/*Menu hide on click outside*/
Published
21. September 2021
Expires
11. October 2021
Location
Denmark
Category
City
Ballerup
Page Views
2

Description

Stilling som Kapacitetsmanager for Patruljefartøjer bliver ledig og skal genbesættes med en erfaren og struktureret foregangsmand med godt overblik.

Ansøger skal have stor viden om Søværnets skibe og fartøjer, kende forretningsgangene i Forsvarsministeriet - Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI), samt have kompetencer inden for maritim teknologi.
Om os
FMI Maritime Division (KAMA) har hovedkontor i Ballerup og er overordnet systemsansvarlig for alle Forsvarets skibe, fartøjer og maritimt materiel. Kapacitetscentermanager Patruljefartøjer (CH PPT), der organisatorisk er placeret direkte under Chefen for Platformsafdelingen, har ansvar for anskaffelse, drift og vedligeholdelse af Forsvarets patruljefartøjer, dykkerskib m.fl.

I Platformsafdelingen er der 5 kapacitetsmanagers med separate ansvarsområder, der samlet løser anskaffelses-, drift- og vedligeholdelsesopgaverne for alle Forsvarets skibe og fartøjer. Ved KC Patruljefartøjer er der samtidig en teknisk officer, der medvirker ved den daglige opgaveløsning. Derudover er der to skibsinspektører, som står for den praktiske gennemførelse af vedligeholdelsen, og således bidrager til kapacitetsmanagerens opgaveløsning.
Vi er et relativt lille og stærkt hold, der tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone, hvor faglighed, daglig sparring og godt kollegaskab er i fokus. Vi tilbyder en fleksibel hverdag med respekt for den enkeltes kompetencer, hvor du har stor mulighed for selv at planlægge opgaver og arbejdsrutiner.
Om stillingen
Opgaverne som kapacitetsmanager for patruljefartøjer er mangeartet, og favner tekniske, økonomiske, kommercielle og juridiske aspekter. Dette er ganske omfattende opgaver, og dagligdagen er derfor både varieret og travl.
Du bliver ansvarlig for den tekniske opretholdelse af patruljefartøjer, dykkerskib mv. som operative kapaciteter i hele deres levetid. Dette skal sikre høj operative rådighedsgrad og ske på den mest omkostningseffektive måde. Ansvaret for at skibe, fartøjer og materiel er til stede i nødvendig og tilstrækkelig mængde med den rigtige funktionalitet og ydeevne, bliver dit.
Herudover bliver du ansvarlig for en række værnsfælles genforsyningsområder, som favner bredt, eksempelvis vedr. militær sikkerhed og idrætsmateriel.
Om dig
Vi forestiller os derfor, at du er teknisk søofficer (M331) med erfaring fra sejlende tjeneste, suppleret med relevant videreuddannelse på masterniveau og efterfølgende stabstjeneste. Alternativt skal du opfylde krav hertil, så du kan udnævnes til M331.
Det væsentligste kriterium for at kunne bestride stillingen på tilfredsstillende vis er, at du er proaktiv, struktureret og fleksibel, og at du trives godt med mange og samtidige opgaver. Du skal kunne prioritere mellem opgaverne, men samtidig være god til at fokusere på de væsentligste forhold og skabe resultater. Eksempelvis skal du i pressede situationer kunne stille dig tilfreds med en 80%-løsning, når tiden ikke tillader en 100%-løsning.

Derudover forventer vi, at du er god til at kommunikere og kan arbejde tværfagligt med kollegaer med vidt forskellig baggrund. Du skal også besidde en god dømmekraft i det store perspektiv og have gennemslagskraft i din kommunikation. Du skal kunne formulere dig på skrift og i tale, såvel på dansk som på engelsk.

Det er væsentligt, at du har kendskab til økonomistyring, materielanskaffelse og materiel-drift, og det vil være en fordel, hvis du har kendskab til brug af SAP R/3.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Platformsafdelingen kommandørkaptajn Stig Kastberg på mail FMI-MA-CHP@mil.dk eller telefon 40 10 97 74.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19141.
Ansøgningsfristen er den 5. oktober 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Om Forsvarsministeriet - Materiel- og Indkøbsstyrelsen
FMI er Forsvarets materielfaglige myndighed. Vi indkøber, vedligeholder og udfaser materiel for alle forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og jagerfly til støvler og lommeknive.
FMI hører under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede for-svarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
Stilling som Kapacitetsmanager for Patruljefartøjer bliver ledig og skal genbesættes med en erfaren og struktureret foregangsmand med godt overblik.

