/*Menu hide on click outside*/
Published
24. November 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Deadline
14. December 2021

Description

Er du selvstændig, energisk og effektiv, og har du mod på at indgå i et skarpt taktisk miljø, så søger NIELS JUEL en befalingsmand til at indgå i en professionel og dynamisk Operationsdivision.

Om os


Fregatten NIELS JUEL tilhører 2. eskadre, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til ”full scale war”. NIELS JUEL er den nyeste af tre fregatter, der indgår i division 21.

Fregatten gennemfører i 2021 værftsophold og opdatering af diverse systemer og sensorer. I 2022 påbegyndes Danish Sea And Readiness Check (DANSARC) som afsluttes med gennemførsel af forløb German Navy Damage Control Training Center i Neustadt og efterfølgende seks ugers Danish Operational Sea Training (DOST) ved Fleet Operational Sea Training (FOST) i England. I 2023 skal Fregatten således indgå som NATO Response Force (NRF) enhed.

Du bliver derfor en del af en af Søværnets største kampenheder, hvor der er stor fokus på de militære kernekompetencer. Du bliver del af et team, som arbejder målrettet mod at være ”best of class”. Der er en stærk og positiv ”fregat”-kultur ombord med rod i Søværnets traditioner og en høj faglig stolthed.

Du bliver en del af operationsdivisionen som består af OPO, taktiske officerer, navigatører, kampinformationssektionen og kommunikationssektionen

NIELS JUEL har basehavn i Korsør og tjenestested i Slagelse.

Om stillingen

Som KIA-L er du en af to kampinformationsbefalingsmænd i Air defence-sektion (AD), der beskæftiger sig med antiluftkrigsførelse (AAW). Du vil, sammen med kampinformationsbefalingsmand (KIB) stå for den daglige ledelse og drift af AAW-teamet, arbejde tæt sammen med enhedens taktiske officerer i AD og være ansvarlig for samspillet med resten af divisionen.

Tjenesten kan deles op i to elementer: Basehavn og sejlads. I basehavn står du sammen med divisionens andre befalingsmænd, for den daglige ledelse af KI’ernes arbejde, herunder faglig træning, udvikling af taktiske produkter og planlægning af tjenesten. Under sejlads og indsættelse i missioner vil du have ansvaret for at bemande operationsrummet som vagtholdsleder, ligesom du vil være ansvarlig for den praktiske ledelse af AAW-teamets KI’er under klartskib og i kamp. Du vil i både basehavn og udenlandsk havn komme til at indgå som vagtassistent på lige fod med skibets øvrige befalingsmænd.

Jobbet giver mulighed for at blive en vigtig del af de bedst trænede enheder i Søværnet i en eskadre, der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed.

Stillingen kan besættes af en sergent, alternativt en overkonstabel eller en marinespecialist, som har gennemgået er vurderet egnet til gennemgang af grundlæggende sergent uddannelse (GSU).

Om dig
Du er som befalingsmand i stand til at lede og fordele arbejdsopgaver i sektionen. Du er taktisk forankret eller har et stærkt ønske om at blive det, ligesom du er villig til at indgå i et dynamisk og taktisk skarpt team, der til tider arbejder hurtigt og med store krav til kvalitet. Du er omstillingsparat og afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel.

Vi søger først og fremmest en solid leder. Du skal derfor være indstillet på at arbejde selvstændigt og på egen hånd strukturere og rammesætte arbejdet for dine folk. Vi forventer, at du tager initiativ, tænker kreativt og er løsningsorienteret mod enhedens mange forskellige opgaver.

Hvis ovenstående profil passer på dig, kan vi tilbyde dig et job med personlig og faglig udvikling, hvor tingene aldrig står stille og hvor arbejdsopgaverne er spændende og mangeartede. Vi tilbyder dig muligheden for at komme helt ud i den skarpe, taktiske ende af Søværnet sammen med et team af dedikerede medarbejdere, der brænder for kernefagligheden og den identitet, der ligger i at sejle fregat.

Udover nedenstående krav er der en oplistet en række faktorer som yderligere vil styrke dit kandidatur. Men har du den rette ledelses- og kompetenceprofil, kan du efterfølgende uddannes – uanset baggrund og værn.

Krav:
 • GSU (sergent grunduddannelse eller ækvivalerende), eller godkendt til optag herpå
 • Sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT.
 • TAC 012 (Kampinformation mellemleder)

Helbredskrav:
 • Egnet til røgdykning.

Ønskeligt:
 • Sejladserfaring som KI befalingsmand.
 • Uddannet C-flex operatør eller har erfaring i C-flex fra sejlende tjeneste.
 • Air Controller
 • Erfaring med MLS
 • Erfaring med klassificeret netværksløsninger
 • DeMars grunduddannelse.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marinekonstabel med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 2E-NIJU-LEKI OS Martin Tage Falk Jensen

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 3. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse fra 1. februar 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Er du selvstændig, energisk og effektiv, og har du mod på at indgå i et skarpt taktisk miljø, så søger NIELS JUEL en befalingsmand til at indgå i en professionel og dynamisk Operationsdivision.

