/*Menu hide on click outside*/
Published
14. April 2021
Location
Denmark
Category
City
Copenhagen
Deadline
04. May 2021

Description

Marinehjemmeværnet søger en dygtig officer, der trives i samarbejdet med engagerede frivillige.

Om os

Hjemmeværnets mission er at bidrage til beskyttelsen af Danmark med militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for maritim bevogtning, farvandsovervågning, søredning og havmiljø.

Sammen med Politiet, Toldstyrelsen og kommunerne deltager vi også i løsningen af en række samfundsopgaver. Vi dækker hele Danmark og er bl.a. ansvarlige for at opstille, uddanne og træne ca. 2.100 aktive frivillige marinere.

Vi er 40 dedikerede civile og militære medarbejdere, der fra garnisonerne i Ringsted og Brabrand støtter op om de mange aktiviteter ude ved de frivillige marinere, om bord på Hjemmeværnets fartøjer og øvrige enheder. Vi arbejder i en flad struktur med kort afstand mellem ledelse og medarbejdere, hvor din dedikerede indsats har stor betydning for at løse de mange varierede opgaver. Hverdagen kan tit være travl og uforudsigelig. Vi sætter din trivsel og udvikling i centrum, og vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor dagligdagen er præget af en fri og uformel omgangstone. Tjenesten i Marinehjemmeværnet er ganske særlig, idet vi arbejder med en ulønnet, frivillig styrke, der drives og motiveres af lyst mere end af pligt. Tjenesten i Marinehjemmeværnet er dermed særlig udfordrende og udviklende på det ledelsesmæssige plan. Du skal forvente, at din kompetenceudvikling og frihed til at virke prioriteres højt hos os.

Marinehjemmeværnets Ressourcesektions 12 civile og militære medarbejdere har ansvaret for en række forskelligartede opgaver herunder bl.a. driften af sejlende og kørende materiel, forsyninger, budget, militær sikkerhed, IT-materiel og forvaltning af ansat personel.

Om stillingen

Du vil blive ”souschef” i Ressourcesektionen og dermed komme til at beskæftige dig med et bredt spektrum af opgaver indenfor sektionens område. Udover støtte til vores team med ansvar for driften af vores fartøjsmateriel, vil du også stifte bekendtskab med bl.a. budgettering, militær sikkerhed, inspektionsvirksomhed og materieldrift generelt. Det endelige stillingsindhold vil i nogen grad kunne tilpasses dine egne kompetencer, interesser og ønsker til udvikling. De fleste af opgaverne løses i tæt samarbejde enten med den øvrige stab eller med andre myndigheder, men du vil også være i tæt dialog med vores dedikerede frivillige. Under alle omstændigheder vil der være tale om en varieret arbejdsdag med mange kontakter og meningsfulde opgaver.

Tjenestestedet vil som udgangspunkt være Ringsted, men der må påregnes indenlands rejseaktivitet i f.m. med møder og inspektioner. Opgaverne løses primært indenfor normal kontortid, men der vil også i begrænset omfang være tale om aften- og weekendarbejde i forbindelse med møder med vores frivillige. Vi tilstræber en høj grad af fleksibilitet i tilrettelæggelsen af tjenesten, både hvad angår arbejdstid og sted, således du selv har indflydelse.

Om dig

Du er KL og gerne erfaring som teknisk officer om bord på SVN enheder (er du erfaren PL med mod på en uddannelsesaftale, er det også en mulighed). Du er administrativt godt klædt på og har kendskab til de almindelige stabsstøtteværktøjer (WorkZone, Demars og Office-pakken).

Du er god til at samarbejde, og du kan føre en konstruktiv dialog både opad og navnlig udad til vores mange engagerede frivillige – høj som lav. Det er en udpræget fordel, hvis du har gode empatiske kompetencer, således du kan begå dig i en særegen kultur i Marinehjemmeværnet. I den forbindelse er det vigtigt, at du er parat til at møde nye udfordringer, og ikke mindst nye mennesker.

Du er ansvarsfuld, ærlig og pligtopfyldende. Dertil er det vigtig, at du er ordholden, således du ikke overfor vores frivillige lover mere en du holder.

Du kan affinde dig med, at der langt hen ad vejen er tale om et fleksibelt 8-16 job – ja, du kan måske ovenikøbet se en væsentlig fordel i forhold til dit privatliv.
Og så kommer du rigtig langt med godt humør og gå-på-mod.

Ansættelsesvilkår

Tjenestestedet vil være Ringsted, men Marinehjemmeværnets stab forventes flyttet til Korsør ca. 2025.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK BTN, BDE eller føringsuddannelsen, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav, og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Ressourcesektionen OK Peter Kayser Nielsen, FIIN MHV-CHRES eller tlf.7282 0430.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på tlf.: 7281 9144.

Ansøgningsfristen er 30.april 2021. Samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse heraf.

