/*Menu hide on click outside*/
Published
12. May 2021
Expires
1. June 2021
Location
Denmark
Category
City
Aalborg
Page Views
1

Description

Har du hvad der skal til for at være instruktør, fører og rollemodel for elever på MP-Skolen? Brænder du for at bidrage til god holdningsprægning, faglig- og personlig udvikling af højt motiverede unge mennesker og frihed under ansvar, så kan du blive instruktør på MP-Skolen.Om osMilitærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.Militærpolitiet støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en Militærpolitigrunduddannelse. Derudover er der en Militærpolitistation i København, samt tre MP-vagter placeret i henholdsvis Frederikshavn, Aarhus og Korsør.Om stillingenDu bliver ansvarlig for planlægning og gennemførelse af en begrænset mængde fag på MP-Skolen og støtter, efter behov og kompetencer, resterende instruktører i deres undervisning. Du deltager i den daglige tjeneste og holdningsprægning af MP-eleverne i samarbejde med resterende instruktører og du vil i begrænsede perioder skulle virke som operativ fører under felttjenesten.Du vil endvidere få specifikke ansvarsområder, som f.eks. køretøjsansvarlig, våbenkammeransvarlig eller materielansvarlig.Du vil få en stor frihed til at tilrettelægge egen tjeneste og forberedelse, med fokus på at udvikle dine egne faglige- og personlige kompetencer, herunder specifikt i undervisnings- og ledelses/føringsroller.Du vil komme til at arbejde i en meget flad struktur på MP-Skolen med få og meget dedikerede kollegaer.Stillingen er værnsfælles.Om digDet er et krav, at du er uddannet sergent og at du har erfaring fra tjeneste ved MP enheder, samt gerne en udsendelse. Du skal desuden have gennemført grundlæggende militærpolitiuddannelse.Vi forventer at du som instruktør tager ansvar, udviser initiativ og selvstændighed, er handlekraftig og besidder en naturlig autoritet, som vil blive bragt i anvendelse både i den daglige tjeneste på kasernen, men også på øvelser, skydeperioder og under andre forhold.Du sætter en ære i at løse pålagte opgaver bedst muligt, indenfor den givne ramme, og trives med at være et forbillede for MP-eleverne.Du er klar til at indgå i en enhed, der med et højt ambitionsniveau stiller ubetingede krav til din holdning, faglighed og professionalisme.AnsættelsesvilkårStillingen er en sergent (M212) på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i AalborgSom ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for 1. Militærpolitikompagni, kaptajn Morten Pagter på telefon 40 80 02 41 eller mail TRR-MP-300A@MIL.DK. Alternativt kan du kontakte chef for administrations & personelsektionen ved Militærpolitiet, kaptajn Lars Emil Wahlgreen på telefon 25 23 79 19 eller på mail TRR-MP-S101@MIL.DK.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.Ansøgningsfristen er den 19. maj 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt.For at komme i betragtning til stillingen, skal du fremsende din ansøgning med tilhørende bilag via linket.Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.Om Trænregimentet.Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.Har du hvad der skal til for at være instruktør, fører og rollemodel for elever på MP-Skolen? Brænder du for at bidrage til god holdningsprægning, faglig- og personlig udvikling af højt motiverede unge mennesker og frihed under ansvar, så kan du blive instruktør på MP-Skolen.Om osMilitærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.Militærpolitiet støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en Militærpolitigrunduddannelse. Derudover er der en Militærpolitistation i København, samt tre MP-vagter placeret i henholdsvis Frederikshavn, Aarhus og Korsør.Om stillingenDu bliver ansvarlig for planlægning og gennemførelse af en begrænset mængde fag på MP-Skolen og støtter, efter behov og kompetencer, resterende instruktører i deres undervisning. Du deltager i den daglige tjeneste og holdningsprægning af MP-eleverne i samarbejde med resterende instruktører og du vil i begrænsede perioder skulle virke som operativ fører under felttjenesten.Du vil endvidere få specifikke ansvarsområder, som f.eks. køretøjsansvarlig, våbenkammeransvarlig eller materielansvarlig.Du vil få en stor frihed til at tilrettelægge egen tjeneste og forberedelse, med fokus på at udvikle dine egne faglige- og personlige kompetencer, herunder specifikt i undervisnings- og ledelses/føringsroller.Du vil komme til at arbejde i en meget flad struktur på MP-Skolen med få og meget dedikerede kollegaer.Stillingen er værnsfælles.Om digDet er et krav, at du er uddannet sergent og at du har erfaring fra tjeneste ved MP enheder, samt gerne en udsendelse. Du skal desuden have gennemført grundlæggende militærpolitiuddannelse.Vi forventer at du som instruktør tager ansvar, udviser initiativ og selvstændighed, er handlekraftig og besidder en naturlig autoritet, som vil blive bragt i anvendelse både i den daglige tjeneste på kasernen, men også på øvelser, skydeperioder og under andre forhold.Du sætter en ære i at løse pålagte opgaver bedst muligt, indenfor den givne ramme, og trives med at være et forbillede for MP-eleverne.Du er klar til at indgå i en enhed, der med et højt ambitionsniveau stiller ubetingede krav til din holdning, faglighed og professionalisme.AnsættelsesvilkårStillingen er en sergent (M212) på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i AalborgSom ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for 1. Militærpolitikompagni, kaptajn Morten Pagter på telefon 40 80 02 41 eller mail TRR-MP-300A@MIL.DK. Alternativt kan du kontakte chef for administrations & personelsektionen ved Militærpolitiet, kaptajn Lars Emil Wahlgreen på telefon 25 23 79 19 eller på mail TRR-MP-S101@MIL.DK.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.Ansøgningsfristen er den 19. maj 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt.For at komme i betragtning til stillingen, skal du fremsende din ansøgning med tilhørende bilag via linket.Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.Om Trænregimentet.Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.