/*Menu hide on click outside*/
Published
5. August 2021
Expires
25. August 2021
Location
Norway
Category
City
Norway
Page Views
179

Description

Kokk Forpleining Offshore
Oversikt
Jobb ID: 18745
Land: Norway
Lokasjon(er): Offshore Norway
Selskap: Equinor ASA
Kontaktperson: gm_equinoremea@equinor.com
Arbeidssted: Offshore
Fagområde: Drift og Vedlikehold
Foretrukken utdannelse: Fagbrev
Foretrukken erfaring: 1-3 år
Søknadsfrist: 16.aug.2021

Stillingsbeskrivelse
Vi er 20 000 engasjerte kolleger i mer enn 30 land som hver eneste dag leverer olje, gass, vind- og solenergi til mer enn 170 millioner mennesker på verdensbasis. Akkurat nå står vi overfor en stor og utfordrende oppgave: Å forsyne verden med nødvendig energi og samtidig redusere utslipp.
Vi tar utfordringen, gjør du?Stillingen
I Utforsking og Produksjon Norge vil du få muligheten til å:Ha det daglige ansvaret for drift av kjøkkenet, herunder bestillinger, lagring, produksjon og servering av næringsmidler samt hygiene og renhold i området
Ha opplæring av nye medarbeidere innenfor eget ansvarsområde
Bruke digitale arbeidsverktøy i forbindelse med arbeidsoppgavene
Inneha beredskapsrolle som helivakt på installasjonene. Det kreves her at man er i god fysisk form.
Kunne påta seg beredskapsoppgaver som førstehjelper og livbåtfører
Arbeidstiden vil normalt være på dagtid, men også nattarbeid og forskyvne skift må påregnes. (Vanlig 2/4 rotasjon med utreise til ulike installasjoner)Om deg
Noen egenskaper er viktige i enhver stilling i Equinor. Du kjenner deg igjen i verdiene som styrer våre valg og måten vi jobber på – åpen, samarbeid, modig og omtenksom. I tillegg setter du sikkerheten først og bidrar til vårt mål om null skader. For denne stillingen ser vi også etter følgende:
Fagbrev/sertifikat som kokk med påfølgende solid erfaring innen faget
God kjennskap og etterlevelse av IK mat, matvaretrygghet og relevante forskrifter og lovverk
Erfaring fra lagerhold, proviantering og økonomistyring
Solid forståelse av HMS og risikohåndtering og være rollemodell for «Jeg er sikkerhet»
Meget gode kommunikasjon og samarbeidsevner
Gode ferdigheter i forhold til deling av kunnskap og teamarbeid
Håndtere endringer på en konstruktiv måte samt etterlever avtalte standarder og arbeidsprosesser
God IT/data kompetanse samt god kjennskap til Lean metodikk
Serviceinnstilt, selvstendig og nøyaktig
Relevant arbeidserfaring fra offshore vil være en fordel, men ikke ett krav
Må kunne fremlegge dokumentasjon på bestått medisinsk og fysisk test før oppstart (Medisinsk og fysisk test tas etter evnt aksept av tilbud, i regi av Equinor)Generell informasjon
Legg ved kopier av vitnemål, attester, sertifikater og karakterutskrifter på engelsk eller et skandinavisk språk. Søknader uten relevante vedlegg vil dessverre ikke bli evaluert. Dersom du i ferd med å fullføre en utdanning og ikke har et vitnemål, kan du laste opp en karakterutskrift som viser hvilke fag du har fullført så langt.
Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.
Alle midlertidige og faste ansatte kan bli sjekket opp mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivingen.Vi tilbyr
I Equinor bryr vi oss like mye om hverandre som vi bryr oss om virksomheten. Vi tilbyr:Ikke bare en jobb: en karriere. I Equinor begynner utviklingen din fra første dag. Du kan bygge en karriere på tvers av flere fagdisipliner og land. Vårt interne stillingsmarked gir store muligheter for faglig utvikling.Belønning. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, bonusordninger og aksjespareprogram.Et balansert arbeidsliv. Våre ansattes helse og trivsel er svært viktig. For at du skal kunne være den beste versjonen av deg selv på jobb, må du også kunne ha tid til å være sosial, hente barna eller delta i forelesninger. Vi oppfordrer derfor ansatte til å benytte vår fleksible arbeidstidsordning.Et inkluderende arbeidsmiljø. Våre ulikheter gjør oss sterkere. Hos oss skal alle kunne være seg selv på jobb og alle skal være akseptert og verdsatt.
Besøk våre nettsider for ytterligere informasjon: https://equinor.com/

Related Jobs

19. December 2020
19. December 2020
19. December 2020