/*Menu hide on click outside*/
Published
23. September 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Page Views
0

Description

Fregatten ABSALON søger en sergent, KI til at bestride stillingen som kampinformationsassistent (KIA) i Anti Surface Warfare (ASuW)-sektionen under Operationsdivisionen.
Om os
Fregatten ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i NATO’s stående styrker (SNMG 1 & 2), og i Middelhavet (OPERATION RECLIB).

De kommende 12 måneder bliver særdeles hektiske med stor øvelses- og uddannelsesaktivitet, men bliver også meget spændende. Der er sejlads i danske farvande og Nordatlanten. Derudover er ABSALONs besætning blevet varslet til at skulle deltage i den kommende mission i Gulf of Guinea.
Som en af Søværnets kampenheder har vi stor fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet med de nye standarder for danske enheder. Dette indbefatter en gennemgang af Danish Operational Sea Training (DOST) i England 2023. Her bliver skib og besætning udsat for seks ugers intensiv ekstern og intern kamp.Om stillingen
Dit fokusområde vil primært være Anti Surface Warfare (ASuW), hvor du som Anti Surface Warfare Director (ASuWD), er ansvarlig for at lede, uddanne og træne ABSALONS ASuW Team (3 Gaster, 1 Befalingsmand og 1 officer)

I søen vil du indgå som vagtholdsleder SC, og hvis situationen tilsiger det som vagtholdsleder for hele operationsrummet. Du har i rollen som vagtholdsleder SC ansvaret for det komplette billede på og under overfladen.
Der skal påregnes daglig tjeneste i Frederikshavn, hvor din opgave i samarbejde med kampinformationsbefalingsmanden (KIB) og de øvrige KI befalingsmænds opgave vil være at planlægge gasternes uddannelse og udvikling. Derudover vil du indgå i et team af KI-befalingsmænd, der har til opgave at lede gruppen af KI’ere i planlægningsfasen op til indsættelse i operation eller deltagelse i øvelser.

Du vil derudover indgå i en tørn som vagtassistent i og udenfor basehavn.
Om dig
Vi forventer, at du har den fornødne gennemslagskraft og de fornødne ledelsesmæssige kompetencer til at være et fyrtårn i operationsrummet. Det er vigtigt at du er samarbejdsvillig og evner at arbejde under til tider stressende forhold. Dette da du indgår i et team, der skal være i stand til at løse vigtige opgaver meget pludseligt. Derudover er du villig til at lære, da ABSALON sammen med det resterende Søværn er inde i en periode, hvor procedurer og udviklingspunkter er i hovedsædet.

Vi forventer derfor:
At du er i stand til at indgå som vagtholdsleder i Operationsrummet, hvor du vil have ansvaret for den

komplette billedopbygning.

At du har et åbent sind, og kan indgå på et ungt hold i et omskifteligt miljø, i en til tider hektisk hverdag.
At du er omstillingsparat og klar til at påtage dig de udfordringer, der ligger i ABSALONS fremtidige

opgaver; nationale såvel som internationale.
Du skal være fleksibel og omstillingsparat samt have det rette gåpåmod. Besidder du disse evner, vil du
passe godt ind i vores organisationen.
Kvalifikationer
Krav:
Grundlæggende SG uddannelse
At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
At du har gennemført TAC012 – Fagkursus KI.

Ønskeligt:

Sejladserfaring fra 2. ESK. DIV 21 og/eller 22
At du er uddannet C-Flex operatør, og har erfaring med C-Flex fra sejlende tjeneste.
At du har gennemgået TAC 111 Link 11 operatør uddannelse.
At du har gennemgået TAC 216 Link 16 operatør uddannelse.
At du har gennemgået TAC 640 MCCIS operatør uddannelse.
At du har gennemgået TAC 620 SITAWARE operatør SVN.
At du har gennemgået TAC 039 ESM operatør.
At du har gennemgået VBC 012 TMG Gruppeleder.
At du har gennemgået VBC 201 Batterileder CEROS
At du har gennemgået VBC 290 Batterileder HARPOON
At du har bestået AC optagelsesprøven, eller du allerede er AC.
Helbredskrav:
Grundvaccination.
Egnet til INTOPS
Er du en meget erfaren og dygtig marineoverkonstabel, kan det komme på tale med en uddannelses-
kontrakt med henblik på gennemførelse af TAC 012 og efterfølgende sergent uddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til kaptajnløjtnant Rasmus Nielsen på mail: 2E-ABSL-OPO@mil.dk eller telefon 60 66 67 09. Du kan også kontakte oversergent Thomas Hviid på mail: 2E-ABSL-LEKI@mil.dk eller telefon 30 16 94 60
Alternativt CSG John Rasmussen på telefon 7285 7522.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 17. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt uge 42. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.

Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Fregatten ABSALON søger en sergent, KI til at bestride stillingen som kampinformationsassistent (KIA) i Anti Surface Warfare (ASuW)-sektionen under Operationsdivisionen.
Om os
Fregatten ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i NATO’s stående styrker (SNMG 1 & 2), og i Middelhavet (OPERATION RECLIB).

De kommende 12 måneder bliver særdeles hektiske med stor øvelses- og uddannelsesaktivitet, men bliver også meget spændende. Der er sejlads i danske farvande og Nordatlanten. Derudover er ABSALONs besætning blevet varslet til at skulle deltage i den kommende mission i Gulf of Guinea.
Som en af Søværnets kampenheder har vi stor fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet med de nye standarder for danske enheder. Dette indbefatter en gennemgang af Danish Operational Sea Training (DOST) i England 2023. Her bliver skib og besætning udsat for seks ugers intensiv ekstern og intern kamp.Om stillingen
Dit fokusområde vil primært være Anti Surface Warfare (ASuW), hvor du som Anti Surface Warfare Director (ASuWD), er ansvarlig for at lede, uddanne og træne ABSALONS ASuW Team (3 Gaster, 1 Befalingsmand og 1 officer)

I søen vil du indgå som vagtholdsleder SC, og hvis situationen tilsiger det som vagtholdsleder for hele operationsrummet. Du har i rollen som vagtholdsleder SC ansvaret for det komplette billede på og under overfladen.
Der skal påregnes daglig tjeneste i Frederikshavn, hvor din opgave i samarbejde med kampinformationsbefalingsmanden (KIB) og de øvrige KI befalingsmænds opgave vil være at planlægge gasternes uddannelse og udvikling. Derudover vil du indgå i et team af KI-befalingsmænd, der har til opgave at lede gruppen af KI’ere i planlægningsfasen op til indsættelse i operation eller deltagelse i øvelser.

Du vil derudover indgå i en tørn som vagtassistent i og udenfor basehavn.
Om dig
Vi forventer, at du har den fornødne gennemslagskraft og de fornødne ledelsesmæssige kompetencer til at være et fyrtårn i operationsrummet. Det er vigtigt at du er samarbejdsvillig og evner at arbejde under til tider stressende forhold. Dette da du indgår i et team, der skal være i stand til at løse vigtige opgaver meget pludseligt. Derudover er du villig til at lære, da ABSALON sammen med det resterende Søværn er inde i en periode, hvor procedurer og udviklingspunkter er i hovedsædet.

Vi forventer derfor:
At du er i stand til at indgå som vagtholdsleder i Operationsrummet, hvor du vil have ansvaret for den

komplette billedopbygning.

At du har et åbent sind, og kan indgå på et ungt hold i et omskifteligt miljø, i en til tider hektisk hverdag.
At du er omstillingsparat og klar til at påtage dig de udfordringer, der ligger i ABSALONS fremtidige

opgaver; nationale såvel som internationale.
Du skal være fleksibel og omstillingsparat samt have det rette gåpåmod. Besidder du disse evner, vil du
passe godt ind i vores organisationen.
Kvalifikationer
Krav:
Grundlæggende SG uddannelse
At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
At du har gennemført TAC012 – Fagkursus KI.

Ønskeligt:

Sejladserfaring fra 2. ESK. DIV 21 og/eller 22
At du er uddannet C-Flex operatør, og har erfaring med C-Flex fra sejlende tjeneste.
At du har gennemgået TAC 111 Link 11 operatør uddannelse.
At du har gennemgået TAC 216 Link 16 operatør uddannelse.
At du har gennemgået TAC 640 MCCIS operatør uddannelse.
At du har gennemgået TAC 620 SITAWARE operatør SVN.
At du har gennemgået TAC 039 ESM operatør.
At du har gennemgået VBC 012 TMG Gruppeleder.
At du har gennemgået VBC 201 Batterileder CEROS
At du har gennemgået VBC 290 Batterileder HARPOON
At du har bestået AC optagelsesprøven, eller du allerede er AC.
Helbredskrav:
Grundvaccination.
Egnet til INTOPS
Er du en meget erfaren og dygtig marineoverkonstabel, kan det komme på tale med en uddannelses-
kontrakt med henblik på gennemførelse af TAC 012 og efterfølgende sergent uddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til kaptajnløjtnant Rasmus Nielsen på mail: 2E-ABSL-OPO@mil.dk eller telefon 60 66 67 09. Du kan også kontakte oversergent Thomas Hviid på mail: 2E-ABSL-LEKI@mil.dk eller telefon 30 16 94 60
Alternativt CSG John Rasmussen på telefon 7285 7522.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 17. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt uge 42. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.

Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Related Jobs

R&D Project Manager   Esbjerg, Denmark
3. June 2022
Sourcing Manager   Gothenburg, Sweden
3. June 2022
Project Controller   Esbjerg, Denmark
3. June 2022
Technical Support Engineer   Stockholm, Sweden
28. May 2022