/*Menu hide on click outside*/
Published
11. August 2021
Expires
31. August 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Page Views
5

Description

Er du selvstændig, energisk og effektiv, og har du mod på at indgå i et skarpt taktisk miljø, så søger NIELS JUEL en befalingsmand til at indgå i en professionel og dynamisk Operationsdivision.
Om os
Fregatten NIELS JUEL tilhører 2. eskadre, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til ”full scale war”. NIELS JUEL er den nyeste af tre fregatter, der indgår i division 21.

Fregatten gennemfører i 2021 værftsophold og opdatering af diverse systemer og sensorer. I 2022 påbegyndes Danish Sea And Readiness Check (DANSARC) som afsluttes med gennemførsel af forløb German Navy Damage Control Training Center i Neustadt og efterfølgende seks ugers Danish Operational Sea Training (DOST) ved Fleet Operational Sea Training (FOST) i England. I 2023 skal Fregatten således indgå som NATO Response Force (NRF) enhed.

Du bliver derfor en del af en af Søværnets største kampenheder, hvor der er stor fokus på de militære kernekompetencer. Du bliver del af et team, som arbejder målrettet mod at være ”best of class”. Der er en stærk og positiv ”fregat”-kultur ombord med rod i Søværnets traditioner og en høj faglig stolthed.
NIELS JUEL har basehavn i Korsør og tjenestested i Slagelse.
Om stillingen
Som KIB er du en af to kampinformationsbefalingsmænd i Air defence-sektion (AD), der beskæftiger sig med antiluftkrigsførelse (AAW). Du vil, sammen med kampinformationsassistent Luft (KIA-L) stå for den daglige ledelse og drift af AAW-teamet, arbejde tæt sammen med enhedens taktiske officerer i AD og være ansvarlig for samspillet med resten af divisionen.
Tjenesten kan deles op i to elementer: Basehavn og sejlads. I basehavn står du sammen med divisionens andre befalingsmænd, for den daglige ledelse af KI’ernes arbejde, herunder faglig træning, udvikling af taktiske produkter og planlægning af tjenesten. Under sejlads og indsættelse i missioner vil du have ansvaret for at bemande operationsrummet som vagtholdsleder, ligesom du vil være ansvarlig for den praktiske ledelse af AAW-teamets KI’er under klartskib og i kamp. Du vil i både basehavn og udenlandsk havn komme til at indgå som vagtassistent på lige fod med skibets øvrige befalingsmænd.
Jobbet giver mulighed for at blive en vigtig del af de bedst trænede enheder i Søværnet i en eskadre, der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed.

Stillingen kan besættes af en oversergent, alternativt en sergent, som er klar til forfremmelse.
Om dig
Du er som befalingsmand selvstændig, effektiv og i stand til at lede og fordele arbejdsopgaver i sektionen. Du er taktisk forankret eller har et stærkt ønske om at blive det, ligesom du er villig til at indgå i et dynamisk og taktisk skarpt team, der til tider arbejder hurtigt og med store krav til kvalitet. Du er omstillingsparat og afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel.
Vi søger først og fremmest en solid leder. Du skal derfor være indstillet på at arbejde selvstændigt og på egen hånd strukturere og rammesætte arbejdet for dine folk. Vi forventer, at du tager initiativ, tænker kreativt og er løsningsorienteret mod enhedens mange forskellige opgaver.
Hvis ovenstående profil passer på dig, kan vi tilbyde dig et job med personlig og faglig udvikling, hvor tingene aldrig står stille og hvor arbejdsopgaverne er spændende og mangeartede. Vi tilbyder dig muligheden for at komme helt ud i den skarpe, taktiske ende af Søværnet sammen med et team af dedikerede medarbejdere, der brænder for kernefagligheden og den identitet, der ligger i at sejle fregat.
Udover nedenstående krav er der en oplistet en række faktorer som yderligere vil styrke dit kandidatur. Men har du den rette ledelses- og kompetenceprofil, kan du efterfølgende uddannes – uanset baggrund og værn.

Krav:GSU (sergent grunduddannelse eller ækvivalerende)
Sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT.TAC 012 (Kampinformation mellemleder)
Helbredskrav:Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.Grundvaccination.Egnet til røgdykning.
Ønskeligt:
Sejladserfaring som KI befalingsmand.Uddannet C-flex operatør eller har erfaring i C-flex fra sejlende tjeneste.Air ControllerErfaring med MLSErfaring med klassificeret netværksløsningerDeMars grunduddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Korsør.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder Kampinformation på Niels Juel (LEKI) Oversergent Martin Tage Falk Jensen på mail: 2E-NIJU-LEKI@mil.dk.
Alternativt kan du kontakte fungerende Operationsofficer på Niels Juel (OPO) KL Kennet Pedersen på mail: 2E-NIJU-OPO@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfristen er den 31. august 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober, eller snarest herefter, vi venter gerne på den rigtige person.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe – fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt patruljefartøjer. Vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse søværnets opgaver.
2. Eskadre
2. Eskadre opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, søredning og maritim myndighedsudøvelse. De internationale opgaver spænder fra bidrag til humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
Er du selvstændig, energisk og effektiv, og har du mod på at indgå i et skarpt taktisk miljø, så søger NIELS JUEL en befalingsmand til at indgå i en professionel og dynamisk Operationsdivision.
Om os
Fregatten NIELS JUEL tilhører 2. eskadre, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til ”full scale war”. NIELS JUEL er den nyeste af tre fregatter, der indgår i division 21.

