/*Menu hide on click outside*/
Published
15. September 2021
Expires
5. October 2021
Location
Sweden
Category
City
Svolvær (Lofoten)
Page Views
5

Description

Vest-Lofoten videregående skole avd. Lofoten maritime sikkerhetssenter har ledig stilling som instruktør i 100 % stilling
Stillingen skal i hovedsak dekke sikkerhetsopplæring for sjøfolk, fiskere og havbruksnæringen. Stillingen innebærer både teoretisk og praktisk opplæring. Daglig og periodisk vedlikehold inngår i arbeidsinstruksen. I tillegg til faglig kompetanse vil det ved ansettelse også bli lagt vekt på personlige egenskaper, egnethet og erfaring fra tilsvarende arbeid.
Vi søker en person:
Med utdanning som autorisert ambulansearbeider eller sykepleier med erfaring innen akuttmedisin
Operativ erfaring vektlegges
Med relevant faglig kompetanse og god formidlingsevne
Som har evne og interesse til å holde seg faglig oppdatert
Som er kreativ og utviklingsorientert
Som har gode samarbeidsevner
Som kan arbeide selvstendig
Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk
Med god digital kompetanse
Den som blir ansatt må påregne etterutdanning iht STCW-konvensjonen vedrørende opplæring på maritime kurs (IMO 6.09).
Sentrale nettsider og dokumenter:
Organisasjonspolitikk
Våre nettsider
Som ansatt hos oss får du:
Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet
Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale
Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår
Søk stillingen:
Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju.
Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.
Vi ønsker deg velkommen som søker!