/*Menu hide on click outside*/
Published
17. September 2020
Location
Norway
Job Type
City
Norway

Description

Job Title : Kadett Location : Norway

Responsibilities

Vi har et godt utviklet opplæringsprogram om bord. På hvert skip har vi minimum 2 opplæringsstillinger til enhver tid. Hovedsakelig innenfor fagene matros, motormann og elektriker, men også kokkelærlinger er representert. I tillegg til lærlinger har vi også kadettstillinger både i maskin og på dekk.

Majoriteten av våre kadetter har vi gitt tilbud om å fortsette i sertifikatpliktig stilling i rederiet etter endt kadett tid om bord.

Duties

Requirements / Certifications

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha
Are you sure you want to delete this file?
/