Fregatten gennemfører i 2021 værftsophold og opdatering af diverse systemer og sensorer. I 2022 påbegyndes Danish Sea And Readiness Check (DANSARC) som afsluttes med gennemførsel af forløb German Navy Damage Control Training Center i Neustadt og efterfølgende seks ugers Danish Operational Sea Training (DOST) ved Fleet Operational Sea Training (FOST) i England. I 2023 skal Fregatten således indgå som NATO Response Force (NRF) enhed.

Du bliver derfor en del af en af Søværnets største kampenheder, hvor der er stor fokus på de militære kernekompetencer. Du bliver del af et team, som arbejder målrettet mod at være ”best of class”. Der er en stærk og positiv ”fregat”-kultur ombord med rod i Søværnets traditioner og en høj faglig stolthed.
NIELS JUEL har basehavn i Korsør og tjenestested i Slagelse.
Om stillingen
Som KIB er du en af to kampinformationsbefalingsmænd i Air defence-sektion (AD), der beskæftiger sig med antiluftkrigsførelse (AAW). Du vil, sammen med kampinformationsassistent Luft (KIA-L) stå for den daglige ledelse og drift af AAW-teamet, arbejde tæt sammen med enhedens taktiske officerer i AD og være ansvarlig for samspillet med resten af divisionen.
Tjenesten kan deles op i to elementer: Basehavn og sejlads. I basehavn står du sammen med divisionens andre befalingsmænd, for den daglige ledelse af KI’ernes arbejde, herunder faglig træning, udvikling af taktiske produkter og planlægning af tjenesten. Under sejlads og indsættelse i missioner vil du have ansvaret for at bemande operationsrummet som vagtholdsleder, ligesom du vil være ansvarlig for den praktiske ledelse af AAW-teamets KI’er under klartskib og i kamp. Du vil i både basehavn og udenlandsk havn komme til at indgå som vagtassistent på lige fod med skibets øvrige befalingsmænd.
Jobbet giver mulighed for at blive en vigtig del af de bedst trænede enheder i Søværnet i en eskadre, der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed.

Stillingen kan besættes af en oversergent, alternativt en sergent, som er klar til forfremmelse.
Om dig
Du er som befalingsmand selvstændig, effektiv og i stand til at lede og fordele arbejdsopgaver i sektionen. Du er taktisk forankret eller har et stærkt ønske om at blive det, ligesom du er villig til at indgå i et dynamisk og taktisk skarpt team, der til tider arbejder hurtigt og med store krav til kvalitet. Du er omstillingsparat og afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel.
Vi søger først og fremmest en solid leder. Du skal derfor være indstillet på at arbejde selvstændigt og på egen hånd strukturere og rammesætte arbejdet for dine folk. Vi forventer, at du tager initiativ, tænker kreativt og er løsningsorienteret mod enhedens mange forskellige opgaver.
Hvis ovenstående profil passer på dig, kan vi tilbyde dig et job med personlig og faglig udvikling, hvor tingene aldrig står stille og hvor arbejdsopgaverne er spændende og mangeartede. Vi tilbyder dig muligheden for at komme helt ud i den skarpe, taktiske ende af Søværnet sammen med et team af dedikerede medarbejdere, der brænder for kernefagligheden og den identitet, der ligger i at sejle fregat.
Udover nedenstående krav er der en oplistet en række faktorer som yderligere vil styrke dit kandidatur. Men har du den rette ledelses- og kompetenceprofil, kan du efterfølgende uddannes – uanset baggrund og værn.

Krav:GSU (sergent grunduddannelse eller ækvivalerende)
Sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT.TAC 012 (Kampinformation mellemleder)
Helbredskrav:Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.Grundvaccination.Egnet til røgdykning.
Ønskeligt:
Sejladserfaring som KI befalingsmand.Uddannet C-flex operatør eller har erfaring i C-flex fra sejlende tjeneste.Air ControllerErfaring med MLSErfaring med klassificeret netværksløsningerDeMars grunduddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Korsør.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder Kampinformation på Niels Juel (LEKI) Oversergent Martin Tage Falk Jensen på mail: 2E-NIJU-LEKI@mil.dk.
Alternativt kan du kontakte fungerende Operationsofficer på Niels Juel (OPO) KL Kennet Pedersen på mail: 2E-NIJU-OPO@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfristen er den 31. august 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober, eller snarest herefter, vi venter gerne på den rigtige person.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe – fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt patruljefartøjer. Vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse søværnets opgaver.
2. Eskadre
2. Eskadre opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, søredning og maritim myndighedsudøvelse. De internationale opgaver spænder fra bidrag til humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.