/*Menu hide on click outside*/
Published
16. March 2022
Expires
5. April 2022
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Page Views
0

Description

Har du interesse for kampinformation, taktik og luftkrig? Vil du have en nøglerolle i et af Søværnets mest højteknologiske operationsrum? Vil du være med til at lede og uddanne en stærk og motiveret luftforsvarssektion? Så søger vi en ny KIAL.
Om os
Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.
I 2022 er PETER WILLEMOES på beredskab, hvor vi bl.a. skal kunne løse internationale opgaver, idet der for nuværende er i gang med en indsættelse i den stående NATO styrke (SNMG1) i første halvår samt en indsættelse i Arktis Kommandos (AKO) operationsområde i andet halvår.

På PETER WILLEMOES har vi en stærk kultur om bord og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave. Du bliver derfor en del af en robust og sammentømret kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd, med en stærk militær og maritim ånd, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad fregatvåbnet og Søværnet kan.
Vi har i gennemsnit 125 sejldage årligt uden for basehavnen i Korsør, hvor vi har operationer og øvelser i danske og udenlandske farvande. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger af gangen og i beredskabsperioden med sejlads af 3-4 måneders varighed.
Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.
Om stillingen
Som KIAL vil du blive mellemleder i skibets operationsrum som en del af luftforsvarssektionen, der foruden dig består af en Kampinformationsassistent-Efterretning (KIAE) og seks menige kampinformationsgaster.
Under sejlads indgår du i tørn med de øvrige KISG som vagtholdsleder – både i første og anden beredskabsgrad – hvor du på vegne af den taktiske officer (TAO) leder kampinformationsgasterne i deres arbejde. Det er dit ansvar at sikre, at skibets sensorer bliver anvendt korrekt, og at operationsrummet altid har et optimalt grundlag at træffe taktiske beslutninger på – i og uden for kamp.
I basehavn består dit arbejde i at lede og drive det daglige arbejde i luftforsvarssektionen i samarbejde med KIAE. Du vil blive ansvarlig for at uddanne og vedligeholde gasternes evner indenfor blandt andet fjernkending, platformskorrelering, antiluft-taktik og anden grundlæggende faglighed indenfor kampinformation. Du vil desuden skulle indgå i tørnen som vagtholdsassistent i havn (VA).
Stillingen indeholder et stort udviklingspotentiale, og du vil igennem dit arbejde løbende tilegne dig kompetencer og erfaring, der giver dig mulighed for at søge stillingen som KIBA og blive oversergent. Derfra er det muligt at udvikle sin profil hen imod en stilling som LEKI på en af de fem store kampenheder eller som sagsbehandler i land.
Vi vil på PETER WILLEMOES have en sergentgruppe, der ønsker at bibeholde deres engagement ombord i længere tid og leder derfor også efter en KIAL, der har ambitioner om at blive hos os og blive fagligt udviklet løbende.
Til gengæld kan vi tilbyde dig et alsidigt job med gode muligheder for at udvikle både din taktiske og ledelsesmæssige profil igennem uddannelse og praktisk erfaring. Vi har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed, og vi har brug for dygtige taktiske sergenter til at realisere vores mål.
Om dig
Du er uddannet kampinformationsgast, har taget GSU eller er i gang med det. Tidligere erfaring som KISG fra DIV 21 eller DIV 22 er ønskeligt, men ikke et krav. Ligeledes er det en fordel med tidligere erfaring fra øvelser og operationer i ind- og udland.
Som sergent i operationsdivisionen skal du skal først og fremmest besidde gode lederevner, være praktisk anlagt og have faglig overhøjde indenfor kampinformation. Du skal besidde gode samarbejdsevner og skal være i stand til at kommunikere klart og forståeligt.

Det forventes, at du i samarbejde med de øvrige sergenter har en struktureret og aktiv tilgang til at tilrettelægge og drive det daglige arbejde i sektionen, og at du kan uddelegere arbejdsopgaver ordentligt og følge op på dem. Det forventes også, at du kan tilrettelægge og gennemføre meningsfuldt undervisning for dit underlagte personel, og at du løbende i samarbejde med KIBA udvikler dine folk fagligt.
I sidste ende beror fregattens overlevelsesevne sig i mange kampsituationer på rettidige og korrekte informationer og reaktioner fra luftforsvarssøjlen. Som KIAL er du en vital del af den kæde. Du skal derfor være i stand til at bevare overblikket i stressede situationer og kunne tage hurtige beslutninger.
På PETER WILLEMOES lægger vi vægt på både fysisk og psykisk velvære, og arbejder aktivt i retning mod forsvarets krav til militær fysisk træning. Vi forventer, at du vil være en aktiv del af denne proces.
Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har følgende kurser:EDO operatørkursusHCO DELTA eller CHARLIEKurser i SMART-L, APAR, TERMA SCANTER og FLIRDLS operatørkursus
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marinekonstabel med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.
Dit faste tjenestested vil være i Korsør.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte taktisk officer luft på PETER WILLEMOES, PL Casper Posselt, 2e-wilm-taol@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 10. april 2022, og vi forventer at holde samtaler medio februar, forventeligt over VTC. Stillingen er til besættelse 1. juni 2022, eller hurtigst muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.

Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO10 fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.
Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
GENEREL INFORMATION
Tjenestested
Korsør, Danmark
Geografi
Region Sjælland
Organisation/Værn
Søværnet
Funktionsniveau
M212 Sergent
Ansøgningsfrist
10.04.2022
Indrykningsdato
14.03.2022