Tiltrædelse i stillingen er 1. august 2021.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamensbeviser og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Marinehjemmeværnet søger en dygtig officer, der trives i samarbejdet med engagerede frivillige.

Om os

Hjemmeværnets mission er at bidrage til beskyttelsen af Danmark med militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for maritim bevogtning, farvandsovervågning, søredning og havmiljø.

Sammen med Politiet, Toldstyrelsen og kommunerne deltager vi også i løsningen af en række samfundsopgaver. Vi dækker hele Danmark og er bl.a. ansvarlige for at opstille, uddanne og træne ca. 2.100 aktive frivillige marinere.

Vi er 40 dedikerede civile og militære medarbejdere, der fra garnisonerne i Ringsted og Brabrand støtter op om de mange aktiviteter ude ved de frivillige marinere, om bord på Hjemmeværnets fartøjer og øvrige enheder. Vi arbejder i en flad struktur med kort afstand mellem ledelse og medarbejdere, hvor din dedikerede indsats har stor betydning for at løse de mange varierede opgaver. Hverdagen kan tit være travl og uforudsigelig. Vi sætter din trivsel og udvikling i centrum, og vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor dagligdagen er præget af en fri og uformel omgangstone. Tjenesten i Marinehjemmeværnet er ganske særlig, idet vi arbejder med en ulønnet, frivillig styrke, der drives og motiveres af lyst mere end af pligt. Tjenesten i Marinehjemmeværnet er dermed særlig udfordrende og udviklende på det ledelsesmæssige plan. Du skal forvente, at din kompetenceudvikling og frihed til at virke prioriteres højt hos os.

Marinehjemmeværnets Ressourcesektions 12 civile og militære medarbejdere har ansvaret for en række forskelligartede opgaver herunder bl.a. driften af sejlende og kørende materiel, forsyninger, budget, militær sikkerhed, IT-materiel og forvaltning af ansat personel.

Om stillingen

Du vil blive ”souschef” i Ressourcesektionen og dermed komme til at beskæftige dig med et bredt spektrum af opgaver indenfor sektionens område. Udover støtte til vores team med ansvar for driften af vores fartøjsmateriel, vil du også stifte bekendtskab med bl.a. budgettering, militær sikkerhed, inspektionsvirksomhed og materieldrift generelt. Det endelige stillingsindhold vil i nogen grad kunne tilpasses dine egne kompetencer, interesser og ønsker til udvikling. De fleste af opgaverne løses i tæt samarbejde enten med den øvrige stab eller med andre myndigheder, men du vil også være i tæt dialog med vores dedikerede frivillige. Under alle omstændigheder vil der være tale om en varieret arbejdsdag med mange kontakter og meningsfulde opgaver.

Tjenestestedet vil som udgangspunkt være Ringsted, men der må påregnes indenlands rejseaktivitet i f.m. med møder og inspektioner. Opgaverne løses primært indenfor normal kontortid, men der vil også i begrænset omfang være tale om aften- og weekendarbejde i forbindelse med møder med vores frivillige. Vi tilstræber en høj grad af fleksibilitet i tilrettelæggelsen af tjenesten, både hvad angår arbejdstid og sted, således du selv har indflydelse.

Om dig

Du er KL og gerne erfaring som teknisk officer om bord på SVN enheder (er du erfaren PL med mod på en uddannelsesaftale, er det også en mulighed). Du er administrativt godt klædt på og har kendskab til de almindelige stabsstøtteværktøjer (WorkZone, Demars og Office-pakken).

Du er god til at samarbejde, og du kan føre en konstruktiv dialog både opad og navnlig udad til vores mange engagerede frivillige – høj som lav. Det er en udpræget fordel, hvis du har gode empatiske kompetencer, således du kan begå dig i en særegen kultur i Marinehjemmeværnet. I den forbindelse er det vigtigt, at du er parat til at møde nye udfordringer, og ikke mindst nye mennesker.

Du er ansvarsfuld, ærlig og pligtopfyldende. Dertil er det vigtig, at du er ordholden, således du ikke overfor vores frivillige lover mere en du holder.

Du kan affinde dig med, at der langt hen ad vejen er tale om et fleksibelt 8-16 job – ja, du kan måske ovenikøbet se en væsentlig fordel i forhold til dit privatliv.
Og så kommer du rigtig langt med godt humør og gå-på-mod.

Ansættelsesvilkår

Tjenestestedet vil være Ringsted, men Marinehjemmeværnets stab forventes flyttet til Korsør ca. 2025.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK BTN, BDE eller føringsuddannelsen, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav, og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Ressourcesektionen OK Peter Kayser Nielsen, FIIN MHV-CHRES eller tlf.7282 0430.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på tlf.: 7281 9144.

Ansøgningsfristen er 30.april 2021. Samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse heraf.

Tiltrædelse i stillingen er 1. august 2021.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamensbeviser og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Related Jobs

3. December 2021
Befarne skibsassistenter   Denmark new
2. December 2021
2. December 2021
Indholdskoordinator   Denmark new
2. December 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com