Om os


Fregatten NIELS JUEL tilhører 2. eskadre, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til ”full scale war”. NIELS JUEL er den nyeste af tre fregatter, der indgår i division 21.

Fregatten gennemfører i 2021 værftsophold og opdatering af diverse systemer og sensorer. I 2022 påbegyndes Danish Sea And Readiness Check (DANSARC) som afsluttes med gennemførsel af forløb German Navy Damage Control Training Center i Neustadt og efterfølgende seks ugers Danish Operational Sea Training (DOST) ved Fleet Operational Sea Training (FOST) i England. I 2023 skal Fregatten således indgå som NATO Response Force (NRF) enhed.

Du bliver derfor en del af en af Søværnets største kampenheder, hvor der er stor fokus på de militære kernekompetencer. Du bliver del af et team, som arbejder målrettet mod at være ”best of class”. Der er en stærk og positiv ”fregat”-kultur ombord med rod i Søværnets traditioner og en høj faglig stolthed.

Du bliver en del af operationsdivisionen som består af OPO, taktiske officerer, navigatører, kampinformationssektionen og kommunikationssektionen

NIELS JUEL har basehavn i Korsør og tjenestested i Slagelse.

Om stillingen

Som KIA-L er du en af to kampinformationsbefalingsmænd i Air defence-sektion (AD), der beskæftiger sig med antiluftkrigsførelse (AAW). Du vil, sammen med kampinformationsbefalingsmand (KIB) stå for den daglige ledelse og drift af AAW-teamet, arbejde tæt sammen med enhedens taktiske officerer i AD og være ansvarlig for samspillet med resten af divisionen.

Tjenesten kan deles op i to elementer: Basehavn og sejlads. I basehavn står du sammen med divisionens andre befalingsmænd, for den daglige ledelse af KI’ernes arbejde, herunder faglig træning, udvikling af taktiske produkter og planlægning af tjenesten. Under sejlads og indsættelse i missioner vil du have ansvaret for at bemande operationsrummet som vagtholdsleder, ligesom du vil være ansvarlig for den praktiske ledelse af AAW-teamets KI’er under klartskib og i kamp. Du vil i både basehavn og udenlandsk havn komme til at indgå som vagtassistent på lige fod med skibets øvrige befalingsmænd.

Jobbet giver mulighed for at blive en vigtig del af de bedst trænede enheder i Søværnet i en eskadre, der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed.

Stillingen kan besættes af en sergent, alternativt en overkonstabel eller en marinespecialist, som har gennemgået er vurderet egnet til gennemgang af grundlæggende sergent uddannelse (GSU).

Om dig
Du er som befalingsmand i stand til at lede og fordele arbejdsopgaver i sektionen. Du er taktisk forankret eller har et stærkt ønske om at blive det, ligesom du er villig til at indgå i et dynamisk og taktisk skarpt team, der til tider arbejder hurtigt og med store krav til kvalitet. Du er omstillingsparat og afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel.

Vi søger først og fremmest en solid leder. Du skal derfor være indstillet på at arbejde selvstændigt og på egen hånd strukturere og rammesætte arbejdet for dine folk. Vi forventer, at du tager initiativ, tænker kreativt og er løsningsorienteret mod enhedens mange forskellige opgaver.

Hvis ovenstående profil passer på dig, kan vi tilbyde dig et job med personlig og faglig udvikling, hvor tingene aldrig står stille og hvor arbejdsopgaverne er spændende og mangeartede. Vi tilbyder dig muligheden for at komme helt ud i den skarpe, taktiske ende af Søværnet sammen med et team af dedikerede medarbejdere, der brænder for kernefagligheden og den identitet, der ligger i at sejle fregat.

Udover nedenstående krav er der en oplistet en række faktorer som yderligere vil styrke dit kandidatur. Men har du den rette ledelses- og kompetenceprofil, kan du efterfølgende uddannes – uanset baggrund og værn.

Krav:
 • GSU (sergent grunduddannelse eller ækvivalerende), eller godkendt til optag herpå
 • Sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT.
 • TAC 012 (Kampinformation mellemleder)

Helbredskrav:
 • Egnet til røgdykning.

Ønskeligt:
 • Sejladserfaring som KI befalingsmand.
 • Uddannet C-flex operatør eller har erfaring i C-flex fra sejlende tjeneste.
 • Air Controller
 • Erfaring med MLS
 • Erfaring med klassificeret netværksløsninger
 • DeMars grunduddannelse.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marinekonstabel med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 2E-NIJU-LEKI OS Martin Tage Falk Jensen

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 3. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse fra 1. februar 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

29. November 2021
29. November 2021
Butiksassistent   Denmark new
29. November 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/