regi af en militærpolitienhed.

Stillingen er tidsbegrænset, og ønskes besat fra 1. august 2021 til 31. december 2023.

Om dig

Du er kaptajn/kaptajnløjtnant med gennemført VUT-I/L, VUK BDE eller FØK, alternativt har du gennemført eller er optaget på dit værns videreuddannelse, der kvalificerer dig til kaptajn/kaptajnsløjtnant graden.

Du har en grundlæggende god forståelse for ledelse af specialister og du tør udvise mod til at træffe beslutninger, og ikke mindst stå ved dem, til gavn for dit kompagni, samt Militærpolitiet som helhed.

Du er operativt minded og analytisk velfunderet, har gode samarbejdsevner og udviser en høj grad af selvstændighed og ansvarsfølelse.

Du skal have personlig gennemslagskraft, og have blik for at kunne afpasse din kommunikation efter målgruppen og situationen.

Du skal forvente, at der vil blive stillet krav til dig både nedefra og oppefra i forhold til at sætte retning for kompagniet. Du forstår værdien i at udbygge og vedligeholde relationer på tværs af en organisation som grundlag for et godt samarbejde.

Du behersker dansk og engelsk kommunikation i både skrift og tale, er velformuleret samt formår at udtrykke dine væsentlige punkter kortfattet og let forståeligt.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Aalborg Kaserner.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Militærpolitiet oberstløjtnant Michael Elsøe Frandsen på tlf.: 25 23 91 89.
Alternativt kan du kontakte nuværende stillingsindehaver, kaptajn Nicolai Selmer, på tlf.: 25 42 80 48.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye på tlf.: 32 66 54 52.

Ansøgningsfristen er den 13. juni 2021.

Ansættelsesdato 1. august 2021, eller hurtigst muligt efter aftale.

Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

Related Jobs

19. September 2021
14. September 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com