Ansøger skal have stor viden om Søværnets skibe og fartøjer, kende forretningsgangene i Forsvarsministeriet - Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI), samt have kompetencer inden for maritim teknologi.
Om os
FMI Maritime Division (KAMA) har hovedkontor i Ballerup og er overordnet systemsansvarlig for alle Forsvarets skibe, fartøjer og maritimt materiel. Kapacitetscentermanager Patruljefartøjer (CH PPT), der organisatorisk er placeret direkte under Chefen for Platformsafdelingen, har ansvar for anskaffelse, drift og vedligeholdelse af Forsvarets patruljefartøjer, dykkerskib m.fl.

I Platformsafdelingen er der 5 kapacitetsmanagers med separate ansvarsområder, der samlet løser anskaffelses-, drift- og vedligeholdelsesopgaverne for alle Forsvarets skibe og fartøjer. Ved KC Patruljefartøjer er der samtidig en teknisk officer, der medvirker ved den daglige opgaveløsning. Derudover er der to skibsinspektører, som står for den praktiske gennemførelse af vedligeholdelsen, og således bidrager til kapacitetsmanagerens opgaveløsning.
Vi er et relativt lille og stærkt hold, der tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone, hvor faglighed, daglig sparring og godt kollegaskab er i fokus. Vi tilbyder en fleksibel hverdag med respekt for den enkeltes kompetencer, hvor du har stor mulighed for selv at planlægge opgaver og arbejdsrutiner.
Om stillingen
Opgaverne som kapacitetsmanager for patruljefartøjer er mangeartet, og favner tekniske, økonomiske, kommercielle og juridiske aspekter. Dette er ganske omfattende opgaver, og dagligdagen er derfor både varieret og travl.
Du bliver ansvarlig for den tekniske opretholdelse af patruljefartøjer, dykkerskib mv. som operative kapaciteter i hele deres levetid. Dette skal sikre høj operative rådighedsgrad og ske på den mest omkostningseffektive måde. Ansvaret for at skibe, fartøjer og materiel er til stede i nødvendig og tilstrækkelig mængde med den rigtige funktionalitet og ydeevne, bliver dit.
Herudover bliver du ansvarlig for en række værnsfælles genforsyningsområder, som favner bredt, eksempelvis vedr. militær sikkerhed og idrætsmateriel.
Om dig
Vi forestiller os derfor, at du er teknisk søofficer (M331) med erfaring fra sejlende tjeneste, suppleret med relevant videreuddannelse på masterniveau og efterfølgende stabstjeneste. Alternativt skal du opfylde krav hertil, så du kan udnævnes til M331.
Det væsentligste kriterium for at kunne bestride stillingen på tilfredsstillende vis er, at du er proaktiv, struktureret og fleksibel, og at du trives godt med mange og samtidige opgaver. Du skal kunne prioritere mellem opgaverne, men samtidig være god til at fokusere på de væsentligste forhold og skabe resultater. Eksempelvis skal du i pressede situationer kunne stille dig tilfreds med en 80%-løsning, når tiden ikke tillader en 100%-løsning.

Derudover forventer vi, at du er god til at kommunikere og kan arbejde tværfagligt med kollegaer med vidt forskellig baggrund. Du skal også besidde en god dømmekraft i det store perspektiv og have gennemslagskraft i din kommunikation. Du skal kunne formulere dig på skrift og i tale, såvel på dansk som på engelsk.

Det er væsentligt, at du har kendskab til økonomistyring, materielanskaffelse og materiel-drift, og det vil være en fordel, hvis du har kendskab til brug af SAP R/3.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Platformsafdelingen kommandørkaptajn Stig Kastberg på mail FMI-MA-CHP@mil.dk eller telefon 40 10 97 74.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19141.
Ansøgningsfristen er den 5. oktober 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Om Forsvarsministeriet - Materiel- og Indkøbsstyrelsen
FMI er Forsvarets materielfaglige myndighed. Vi indkøber, vedligeholder og udfaser materiel for alle forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og jagerfly til støvler og lommeknive.
FMI hører under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede for-svarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.