/*Menu hide on click outside*/
Published
22. April 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
12. May 2021

Description

Fregatten ABSALON søger en oversergent, KI til at bestride stillingen som kampinformationsbefalingsmand (KIB) i operationsdivisionen.
Om os

Fregatten ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i NATO’s stående styrker (SNMG 1) og deltaget i en række øvelser.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stor fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet med at opretholde vores træningsniveau imellem og under indsættelser.

I første halvår 2021 er ABSALON indsat i SNMG1 og efter året byder på kortere sejladser og opretholdelse af indsættelsesevne.
Om stillingen

Du vil indgå i KI sektionen (14 gaster,og 4 befalingsmænd) under ledelse af Leder Kampinformationssektionen (LEKI).
Stillingen som KIB medfølger normalt ansvar som anti submarine warfare director (ASWD). Dette er en særdeles ansvarsfuld funktion – særligt i lyset af ABSALON-klassens fremtidige opgaver som ASW-fregat. Såfremt dine interesser og kompetencer ligger et andet sted er der mulighed for at tilpasse stillingsindholdet, så ABSALON får bedst effekt af de ombordværende ressourcer.

Du vil i klartskib indgå i et warfare team med ca. 3 KI-gaster, dig selv og en taktisk officer. I 2. beredskabsgrad vil du indgå i tørnen som vagtholdsleder og aircontroller (AC).

I basehavn vil du være én af de mere erfarne KISG og din faglighed vil bidrage til udvikling af hele divisionen. I basehavn vil du i samarbejde med LEKI stå for den daglige drift og føring af divisionen med særligt personelansvar i dit warfare team.

Du vil være ansvarlig for KI-sektionens materielbeholdning, samt varetage LEKI´s opgaver i dennes fravær.

Du vil derudover indgå i en tørn som vagtassistent i og udenfor basehavn.
Om dig

Du er en holdspiller og besidder en høj grad af can-do mentalitet. Vi forventer at du er fagligt velfunderet og har mod på at bidrage til ABSALONs udvikling og evne til at kunne indsættes.

Vi forventer derfor at:
  • Du er erfaren vagtholdsleder gerne med erfaring fra flere warfares.
  • Du er fleksibel og omstillingsparat med masser af gåpåmod.
  • Du har dit kernevirke som KI-specialist er i højsædet.

Vi søger følgende kvalifikationer:
  • Grundlæggende SG uddannelse.
  • At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
  • At du har gennemført TAC012 – Fagkursus KI.

  • Sejladserfaring fra 2. ESK. DIV 21 og/eller 22
  • At du grundig systemkendskab og operatør erfaring fra et operationsrum på en kampenhed.
  • At du har erfaring som AC.

Udfylder du kun dele af ovenstående, opfordres du til at søge stillingen alligevel. Hvis du er den rette kandidat kan en uddannelsesaftale og udviklingskontrakt udarbejdes med henblik på, at du tillægges de rette kompetencer til at kunne bestride stillingen fuldt ud.Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KL Rasmus Bæk Nielsen Mail: 2e-absl-opo@mil.dk eller telefon 31 37 90 44
Alternativt kan chefsergent John Rasmussen kontaktes på telefon: 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. maj 2021 og samtaler forventes afholdt i uge 18. Stillingen er til besættelse fra 1. juni 2021 eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com