/*Menu hide on click outside*/
Published
17. September 2020
Location
Norway
Job Type
City
Norway
Deadline
2020-10-07

Description

Job Title : Kaptein Location : Norway Responsibilities Kapteinen er leder i skipets ledergruppe. Kapteinen har den overordnede autoritet og ansvar for å ta beslutninger med hensyn til sikkerhet for mannskap, miljø, fartøy og last. Han skal forespørre selskapet om assistanse etter behov. Kapteinen skal ta enhver beslutning relatert til det ovennevnte basert på hans profesjonelle vurdering, uten noen begrensing fra eieren, befrakteren eller noen andre parter. Duties Kapteinen er hovedansvarlig for at budsjettet overholdes og sikre at alle anstrengelser blir gjort for å holde seg innen budsjett. Kapteinen skal rapportere alle ulykker, nesten ulykker og avvik i henhold til våre interne prosedyrer. I tillegg til det ovennevnte, representerer også det følgende kapteinens ansvar: Iverksette selskapets HMS ledelsessystem om bord og følge opp selskapets politikk. Motivere mannskapet til å følge godkjente prosedyrer for å oppnå et sikkert arbeidsmiljø ombord. Forsikre seg at sikkerhetsinspeksjoner, sikkerhetsmøter, øvelser og sikkerhetsutdannelse utføres i henhold til kravene i HMS ledelsessystem. Forsikre seg at avvik rapporteres som beskrevet i prosedyren. Sikre korrekt etterforsking og iverksettelse av forbedrende tiltak etter en ulykke eller alvorlige hendelser. Vurdere HMS ledelsessystemet med jevne mellomrom. Utføre instruks fra befrakter i henhold til certeparti. Utføre reders operasjonspolitikk i henhold til ledelsesinstrukser, prosedyrer, retningslinjer og sirkulære til kapteinen med henblikk på et godt organisert, vedlikeholdt og effektivt skip. Sikre trygg navigering av fartøyet. Sikre at fartøyet er riktig bemannet med kvalifisert personell med gyldige kontrakter. Sikre at alt sikkerhetsutstyr er i god stand. Kapteinen skal bidra til et trivelig skip med god kommunikasjon ombord. Requirements / Certifications Selvstendig, men allikevel evne til å jobbe i et team Strukturert og organisert Beslutningsdyktig Ansvarsbevist med en høy arbeidsmoral Ærlig Gode kommunikasjonsevner *DO kl 1, Arpa, GMDSS, ECDIS, Videregående -sikkerhetskurs, Health cert., ASS, SSO, Farledsbevis
Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Statslosaspirantar 2022   Sweden new
16. October 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/